Інформація для аспірантів

Загальна інформація

Здобуття освіти в аспірантурі на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти розраховано на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 60 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у відповідній галузі та спеціальності.

Оголошення

11 травня 2021 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 26.103.02 відбудеться захист дисертації Солов'я Олеся Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства "ТВОРЧИЙ УНІВЕРСАЛІЗМ МИКОЛИ СТОРОЖЕНКА В МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТТЯ".

Дізнатися деталі

Архітектура та містобудування

Графік навчання

Теми дисертаційних досліджень

Наукова активність

Напрямки (тематика) досліджень наукових керівників

Теорія та історія мистецтва

Графік навчання

Теми дисертаційних досліджень

Напрямки (тематика) досліджень наукових керівників

Навчальний план

Нормативні документи

Освітнє Законодавство України

Завідувач відділом аспірантури
Цой Тетяна Василівна

к.філос.н., доцент

КОНТАКТИ

(044) 272 19 27

[email protected]

Адреса

вул. Вознесенський узвіз, 20,

Корпус Б (новий) каб.356