Перейти до вмісту

Система якості освіти

Система забезпечення якості освіти

Впровадження системи управління якістю вищої освіти та організацією освітнього процесу в НАОМА є стратегічним і пріоритетним напрямком діяльності та розвитку Академії відповідно до положень Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та основних діючих нормативно-правових документів Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України щодо підготовки студентів за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. Концептуальні питання щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти викладені в «Положенні про організацію освітнього процесу в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури».