Перейти до вмісту

Спецради

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури як спадкоємиця Української академії мистецтва, заснованої 1917 року за ініціативи видатних державників, діячів науки, культури і мистецтва, зокрема, академіка М. Грушевського, вчених Д. Антоновича і Г. Павлуцького, художників В. Кричевського, Ф. Кричевського, М. Бойчука, О. Мурашка, Г. Нарбута, М. Бурачека, М. Жука, А. Маневича, акредитована за IV рівнем освіти і є визнаним у світі мистецьким навчальним закладом. 

З 1991 року в системі навчального закладу функціонують аспірантура і асистентура-стажування. Науковими досягненнями ствердили себе в Україні академічні кафедри з теорії та історії образотворчого мистецтва, теорії та історії архітектури і синтезу мистецтв. 

Враховуючи науковий потенціал Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та беручи до уваги необхідність підготовки національних мистецьких кадрів вищої кваліфікації, зокрема, формування педагогічного складу кафедр Академії, його оновлення, рішенням Вищої атестаційної комісії України з 1994 року розпочала свою діяльність спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (17.00.05 –  образотворче мистецтво) і кандидата архітектури (18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), яка 2004 року була розділена на дві самостійні вчені спеціалізовані ради за зазначеними вище спеціальностями. 

Загальна чисельність складу спеціалізованої вченої ради К 26.103.02 для присудження наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво складає 15 осіб. З них 8 докторів наук, у тому числі 7 докторів працюють в Академії: д. мист. Лагутенко О. А., д. мист. Пучков А. О., д. мист. Міляєва Л.С., д. мист. Гамалія К. М., д. філософських наук Кисельов М. М., д. мист. Кротова Т. Ф., д. мист. Смирна О. В. Також до ради входить д. мист. Кузнецова І.О. До складу ради входять 4 кандидати мистецтвознавства – штатних доцентів кафедри Академії.

Спеціалізована Вчена Рада За Спеціальністю Теорія Архітектури, Реставрація Пам'яток Архітектури

Ковешнікова О. В. Творчість А. В. Добровольського в контексті розвитку архітектури України 1930–1980-х років
Ширяєв Т. В. Архітектура київських готелів підвищеного комфорту другої половини XIX - початку XX ст.
ПІБ, назва дисертації

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента 
Відгук офіційного опонента 

Спеціалізовані вчені ради для захистів докторів філософії

Григоров В.О. "Стінописи та мозаїки Києва другої половини ХХ століття: трансформація образно-пластичної системи"
Пітеніна В.Є. "Стилістичні особливості ілюстрування книжки для дітей в Україні першої третини ХХ століття"
Хребтенко М.С. "Іконопис Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII ст. Особливості техніки, технології та реставрації"
ПІБ, назва дисертації
 • Анотація дисертації
 • Повідомлення
 • Автореферат дисертації
  Дисертація
  Відгук офіційного опонента 
  Відгук офіційного опонента 
ПІБ, назва дисертації
 • Анотація дисертації
 • Повідомлення
 • Автореферат дисертації
  Дисертація
  Відгук офіційного опонента 
  Відгук офіційного опонента 

Спеціалізована Вчена Рада За Спеціальністю Образотворче Мистецтво

Сидоренко А.В. ФОРМУВАННЯ АРМУ В КИЇВСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ІНСТИТУТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЖИВОПИС УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
Соловей О.В. ТВОРЧИЙ УНІВЕРСАЛІЗМ МИКОЛИ СТОРОЖЕНКА В МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТТЯ
Дмитренко Н. О. КОЛЕКЦІЯ ЖИВОПИСУ ГРАФІВ БРАНИЦЬКИХ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
Решетньова Г.О. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОРЦЕЛЯНИ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ З ПРИВАТНИХ КОЛЕКЦІЙ УКРАЇНИ
Садова-Мандюк О. Я. Монументальний церковний живопис Юліана Буцманюка першої половини ХХ століття
Сунь Ке. ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕАЛІСТИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КИТАЙСЬКОМУ ЖИВОПИСІ ХХ – початку ХХІ століття
Гомирева О. І. Графіка Т.Г.Шевченка 1847–1861 рр.: особливості художньої мови
Мартиненко Н. М. Життєвий шлях і творча діяльність Джона Генрі Дерла в контексті руху "Мистецтва і ремесла"(друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття)
Герман Є. С. Кураторська практика в сучасному мистецтві. Світовий досвід та український контекст
Філімонова А.С. Творчість Володимира Орловського: еволюція стилю в контексті розвитку пейзажного живопису другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента 
Відгук офіційного опонента 

Паньків Г.С. ТВОРЧІСТЬ В. А. ГЕГАМЯНА (1925-2000) В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТАНКОВОГО ТА МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента 
Відгук офіційного опонента 

Ібо Чжан. Скульптура Китаю др.пол.ХХ - поч.ХХІ ст. Традиції і новації

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента 
Відгук офіційного опонента 

Кудрявцева К.П. СТРУКТУРА КОМПОЗИЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СТАНКОВОМУ ЖИВОПИСІ (кінець ХІХ – початок ХХ століття)

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента 
Відгук офіційного опонента 

Одрехівський В.В. Українська СКУЛЬПТУРА КІНЦЯ хх — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ТРАНСФОРМАЦІї МОНУМЕНТАЛЬНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента 
Відгук офіційного опонента 

ПІБ, назва дисертації

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента 
Відгук офіційного опонента