Перейти до вмісту

Інформація для аспірантів

Загальна інформація

Здобуття освіти в аспірантурі на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти розраховано на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 60 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у відповідній галузі та спеціальності.

Архітектура та містобудування

Графік навчання
Теми дисертаційних досліджень
Наукова активність
Напрямки (тематика) досліджень наукових керівників

Теорія та історія мистецтва

Графік навчання
Освітній компонент / Силабуси

Обов’язкові компоненти

Каталог Обов'язкових Дисциплін

Вибіркові компоненти

Каталог Вибіркових освітніх компонентів / силабуси

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

Теми дисертаційних досліджень
Напрямки (тематика) досліджень наукових керівників
Навчальний план

Нормативні документи

Освітнє Законодавство України
Завідувачка відділом аспірантури
Цой Тетяна Василівна

к.філос.н., доцентка

КОНТАКТИ
Адреса

вул. Вознесенський узвіз, 20,

Корпус Б (новий) каб.356