Перейти до вмісту

Інформація щодо захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Балтазюк Ірина Віталіївна «Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості» (ДФ 26.103.005)

08.05.2023 р. відбувся захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Балтазюк Ірини Віталіївни на тему «Художній символ у живописі київських митців початку XXI століття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Балтазюк І.В.

Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії Балтазюк І.В.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Балтазюк І.В. 

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Лагутенко Ольга Андріївна, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Рецензенти:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.
Рецензія та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.
Рецензія та Валідація

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, професор Тарасенко Ольга Андріївна, професор кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.
Відгук та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, провідний науковий співробітник Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України.
Відгук та Валідація

Науковий керівник: 
Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

- Наказ № 25-од від 10.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії» 
- Дисертація Балтазюк Ірини Віталіївни: «Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА" 
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Балтазюк І.В. 
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

Кукіль Наталія Олександрівна «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років» (ДФ 26.103.006)
05.06.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Кукіль Наталії Олександрівни на тему «Концептуальне спрямування  та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980 х років». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.
 
 

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензенти
– доктор архітектури, професор Чернявський Володимир Георгійович, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент).
Рецензія та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент).
Рецензія та Валідадія

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Юр Марина Володимирівна, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (опонент).
Відгук та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Гаврош Оксана Іванівна, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв (опонент).
Відгук та Валідація

Науковий керівник: 
Ковальчук Остап Вікторович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри живопису і композиції НАОМА.

- Наказ № 29-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.»
- Дисертація Кукіль Наталії Олександрівни: «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису здобувача Кукіль Н.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА" 
https://www.youtube.com/@phd9381/streams
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

Новікова Ольга Валентинівна «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів» (ДФ 26.103.007)
12.06.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Новікової Ольги Валентинівни на тему «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Новіковій О.В.
 

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензенти:
– кандидат мистецтвознавства  Ревенок Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент);
Рецензія та Валідація

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, професор Рибалко Світлана Борисівна, завідувачка кафедри мистецтвознавства факультету аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії культури (опонент);
Відгук та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Шуліка Вячеслав Вікторович, в.о. зав. кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва станкового та монументального живопису факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв (опонент);
Відгук та Валідація
– доктор мистецтвознавства, професор Школьна Ольга Володимирівна, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка (опонент);
Відгук та Валідація

Науковий керівник: 
Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.

- Наказ № 30-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.»
- Дисертація Новікової Ольги Валентинівни: «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису здобувача Новікової О.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА" https://www.youtube.com/@phd9381/streams
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Новікової О.В.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

Мячкова Тетяна Олександрівна «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки» (ДФ 26.103.008)

20.06.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Мячкової Тетяни Олександрівни на тему «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881  – 1936): стилістичні та тематичні пошуки». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Мячковій Т. О.

- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Мячковій Т.О.
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії Мячковій Т.О.

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензент:
- Майстренко-Вакуленко Юлія В’ячеславівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової та творчої роботи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
Рецензія та Валідація

Опоненти:
- Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;
Відгук та Валідація
- Голубець Орест Михайлович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри художньої кераміки факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв;
Відгук та Валідація
- Міщенко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Відгук та Валідація

Науковий керівник: 
Белічко Наталія Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.

- Наказ № 43-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.»
- Дисертація Мячкової Тетяни Олександрівни «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Мячкової Т.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА"
https://www.youtube.com/watch?v=iOIFB0jbMbM
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Мячкової Т. О.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

ТРОШКІН АРСЕНІЙ АНДРІЙОВИЧ «ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ ХАРЧУВАННЯ В ЖИТЛОВІЙ ЗАБУДОВІ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)» (ДФ 26.103.01)

14.07.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво Трошкіна Арсенія Андрійовича на тему «Формування мережі об’єктів харчування в житловій забудові (на прикладі м. Києва)». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Трошкіну А.А.   

- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Трошкіна А.А. 
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії Трошкіну А.А.

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

- Чернявський Володимир Гергійович, доктор архітектури (спеціальність 18.00.02 – архітектура будівель та споруд), професор, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Рецензент:

- Скорик Лариса Павлівна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.04 – містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура і планування сільськогосподарських населених пунктів), професор, професор кафедри архітектурного проєктування Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
Рецензія та Валідація

Опоненти:

- Сингаївська Олександра Іванівна, доктор технічних наук (спеціальність 05.23.20 − містобудування та територіальне планування), професор, професор кафедри міського будівництва факультету урбаністики та просторового планування, Київський національний університет будівництва і архітектури;
Відгук та Валідація
- Новосельчук Наталія Євгенівна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.01– теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища та містобудування Навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
Відгук та Валідація
- Гнатюк Лілія Романівна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки факультету наземних споруд і аеродромів, Національний авіаційний університет.
Відгук та Валідація

- Наказ № 71-од від 30.05.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.05.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Трошкіна А. А.»
- Дисертація Трошкіна Арсенія Андрійовича: «Формування мережі об’єктів харчування в житловій забудові (на прикладі м. Києва)»
- Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Трошкіна А. А., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА"  https://www.youtube.com/watch?v=QnXcwdCSeGk
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Трошкіна А.А.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

СЕЙТАСАНОВ ЕДЕМ РУСТЕМОВИЧ «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО ЖИТЛА» (ДФ 26.103.02)

29.08.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво Сейтасанова Едема Рустемовича на тему «Архітектурно-планувальна організація кримськотатарського житла». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Сейтасанову Е.Р.   

- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Сейтасанова Е.Р.
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії Сейтасанову Е.Р.

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:

 • Скорик Лариса Павлівна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.04 – містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура і планування сільськогосподарських населених пунктів), професор, професор кафедри архітектурного проєктування Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація
 • Трошкіна Олена Анатоліївна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури), доцент, доцент кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Кащенко Тетяна Олександрівна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд), доцент, доцент кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури;
  Відгук та Валідація
 • Гнесь Ігор Петрович, доктор архітектури (спеціальність 18.00.02 – Архітектура будівель та споруд), доцент, завідувач кафедри архітектурного проектування та інженерії Інституту архітектури і дизайну Національного університету «Львівська політехніка».
  Відгук та Валідація

- Наказ № 97- од від 27.06.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.06.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Сейтасанова Е.Р.»
- Дисертація Сейтасанова Е.Р.: «Архітектурно-планувальна організація кримськотатарського житла»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Сейтасанова Е.Р., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
Відеозапис трансляції захисту дисертації Сейтасанова Е.Р.
Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

ГНІЛОСКУРЕНКО МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА «ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ РЕКРЕАЦІЇ В ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТА» (ДФ 26.103.03)

29.08.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувачки ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво Гнілоскуренко Марії Володимирівни на тему «Принципи формування інтерактивної рекреації в історичному середовищі міста». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Гнілоскуренко М.В.  

- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Гнілоскуренко М.В.
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії Гнілоскуренко М.В.

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:

 • Чернявський Володимир Георгійович, доктор архітектури (спеціальність 18.00.02 – архітектура будівель та споруд), професор, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація
 • Трошкіна Олена Анатоліївна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури), доцент, доцент кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (штатний працівник НАОМА).
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Товбич Валерій Васильович, доктор архітектури (спеціальність 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури), професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури;
  Відгук та Валідація
 • Жовква Ольга Іванівна, доктор архітектури (спеціальність 18.00.02 – архітектура будівель та споруд) доцент, завідувач кафедри архітектури та просторового планування факультету наземних споруд і аеропортів Національного авіаційного університету.
  Відгук та Валідація

   

- Наказ № 98- од від 27.06.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.06.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Гнілоскуренко М.В.»
- Дисертація Гнілоскуренко М.В.: «Принципи формування інтерактивної рекреації в історичному середовищі міста»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Гнілоскуренко М.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Гнілоскуренко М.В.
Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

ТЮТІНА ЛЮБОВ ВЕНІАМІНІВНА «ЕВОЛЮЦІЯ ПЛАСТИЧНОЇ МОВИ АРХІТЕКТУРИ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ХХ СТОЛІТТЯ» (ДФ 26.103.04)

30.08.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувачки ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 Архітектура та будівництво Тютіної Любові Веніамінівни  на тему «Еволюція пластичної мови архітектури громадських будівель ХХ століття». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Тютіній Л.В.   

- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Тютіній Л.В.
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії Тютіній Л.В.

 Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

Комаров Кирило Олександрович, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.01 – Теорія архітектури реставрація пам’яток архітектури), доцент, доцент кафедри архітектурних конструкцій, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА).
Рецензія та Валідація

Опоненти:

Марковський Андрій Ігорович, доктор архітектури (спеціальність 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»), доцент, професор кафедри дизайну Університету економіки та права «КРОК»;
Відгук та Валідація

Куцевич Вадим Володимирович, доктор архітектури (спеціальність 18.00.02 – Архітектура будівель і споруд), професор, завідувач кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури;
Відгук та Валідація

Гнатюк Лілія Романівна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки факультету наземних споруд і аеродромів, Національний авіаційний університет.
Відгук та Валідація

- Наказ № 96- од від 27.06.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.06.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Тютіної Л.В.»
- Дисертація Тютіна Л.В.: «Еволюція пластичної мови архітектури громадських будівель ХХ століття»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Тютіної Л.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюватиметься на офіційному Youtube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Тютіної Л.В.
Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

ПОПОВИЧ Катерина Миколаївна «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)» (ДФ 26.103.009)
12.09.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Попович Катерини Миколаївни на тему «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Попович К.М.
 

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професорпрофесор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка;
  Відгук та Валідадія
 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
  Відгук та Валідація
 • Олійник Вікторія Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мистецтв Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури»
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:
 
Майстренко-Вакуленко Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової та творчої роботи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

- Наказ № 110-од від 07.07.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.06.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Попович К. М.»
- Дисертація Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Попович К. М., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
-  Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/watch?v=bcfQzat5P7k
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Попович К.М.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ЛУЦИШИНА ДАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА «ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ ХУДОЖНИЦЬ АКТУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА КИЄВА 2000-2010-Х РОКІВ»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцишиної Дарії Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв;
  Відгук та Валідація
 • Вежбовська Ліліана Романівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.01 теорія і історія культури), доцент кафедри графічного дизайну Факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв;
  Відгук та Валідація
 • Бабунич Юлія Ігорівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05. – образотворче мистецтво), старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, завідувач відділу аспірантури і докторантури Львівської національної академії мистецтв.
  Відгук та Валідація

 
Керівник:

 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.


- Дата захисту:
- Місце захисту:
- Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Zoom-конференція за посиланням:
- Ідентифікатор конференції:
- Код доступу:

- Наказ № 132-од від 30 серпня 2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30 серпня 2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.»
- Дисертація Луцишиної Дарії Володимирівни «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Луцишиної Д. В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Луцишиної Д. В.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ТИМОШЕНКО НАТАЛЯ ІВАНІВНА: «ПРОБЛЕМАТИКА ЖАНРІВ ФІГУРАТИВНОГО НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ І ПОЛОВИНИ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ТВОРЧОСТІ ОКРЕМИХ МАЙСТРІВ)»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тимошенко Наталі Іванівни: «Проблематика жанрів фігуративного народного малярства Центральної України І половини ХХ ст. (на прикладі аналізу творчості окремих майстрів)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація
 • Ревенок Наталія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Національного університету імені Василя Стефаника;
  Відгук та Валідація
 • Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв.
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва, декан Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.


- Дата захисту:
- Місце захисту:
- Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Zoom-конференція за посиланням:
- Ідентифікатор конференції:
- Код доступу:

Приєднані документи:
- Наказ № 140-од від 07.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.08.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Тимошенко Н.І.»
- Наказ № 161-од від 28.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.09.2023 р. (протокол 4) «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Тимошенко Н.І.»
- Дисертація Тимошенко Наталі Іванівни: «Проблематика жанрів фігуративного народного малярства Центральної України І половини ХХ ст. (на прикладі аналізу творчості окремих майстрів)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Тимошенко Н. І., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Тимошенко Н. І.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ЧЕЙПЕШ АННА ІГОРІВНА: «ТВОРЧА СПАДЩИНА ЕРНЕСТА КОНТРАТОВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ШКОЛИ ЖИВОПИСУ»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чейпеш Анни Ігорівни на тему «Творча спадщина Ернеста Контратовича в контексті розвитку закарпатської школи живопису» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Національного університету імені Василя Стефаника
  Відгук та Валідація
 • Гаврош Оксана Іванівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Факультету образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв.
  Відгук та Валідація
 • Міщенко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.


Науковий керівник:

 • Белічко Наталія Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

- Дата захисту:
- Місце захисту:
- Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Zoom-конференція за посиланням:
- Ідентифікатор конференції:
- Код доступу:

Приєднані документи:
- Наказ № 145-од від 12.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.08.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Чейпеш А. І.»
- Дисертація Чейпеш Анни Ігорівни на тему «Творча спадщина Ернеста Контратовича в контексті розвитку закарпатської школи живопису»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Чейпеш А. І., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Чейпеш А.І.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ЛУГОВСЬКА АННА ЕДУАРДІВНА: «ІНСТИТУЦІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА У ВИСТАВКОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ (ПОЧАТКУ 1990-Х – 2020 РОКІВ)»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луговської Анни Едуардівни: «Інституції сучасного мистецтва у виставковій практиці України (початку 1990-х – 2020 років)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

 Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Голубець Орест Михайлович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, завідувач кафедри художньої кераміки Факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, академік НАМ України;
  Відгук та Валідація
 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 - теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука;
  Відгук та Валідація
 • Авраменко Олеся Олександрівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.04 – образотворче мистецтво), старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України.

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:


Приєднані документи:

- Наказ № 162-од від 28.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.09.2023 р. (протокол 4) «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луговської А.Е.»
- Дисертація Луговської Анни Едуардівни на тему «Інституції сучасного мистецтва у виставковій практиці України (початку 1990-х – 2020 років)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Луговської А.Е., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Тимошенко Н. І.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

Балтазюк Ірина Віталіївна «Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості»

Разова спеціалізована вчена рада НАОМА ДФ 26.103.005 повідомляє,
що захист дисертації Балтазюк Ірини Віталіївни
«Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття:
контекст, типологія, художньо-стильові особливості»
на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво відбудеться 08 травня 2023 року об 11:00 у виставковій залі НАОМА із використанням засобів відеозв'язку
Zoom-конференція за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/85480276451?pwd=aUp4NXV2Wm5xRThZUytPMHF1Z2w2UT09
Meeting ID: 854 8027 6451
Passcode: 987654
Онлайн-трансляція захисту дисертації Балтазюк І.В. відбуватиметься на YouTube каналі Академії за посиланням: https://www.youtube.com/live/3smUe_g3E5Q?feature=share

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Лагутенко Ольга Андріївна, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Рецензенти:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.
Рецензія та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.
Рецензія та Валідація

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, професор Тарасенко Ольга Андріївна, професор кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.
Відгук та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, провідний науковий співробітник Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України.
Відгук та Валідація

Наказ № 25-од від 10.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії» 
Дисертація Балтазюк Ірини Віталіївни: «Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)

Новікова Ольга Валентинівна «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів»

Інформація про склад разової ради для захисту дисертації Новікової Ольги Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Разова спеціалізована вчена рада, утворена відповідно до наказу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури № 30–од від 06 квітня 2023 року для захисту дисертації Новікової Ольги Валентинівни: «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензенти:
– кандидат мистецтвознавства  Ревенок Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент);

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, професор Рибалко Світлана Борисівна, завідувачка кафедри мистецтвознавства факультету аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії культури (опонент);
– кандидат мистецтвознавства, доцент Шуліка Вячеслав Вікторович, в.о. зав. кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва станкового та монументального живопису факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв (опонент);
– доктор мистецтвознавства, професор Школьна Ольга Володимирівна, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка (опонент);

Наказ № 30-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.»
Дисертація Новікової Ольги Валентинівни: «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису здобувача Новікової О.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному youtube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Кукіль Наталія Олександрівна «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років»

Інформація про склад разової ради для захисту дисертації Кукіль Наталії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Разова спеціалізована вчена рада, утворена відповідно до наказу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури №29–од від 06 квітня 2023 року для захисту дисертації Кукіль Наталії Олександрівни: «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензенти
– доктор архітектури, професор Чернявський Володимир Георгійович, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент);
– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент);

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Юр Марина Володимирівна, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (опонент);
– кандидат мистецтвознавства, доцент Гаврош Оксана Іванівна, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв (опонент).

Наказ № 29-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.»
Дисертація Кукіль Наталії Олександрівни: «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису здобувача Кукіль Н.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному youtube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Луцишина Дар’я Володимирівна «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Луцишиної Дар’ї Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцишиної Дар’ї Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:
- Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
- Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України; завідувач науково-досліlним відділом мистецтва XIX – поч. XX ст. Національного художнього музею України;
- Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв.

Наказ № 42-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.»
Дисертація Луцишиної Дар’ї Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Луцишиної Д. В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https:// https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Попович Катерина Миколаївна «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)», на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
- Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка;
- Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Наказ № 44-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Попович К. М.»
Дисертація Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Попович К. М., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Мячкова Тетяна Олександрівна «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Мячкової Тетяни Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мячкової Тетяни Олександрівни: «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти
- Майстренко-Вакуленко Юлія В’ячеславівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової та творчої роботи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;
- Голубець Орест Михайлович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри художньої кераміки факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв;
- Міщенко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Наказ № 43-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.»
Дисертація Мячкової Тетяни Олександрівни «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Мячкової Т.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Луцишина Дар’я Володимирівна «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Луцишиної Дар’ї Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцишиної Дар’ї Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:
- Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
- Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України; завідувач науково-досліlним відділом мистецтва XIX – поч. XX ст. Національного художнього музею України;
- Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв.

Наказ № 42-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.»
Дисертація Луцишиної Дар’ї Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Луцишиної Д. В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https:// https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Попович Катерина Миколаївна «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)», на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
- Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка;
- Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Наказ № 44-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Попович К. М.»
Дисертація Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Попович К. М., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA