Перейти до вмісту

Інформація щодо захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Балтазюк Ірина Віталіївна «Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості» (ДФ 26.103.005)

08.05.2023 р. відбувся захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Балтазюк Ірини Віталіївни на тему «Художній символ у живописі київських митців початку XXI століття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Балтазюк І.В.

Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії Балтазюк І.В.

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Балтазюк І.В. 

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Лагутенко Ольга Андріївна, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Рецензенти:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.
Рецензія та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.
Рецензія та Валідація

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, професор Тарасенко Ольга Андріївна, професор кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.
Відгук та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, провідний науковий співробітник Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України.
Відгук та Валідація

Науковий керівник: 
Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

- Наказ № 25-од від 10.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії» 
- Дисертація Балтазюк Ірини Віталіївни: «Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА" 
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Балтазюк І.В. 
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

Кукіль Наталія Олександрівна «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років» (ДФ 26.103.006)
05.06.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Кукіль Наталії Олександрівни на тему «Концептуальне спрямування  та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980 х років». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.
 
 

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензенти
– доктор архітектури, професор Чернявський Володимир Георгійович, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент).
Рецензія та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент).
Рецензія та Валідадія

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Юр Марина Володимирівна, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (опонент).
Відгук та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Гаврош Оксана Іванівна, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв (опонент).
Відгук та Валідація

Науковий керівник: 
Ковальчук Остап Вікторович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри живопису і композиції НАОМА.

- Наказ № 29-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.»
- Дисертація Кукіль Наталії Олександрівни: «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису здобувача Кукіль Н.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА" 
https://www.youtube.com/@phd9381/streams
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

Новікова Ольга Валентинівна «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів» (ДФ 26.103.007)
12.06.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Новікової Ольги Валентинівни на тему «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Новіковій О.В.
 

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензенти:
– кандидат мистецтвознавства  Ревенок Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент);
Рецензія та Валідація

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, професор Рибалко Світлана Борисівна, завідувачка кафедри мистецтвознавства факультету аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії культури (опонент);
Відгук та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Шуліка Вячеслав Вікторович, в.о. зав. кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва станкового та монументального живопису факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв (опонент);
Відгук та Валідація
– доктор мистецтвознавства, професор Школьна Ольга Володимирівна, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка (опонент);
Відгук та Валідація

Науковий керівник: 
Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.

- Наказ № 30-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.»
- Дисертація Новікової Ольги Валентинівни: «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису здобувача Новікової О.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА" https://www.youtube.com/@phd9381/streams
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Новікової О.В.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

Мячкова Тетяна Олександрівна «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки» (ДФ 26.103.008)

20.06.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Мячкової Тетяни Олександрівни на тему «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881  – 1936): стилістичні та тематичні пошуки». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Мячковій Т. О.

- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії Мячковій Т.О.
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії Мячковій Т.О.

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензент:
- Майстренко-Вакуленко Юлія В’ячеславівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової та творчої роботи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
Рецензія та Валідація

Опоненти:
- Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;
Відгук та Валідація
- Голубець Орест Михайлович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри художньої кераміки факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв;
Відгук та Валідація
- Міщенко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Відгук та Валідація

Науковий керівник: 
Белічко Наталія Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.

- Наказ № 43-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.»
- Дисертація Мячкової Тетяни Олександрівни «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Мячкової Т.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

- Захист транслюється на офіційному youtube каналі НАОМА "Захист дисертацій PhD НАОМА"
https://www.youtube.com/watch?v=iOIFB0jbMbM
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Мячкової Т. О.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

ПОПОВИЧ Катерина Миколаївна «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)» (ДФ 26.103.009)
12.09.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Попович Катерини Миколаївни на тему «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Попович К.М.
 

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професорпрофесор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка;
  Відгук та Валідадія
 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
  Відгук та Валідація
 • Олійник Вікторія Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри мистецтв Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури»
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:
 
Майстренко-Вакуленко Ю. В., кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової та творчої роботи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

- Наказ № 110-од від 07.07.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 26.06.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Попович К. М.»
- Дисертація Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Попович К. М., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
-  Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/watch?v=bcfQzat5P7k
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Попович К.М.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ЛУЦИШИНА ДАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА «ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ ХУДОЖНИЦЬ АКТУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА КИЄВА 2000-2010-Х РОКІВ» (ДФ 26.103.010)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцишиної Дарії Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв;
  Відгук та Валідація
 • Вежбовська Ліліана Романівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.01 теорія і історія культури), доцент кафедри графічного дизайну Факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв;
  Відгук та Валідація
 • Бабунич Юлія Ігорівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05. – образотворче мистецтво), старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, завідувач відділу аспірантури і докторантури Львівської національної академії мистецтв.
  Відгук та Валідація

 
Керівник:

 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

   

- Дата захисту: 03.11.2023 р. в 10:30 (за київським часом)
- Місце захисту: он-лайн
- Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://youtube.com/live/REb6fkqib1U?feature=share 
- Zoom-конференція за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/84291939016?pwd=MFM0VWY5OUpQTnAzMEFUc0Q1eGgwQT09
- Ідентифікатор конференції: 842 9193 9016
- Код доступу: 250316

- Наказ № 132-од від 30 серпня 2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30 серпня 2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.»
- Дисертація Луцишиної Дарії Володимирівни «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Луцишиної Д. В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Луцишиної Д. В.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ТИМОШЕНКО НАТАЛЯ ІВАНІВНА: «ПРОБЛЕМАТИКА ЖАНРІВ ФІГУРАТИВНОГО НАРОДНОГО МАЛЯРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ І ПОЛОВИНИ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ТВОРЧОСТІ ОКРЕМИХ МАЙСТРІВ)» (ДФ 26.103.011)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тимошенко Наталі Іванівни: «Проблематика жанрів фігуративного народного малярства Центральної України І половини ХХ ст. (на прикладі аналізу творчості окремих майстрів)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація
 • Ревенок Наталія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;


Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Національного університету імені Василя Стефаника;
  Відгук та Валідація
 • Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв.
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан кафедри теорії та історії мистецтва, декан Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.


- Дата захисту: 06.11.2023 р. в 12:00 (за київським часом)
- Місце захисту: он-лайн
- Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Zoom-конференція за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/87558188051?pwd=QzdhbjhKbVJKTHd1bFVkczQ3T21tZz09
- Ідентифікатор конференції: 875 5818 8051
- Код доступу: 911734

Приєднані документи:
- Наказ № 140-од від 07.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.08.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Тимошенко Н.І.»
- Наказ № 161-од від 28.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.09.2023 р. (протокол 4) «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Тимошенко Н.І.»
- Дисертація Тимошенко Наталі Іванівни: «Проблематика жанрів фігуративного народного малярства Центральної України І половини ХХ ст. (на прикладі аналізу творчості окремих майстрів)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Тимошенко Н. І., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Тимошенко Н. І.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ЛУГОВСЬКА АННА ЕДУАРДІВНА: «ІНСТИТУЦІЇ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА У ВИСТАВКОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ (ПОЧАТКУ 1990-Х – 2020 РОКІВ)» (ДФ 26.103.012)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луговської Анни Едуардівни: «Інституції сучасного мистецтва у виставковій практиці України (початку 1990-х – 2020 років)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

 Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА);


Опоненти:

 • Голубець Орест Михайлович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, завідувач кафедри художньої кераміки Факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, академік НАМ України;
  Відгук та Валідація
 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 - теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука;
  Відгук та Валідація
 • Авраменко Олеся Олександрівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.04 – образотворче мистецтво), старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України.

 • Дата захисту: 20.11.2023 в 13.00 (за київським часом)
 • Місце захисту: он-лайн
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/84386174724?pwd=RUlYRkxwT2pudEVGUG4wNWFGVFhIZz09
 • Ідентифікатор конференції: 843 8617 4724
 • Код доступу: 917403

Приєднані документи:

- Наказ № 162-од від 28.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.09.2023 р. (протокол 4) «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луговської А.Е.»
- Дисертація Луговської Анни Едуардівни на тему «Інституції сучасного мистецтва у виставковій практиці України (початку 1990-х – 2020 років)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Луговської А.Е., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Луговської А.Е.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

Стрельцова Марина Володимирівна: «Симпозіумний рух України та світова скульптурна практика кінця ХХ – початку ХХІ століть» (ДФ 26.103.013)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стрельцової Марини Володимирівни на тему «Симпозіумний рух України та світова скульптурна практика кінця ХХ – початку ХХІ століть»  на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (штатний працівник НАОМА);


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація
 • Денисюк Ольга Юріївна кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Гончаренко Анастасія Олексіївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітниквідділу методології мистецької критики Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;
  Відгук та Валідація
 • Хижинський Володимир Вікторович, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), доцент, доцент кафедри художньої кераміки, декоративної скульптури, дерева та металу факультету декоративного мистецтва Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:

Протас Марина Олександрівна, доктор мистецтвознавства, ст. н. с, головний науковий співробітник відділу кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, доцент кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

- Дата захисту: 17.11.2023 15:00 (за київським часом)
- Місце захисту: он-лайн
- Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Zoom-конференція за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/84734203906?pwd=enQ2K2N6RHV0aXBVYWIzRW1tTXltUT09
- Ідентифікатор конференції: 847 3420 3906
- Код доступу: 158025

Приєднані документи:

- Наказ № 171-од від 04.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.09.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Стрельцової М.В.»
- Дисертація Стрельцової Марини Володимирівни на тему «Симпозіумний рух України та світова скульптурна практика кінця ХХ – початку ХХІ століть»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Стрельцової М. В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Стрельцової М.В.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ШАШКОВА АГНЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА: «ІКОНОПИС І. С. ЇЖАКЕВИЧА 1940–1950-Х РОКІВ: ОСОБЛИВОСТІ АТРИБУЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ» (ДФ 26.103.014)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шашкової Агнети Олександрівни на тему «Іконопис І. С. Їжакевича 1940–1950-х років: особливості атрибуції та реставрації» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Національного університету імені Василя Стефаника
  Відгук та Валідація
 • Осадча Олена Анатоліївна кандидат, мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), доцент, ректор Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім.М. Бойчука
  Відгук та Валідація
 • Шуліка Вячеслав Вікторович, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, в.о. зав. кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва Факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв
  Відгук та Валідація


Науковий керівник:

 • Тимченко Тетяна Ростиславівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

 • Дата захисту: 04.11.2023 в 16.00
 • Місце захисту: он-лайн
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/82034121188?pwd=dUhzUTh5RUszOXlONDkzVy82bnZEdz09
 • Ідентифікатор конференції: 820 3412 1188
 • Код доступу: 116926


Приєднані документи:

- Наказ № 179-од від 10.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.09.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Шашкової А. О.»
- Дисертація Шашкової Агнети Олександрівни на тему «Іконопис І. С. Їжакевича 1940–1950-х років: особливості атрибуції та реставрації» 
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Шашкової А.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Шашкової А.О.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

Скоромна Алеся Костянтинівна: «Шляхи розвитку і художні особливості київської Експериментальної майстерні художньої кераміки (1944–1985 рр.).» (ДФ 26.103.015)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Скоромної Алесі Костянтинівни на тему «Шляхи розвитку і художні особливості київської Експериментальної майстерні художньої кераміки (1944–1985 рр.)»  на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (штатний працівник НАОМА);


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Ревенок Наталія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Гамалія Катерина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри дизайну і технологій факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв;
  Відгук та Валідація
 • Хижинський Володимир Вікторович, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), доцент, доцент кафедри художньої кераміки, декоративної скульптури, дерева та металу факультету декоративного мистецтва Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука;
  Відгук та Валідація
 • Мотиль Романа Ярославівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), доцент, доцент кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка».
  Відгук та Валідація

 
Науковий керівник:

 • Русяєва Марина Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

 • Дата захисту: 04.12.2023 в 10.30
 • Місце захисту: он-лайн
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/89107326233?pwd=dVFDbVhqNEFRdzdtRzlvTHdrckFLdz09
 • Ідентифікатор конференції: 891 0732 6233
 • Код доступу: 259142


Приєднані документи:

- Наказ № 184-од від 11.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.09.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Скоромної А. К.
- Дисертація Скоромної Алесі Костянтинівни на тему «Шляхи розвитку і художні особливості київської Експериментальної майстерні художньої кераміки (1944–1985 рр.).»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Скоромної А. К., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Скоромної А. К.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

Цигикало Катерина Олександрівна «Київська школа скульптури ХХ – ХХІ століть: еволюція ідей» (ДФ 26.103.016)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цигикало Катерини Олександрівни на тему «Київська школа скульптури ХХ – ХХІ століть: еволюція ідей» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (штатний працівник НАОМА);


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Гончаренко Анастасія Олексіївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітник відділу методології мистецької критики Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;
  Відгук та Валідація
 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука;
  Відгук та Валідація
 • Одрехівський Роман Васильович, доктор мистецтвознавства (26.00.01 - теорія та історія культури), професор, професор кафедри хореографії та мистецтвознавства факультету педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.
  Рецензія та Валідація


Науковий керівник:

 • Денисюк Ольга Юріївна кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

 • Дата захисту: 08.12.2023 р. в 14.00
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/85042780570?pwd=OGlNbXJQN241aEZ0R3lvZXpBS1laZz09
 • Ідентифікатор конференції: 850 4278 0570
 • Код доступу: 786145


Приєднані документи:
- Наказ № 188-од від 18.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 17.10.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Цигикало К.О.»
- Дисертація Цигикало Катерини Олександрівни на тему «Київська школа скульптури ХХ – ХХІ століть: еволюція ідей»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Цигикало К. О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу) 
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Цигикало К.О.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ДМИТРЕНКО НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА: «ІКОНОГРАФІЯ, СЕМАНТИКА ТА СТИЛЬ СЮЖЕТУ «ТАЄМНА ВЕЧЕРЯ» У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ» (ДФ 26.103.017)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дмитренко Наталії Віталіївни на тему «Іконографія, семантика та стиль сюжету «Таємна вечеря» у візантійському мистецтві» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

- Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво),  доцент, доцент кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (штатний працівник НАОМА);

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

- Ревенок Наталія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва факультету образотворчого мистецтва та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
Рецензія та Валідація

Опоненти:

-  Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури та 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво), професор, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка;
Відгук та Валідація

-  Одрехівський Роман Васильович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор кафедри хореографії та мистецтвознавства факультету педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
Відгук та Валідація

- Лесів Андрій Петрович, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства Інституту народознавства Національної академії наук України.
Відгук та Валідація


Приєднані документи:
- Наказ № 191-од від 19.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 06.10.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Дмитренко Н. В.»
- Дисертація Дмитренко Наталії Віталіївни на тему «Іконографія, семантика та стиль сюжету «Таємна вечеря» у візантійському мистецтві»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Дмитренко Н.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Дмитренко Н.В.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

СЬОМАК ОКСАНА ЮРІЇВНА «ОБРАЗНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РУСЛІ ЗАГАЛЬНОСТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ІКОНОПИСУ ДРОГОБИЧЧИНИ XV − ПОЧАТКУ XVI СТОЛІТЬ» (ДФ 26.103.018)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сьомак Оксани Юріївни на тему «Образні трансформації в руслі загальностильової еволюції іконопису Дрогобиччини XV − початку XVI століть» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Ревенок Наталія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Соколюк Людмила Данилівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
  Відгук та Валідація
 • Осадча Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), доцент, ректор Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука;
  Рецензія та Валідація
 • Левицька Мар’яна Корнеліївна, доктор історичних наук (спеціальності – 07.00.01 – історія України; 07.00.05 – етнологія), професор, професор кафедри графічного дизайну і мистецтва книги факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства.
  Рецензія та Валідація


Науковий керівник:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:

Приєднані документи:
- Наказ № 192-од від 20.10.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 17.10.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Сьомак О.Ю.»
- Дисертація Сьомак Оксани Юріївни на тему «Образні трансформації в руслі загальностильової еволюції іконопису Дрогобиччини XV − початку XVI століть»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Сьомак О.Ю., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Сьомак О.Ю.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ЧЕЙПЕШ АННА ІГОРІВНА: «ТВОРЧА СПАДЩИНА ЕРНЕСТА КОНТРАТОВИЧА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ШКОЛИ ЖИВОПИСУ» (ДФ 26.103.019)

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чейпеш Анни Ігорівни на тему «Творча спадщина Ернеста Контратовича в контексті розвитку закарпатської школи живопису» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Національного університету імені Василя Стефаника
  Відгук та Валідація
 • Гаврош Оксана Іванівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Факультету образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв.
  Відгук та Валідація
 • Міщенко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.


Науковий керівник:

 • Белічко Наталія Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури


- Дата захисту:
- Місце захисту:
- Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
- Zoom-конференція за посиланням:
- Ідентифікатор конференції:
- Код доступу:

Приєднані документи:
- Наказ № 145-од від 12.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.08.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Чейпеш А. І.»
- Дисертація Чейпеш Анни Ігорівни на тему «Творча спадщина Ернеста Контратовича в контексті розвитку закарпатської школи живопису»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Чейпеш А. І., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Чейпеш А.І.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

АВУЛА АНАСТАСІЯ ІГОРІВНА «СЮЖЕТИ, МОТИВИ ТА СИМВОЛИ «ТЕРНОВОГО ВІНЦЯ» В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСІ XVII–XXI СТОЛІТТЯ»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Авули Анастасії Ігорівни: «Сюжети, мотиви та символи «Тернового вінця» в українському живописі XVIIXXI століття» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри графічного дизайну факультету образотворчого мистецтва і реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
  Відгук та Валідація
 • Осадча Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), доцент, ректор Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
  Відгук та Валідація
 • Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.01 – теорія і історія культури) професор, завідувач кафедри монументального живопису факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
  Відгук та Валідація


Керівник:

 • Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва, факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:


Приєднані документи:
- Наказ № 210-од від 16 листопада 2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 14 листопада 2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Авули А.І.»
- Дисертація Авули Анастасії Ігорівни на тему «Сюжети, мотиви та символи «Тернового вінця» в українському живописі XVII–XXI століття»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу) 
- Валідація електронного підпису Авули А.І., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Авули А.І.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ЛАБЗІН ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ «ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИКИ Л. І. СПАСЬКОЇ У ЦЕРКОВНОМУ МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ЖИВОПИСІ УКРАЇНИ»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лабзіна Вячеслава Володимировича на тему «Особливості стилістики Л.І. Спаської у церковному монументальному живописі України»  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури.


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
  Відгук та Валідація
 • Осадча Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), доцент, ректор Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
  Відгук та Валідація
 • Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.01 – теорія і історія культури) професор, завідувач кафедри монументального живопису факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
  Відгук та Валідація


Керівник:

 • Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва, факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:

Приєднані документи:

- Наказ № 209-од від 16 листопада 2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 14 листопада 2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Лабзіна В.В.»
- Дисертація Лабзіна Вячеслава Володимировича на тему «Особливості стилістики Л.І. Спаської у церковному монументальному живописі України»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Лабзіна В.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Лабзіна В.В.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

МЕРФІ МАЙКЛ ДЕРІК «ЕРОТИЧНИЙ ЖАНР У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ (1990-і – 2010-і)»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мерфі Майкла Деріка на тему «Еротичний жанр у сучасному українському мистецтві (1990-і – 2010-і)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Семененко Анжеліка Андріївна, кандидат філософських наук (спеціальність 09.00.08 – естетика), доцент, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (штатного працівника НАОМА).
  Факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України
  Відгук та Валідація
 • Чміль Ганна Павлівна, доктор філософських наук (спеціальність 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури), професор, професор кафедри режисури кіно- і телебачення факультету кіно та телебачення Київського національного університету культури і мистецтва.
  Рецензія та Валідація
 • Бабунич Юлія Ігорівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Львівської національної академії мистецтв.
  Рецензія та Валідація


Науковий керівник:

 • Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, заслужений діяч мистецтв України, радник Президії НАМ України

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:


Приєднані документи:
- Наказ № 200-од від 01.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 31.10.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Мерфі Майкла Деріка»
- Наказ № 208-од від 14.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 14.11.2023 р. «Про внесення змін до складу разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Мерфі Майкла Деріка»
- Дисертація Мерфі Майкл Деріка на тему «Еротичний жанр у сучасному українському мистецтві (1990-і – 2010-і)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Мерфі Майкл Деріка, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Мерфі Майкл Деріка
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ПОЛІЩУК АЛЛА ВІТАЛІЇВНА «НЕОМІФОЛОГІЗМ У ЖИВОПИСНІЙ ТВОРЧОСТІ ВИПУСКНИКІВ НАОМА У 1980-1990-Х РОКАХ»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Поліщук Алли Віталіївни на тему «Неоміфологізм у живописній творчості випускників НАОМА у 1980-1990-х роках» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА).
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Гамалія Катерина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри дизайну і технологій факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв.
  Відгук та Валідація
 • Тарасенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету ДЗ «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського».
  Рецензія та Валідація
 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 - теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла  Бойчука.
  Рецензія та Валідація

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:

Приєднані документи:
- Наказ № 217-од від 22.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 21.11.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Поліщук А.В.»
- Дисертація Поліщук Алли Віталіївни на тему «Неоміфологізм у живописній творчості випускників НАОМА у 1980-1990-х роках»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Поліщук Алли Віталіївни, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Поліщук А.В.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

ШИМАН КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА «НОВІТНІ ЗАСОБИ УТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ФОРМИ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ)»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шиман Катерини Анатоліївни на тему «Новітні засоби утворення художньої форми у віртуальній реальності (на прикладі творів сучасного мистецтва України)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури


Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Трошкіна Олена Анатоліївна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.01- теорія архітектури), доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв факультету архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
  Рецензія та Валідація


Опоненти:

 • Безугла Руслана Іванівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 - теорія та історія культури), доцент, завідувачка відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.
  Відгук та Валідація
 • Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 - теорія та історія культури), професор, професор кафедри музичного виховання загальноуніверситетських кафедр Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
  Рецензія та Валідація
 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 - теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла  Бойчука.
  Рецензія та Валідація

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:


Приєднані документи:

- Наказ № 216-од від 22.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 21.11.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Шиман К.А.»
- Дисертація Шиман Катерини Анатоліївни на тему «Новітні засоби утворення художньої форми у віртуальній реальності (на прикладі творів сучасного мистецтва України)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Шиман Катерини Анатоліївни, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Шиман К.А.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

РИБЧЕНКО ОЛЕСЯ ГРИГОРІВНА: «НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ СЦЕНОГРАФІЇ КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ШКОЛИ, ПЕРСОНАЛІЇ, ТВОРЧІ МЕТОДИ»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рибченко Олесі Григорівни на тему «Народні традиції в українській сценографії кінця ХІХ - початку ХХ століття: школи, персоналії, творчі методи» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

- Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

- Трошкіна Олена Анатоліївна, кандидат архітектури (спеціальність 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури), доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв факультету архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
Рецензія та Валідація

Опоненти:

-  Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну;
Відгук та Валідація
-  Садовенко Світлана Миколаївна, доктор культурології (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри режисури та акторської майстерності імені народної артистки України Лариси Хоролець Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
Відгук та Валідація
-  Юдова-Романова Катерина Володимирівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.01 – теорія та історія мистецтв), доцент, доцент кафедри режисури та акторської майстерності факультету театру, кіно та естради Київського національного університету культури і мистецтв;
Відгук та Валідація

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференціяза посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:


Приєднані документи:

- Наказ № ______-од від ___.30.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.11.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Рибченко О.Г.»
- Дисертація Рибченко Олесі Григорівни на тему «Народні традиції в українській сценографії кінця ХІХ – початку ХХ століття: школи, персоналії, творчі методи»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Рибченко О. Г., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Рибченко О. Г.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

БУШАК СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ: «УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАРТИНИ «КОЗАК МАМАЙ» ХVІІІ–ХІХ СТОЛІТЬ: ІКОНОГРАФІЯ, ҐЕНЕЗА, ЕВОЛЮЦІЯ»

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бушака Станіслава Михайловича на тему «Українські народні картини «Козак Мамай» ХVІІІ–ХІХ століть: іконографія, ґенеза, еволюція» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

- Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

-   Ревенок Наталія Миколаївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
Рецензія та Валідація

Опоненти:

Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну;
Відгук та Валідація
-  Гончаренко Анастасія Олексіївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітник відділу методології мистецької критики Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;
Відгук та Валідація
- Мулкохайнен (Олійник) Вікторія Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.07 – дизайн), доцент кафедри мистецтв ПВНЗ «Київський університет культури».
Відгук та Валідація

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:


Приєднані документи:

- Наказ № ______-од від ___.30.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.11.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Бушака С. М.»
- Дисертація Бушака Станіслава Михайловича на тему «Українська народна картина «Козак Мамай» XVIII–XІX століття: іконографія, ґенеза, еволюція»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Валідація електронного підпису Бушака С. М., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
- Відеозапис трансляції захисту дисертації Бушака С. М.
- Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
- Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
- Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії

Балтазюк Ірина Віталіївна «Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості»

Разова спеціалізована вчена рада НАОМА ДФ 26.103.005 повідомляє,
що захист дисертації Балтазюк Ірини Віталіївни
«Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття:
контекст, типологія, художньо-стильові особливості»
на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво відбудеться 08 травня 2023 року об 11:00 у виставковій залі НАОМА із використанням засобів відеозв'язку
Zoom-конференція за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/85480276451?pwd=aUp4NXV2Wm5xRThZUytPMHF1Z2w2UT09
Meeting ID: 854 8027 6451
Passcode: 987654
Онлайн-трансляція захисту дисертації Балтазюк І.В. відбуватиметься на YouTube каналі Академії за посиланням: https://www.youtube.com/live/3smUe_g3E5Q?feature=share

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Лагутенко Ольга Андріївна, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Рецензенти:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.
Рецензія та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА.
Рецензія та Валідація

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, професор Тарасенко Ольга Андріївна, професор кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.
Відгук та Валідація
– кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, провідний науковий співробітник Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України.
Відгук та Валідація

Наказ № 25-од від 10.03.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 28.02.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії» 
Дисертація Балтазюк Ірини Віталіївни: «Художній символ у живописі київських митців початку ХХI cтоліття: контекст, типологія, художньо-стильові особливості»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)

Новікова Ольга Валентинівна «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів»

Інформація про склад разової ради для захисту дисертації Новікової Ольги Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Разова спеціалізована вчена рада, утворена відповідно до наказу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури № 30–од від 06 квітня 2023 року для захисту дисертації Новікової Ольги Валентинівни: «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензенти:
– кандидат мистецтвознавства  Ревенок Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент);

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, професор Рибалко Світлана Борисівна, завідувачка кафедри мистецтвознавства факультету аудіовізуального мистецтва Харківської державної академії культури (опонент);
– кандидат мистецтвознавства, доцент Шуліка Вячеслав Вікторович, в.о. зав. кафедри реставрації та експертизи творів мистецтва станкового та монументального живопису факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв (опонент);
– доктор мистецтвознавства, професор Школьна Ольга Володимирівна, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка (опонент);

Наказ № 30-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Новікової О.В.»
Дисертація Новікової Ольги Валентинівни: «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису здобувача Новікової О.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному youtube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Кукіль Наталія Олександрівна «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років»

Інформація про склад разової ради для захисту дисертації Кукіль Наталії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Разова спеціалізована вчена рада, утворена відповідно до наказу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури №29–од від 06 квітня 2023 року для захисту дисертації Кукіль Наталії Олександрівни: «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років» з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
– доктор мистецтвознавства, професор Селівачов Михайло Романович, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензенти
– доктор архітектури, професор Чернявський Володимир Георгійович, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент);
– кандидат мистецтвознавства, доцент Денисюк Ольга Юріївна, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (рецензент);

Опоненти:
– доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Юр Марина Володимирівна, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (опонент);
– кандидат мистецтвознавства, доцент Гаврош Оксана Іванівна, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв (опонент).

Наказ № 29-од від 06.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.03.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Кукіль Н.О.»
Дисертація Кукіль Наталії Олександрівни: «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису здобувача Кукіль Н.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному youtube каналі НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Луцишина Дар’я Володимирівна «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Луцишиної Дар’ї Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцишиної Дар’ї Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:
- Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
- Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України; завідувач науково-досліlним відділом мистецтва XIX – поч. XX ст. Національного художнього музею України;
- Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв.

Наказ № 42-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.»
Дисертація Луцишиної Дар’ї Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Луцишиної Д. В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https:// https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Попович Катерина Миколаївна «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)», на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
- Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка;
- Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Наказ № 44-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Попович К. М.»
Дисертація Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Попович К. М., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Мячкова Тетяна Олександрівна «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Мячкової Тетяни Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мячкової Тетяни Олександрівни: «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти
- Майстренко-Вакуленко Юлія В’ячеславівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової та творчої роботи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;
- Голубець Орест Михайлович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри художньої кераміки факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв;
- Міщенко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Наказ № 43-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Мячкової Т.О.»
Дисертація Мячкової Тетяни Олександрівни «Творчий спадок українського художника І. Дряпаченка (1881-1936): стилістичні та тематичні пошуки»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Мячкової Т.О., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Луцишина Дар’я Володимирівна «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Луцишиної Дар’ї Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцишиної Дар’ї Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти:
- Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
- Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Відділу культурних стратегій, ініціатив та технологій Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України; завідувач науково-досліlним відділом мистецтва XIX – поч. XX ст. Національного художнього музею України;
- Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв.

Наказ № 42-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.»
Дисертація Луцишиної Дар’ї Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Луцишиної Д. В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https:// https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA

Попович Катерина Миколаївна «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)», на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:
- Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензенти
- Селівачов Михайло Романович, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
- Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Опоненти:
- Романенкова Юлія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка;
- Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Наказ № 44-од від 27.04.2023 Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 27.04.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Попович К. М.»
Дисертація Попович Катерини Миколаївни: «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Попович К. М., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Захист транслюватиметься на офіційному Yutube каналу НАОМА:
https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA