Перейти до вмісту

Відомі випускники

Чжан ІБО – гордість НАОМА

За останні 10 років з іноземних громадян випускників НАОМА найвідомішим у Китаї вважається пан Чжан Ібо, 1992 р.н., громадянин Китаю, уродженець м. Сучжоу  провінції Цзянсу. З сім’ї відомих китайських митців.

Впродовж 2008-2018 навчався у НАОМА, у 2012 отримав диплом бакалавра (спеціалізація скульптура), у 2014 – магістра (скульптура), у 2014-2018 навчався у аспірантурі  НАОМА (спеціальність теорія і історія мистецтва).

Тема дисертації – «Скульптура Ки­таю другої половини XX – початку XXI століття: тради­ції та інновації».

Дисертаційне дослідження присвячене сучасній скульптурі Китаю, становлення якої розглядається від стародавніх часів до новітніх мистецьких перетворень крізь призму світового мистецького виміру початку ХХІ століття. У результаті дослідження простежено еволюцію китайської скульптури від давніх часів до сьогодні, визначено її ознаки й функції, основні етапи розвитку, зібрано та систематизовано фактографічні матеріали щодо становлення модерної скульптури у Китаї, її художніх особливостей і періодизації; висвітлено трансформації у сучасній китайській скульптурі, зумовлені внутрішніми та загальносвітовими впливами; проаналізовано впливи на творчість скульпторів Китаю давньокитайских художніх традицій, що зумовили становлення національно ідентичної сучасної скульптури; обґрунтовано й введено в науковий обіг феномени внутрішньої та зовнішньої спрямованостей китайської сучасної скульптури, проведено образно-стилістичний аналіз сучасних арт-об’єктів внутрішньо та зовнішньо спрямованих митців; систематизовано основні художні особливості й пластичні прийоми китайської постмодерної скульптури у контексті світової пластики.

Науковий керівник – професор, доктор мистецтвознавства, академік НАМУ Федорук О.К.

Чжан Ібо опублікував низку змістовних, науково значущих статей і рецензій українською та китайською мовами, зокрема:

  1. Чжан Ібо. Візуальна ідентифікація творів Чен Венлінга // Художня культура. Актуальні проблеми. Київ: ІПСМ, 2014. Вип. 10. С. 257-274.
  2. Чжан Ібо. Просторові інспірації Шен Цян Гуо із Суджоу // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2015. № 4. С. 34-43.
  3. Чжан Ібо. «Сян Цзін: «Найпростіше – коротке питання» // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків: ХДАДМ, 2016. № 2. С. 96-104.
  4. Чжан Ібо. Спілка скульпторів Суджоу: симбіоз традицій та модерності // Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. Київ: НАОМА, 2016. Вип. 25. С. 268-278.