Перейти до вмісту

Академія

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури є ви­знаним провідним мистецько-освітнім центром держави. Ми усвідомлюємо, що навчально-мистецькі ініціативи у ній не припиняються. Академія завжди була, є і буде наставлена на новітній творчий пошук, на виявлення модерних мистецьких тенденцій. І це не перешкоджає їй дбайли­во піклуватися про збереження в художній освіті класичних надбань, турбува­тися про виховання художників-професіоналів, які вміють шанувати класич­ні базові знання у рисунку, малярстві і пластиці. Бо вони є основою виховання майбутнього художника. А з усім цим набутим багатством вони зможуть вести сміливий творчий дискурс, не забуваючи про корені національного мистецтва і внесок культури України у світову мистецьку спадщину.
Історичні здобутки і сучасний стан провідного мистецького закладу Укра­їни підтверджують, що за всіма параметрами діяльності він відповідає висо­кому статусу академії.
Основним принципом виховання художників у Національній академії об­разотворчого мистецтва і архітектури було й залишається навчання з фаху в індивідуальних навчально-творчих майстернях, які входять до складу профільних кафедр. Керівництво майстернями здійснюють видатні митці-педагоги.
Академія підтримує широ­кі міжнародні зв’язки з вищими мистецькими школами різних країн світу. У рамках такої співпраці Академія здійснює широку виставкову діяльність поза межами України, а також запрошує іноземних митців та педагогів для прове­дення виставок, лекцій та майстер-класів. Викладачі академії проходять ста­жування за кордоном, беруть участь у міжнародних наукових конференціях. Нині випускники Академії гідно представляють українську академічну школу на всіх континентах, працюючи творчо та на викладацькій роботі.
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, спадкоємно зберігаючи традиції попередників, залучає до навчального проце­су вихованців, молодих митців, які приносять у педагогічну практику свіжий погляд, відчуття й потребу розвивати далі класичні надбання, твори­ти нові модерні мистецькі цінності. З відстані й висоти більш ніж сторічної історії перед нами розгортаються нові обрії мистецького руху в Україні, роз­криваються перспективи національної мистецької освіти.
За більш ніж століття розвитку наша вітчизняна художня школа продемонструвала свої переваги та має значні фундаментальні здобутки. Вона вижила і стверди­лася завдяки плідній праці багатьох поколінь учителів та продовжує розвива­тися на засадах гуманізму й поваги до національної культури. У часи сучасних соціальних і політичних перипетій, коли, як і століття тому, наша держава ви­борює право на вільне життя, яке має базуватися передусім на принципах ствер­дження національної ідентичності, саме це має стати запорукою розвитку нашої культури і нашого народу.