Перейти до вмісту

Наукове товариство

Про наукове товариство

Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (далі НТСА НАОМА, або НТСА) затверджене «Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених у НАОМА» (протокол #6 від 30 квітня 2015 р.). НТСА є частиною громадського самоврядування Академії, сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі НАОМА.
У своїй діяльності НТСА академії керується законодавством України, Статутом НАОМА та Положенням про НТСА та здійснює свою діяльність за такими принципами: пріоритетність наукової творчості та змагальності; рівність членів НТСА Академії, гласність і колегіальність у творчій та науковій роботах; добровільність членства в НТСА Академії керівних органів НТСА Академії; органічний зв’язок навчання та науково-дослідної, виставкової, творчої та музейної робіт; накопичення і примноження наукового потенціалу академії та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів; неприналежності до жодних політичних партій, релігійних організацій та рухів.
Метою діяльності НТСА НАОМА є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в НАОМА, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької, виставкової роботи, популяризація різних галузей науки в НАОМА, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву НАОМА в оптимізації наукової, виставкової та навчальної роботи.

Відповідно до мети діяльності та завдань НТСА Академії має такі напрями роботи:

 • організація роботи осіб, які навчаються а Академії, у наукових осередках, заохочення їх до участі в науковому житті Академії;
 • організація та проведення наукових конференцій молодих учених, дослідницьких семінарів, виставок, круглих столів, лекцій, дебатів, зустрічей з відомими науковцями, музейниками, презентацій наукових проектів та інших науково-освітніх заходів;
 • сприяння виданню наукових праць осіб, які навчаються в Академії, а також їх розміщенню на веб-сайтах Академії;
 • проводення конкурсів наукових робіт на здобуття грантів та інших заохочувальних заходів для стимулювання наукових досліджень осіб, які навчаються в Академії;
 • засновання власних наукових друкованих або інтернет-видань, які висвітлюють розвиток молодіжної науки та її досягнення в Академії й інших закладах;
 • висвітлення своєї діяльності на інтернет-сайті Академії, а також у інших засобах масової інформації Академії, факультетів та інститутів;
 • поширення серед осіб, які навчаються в Академії, інформації про наукові заходи Академії та інших вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ України й інших країн;
 • участь представника НТСА у складі конкурсних комісій студентських наукових робіт;
 • за дорученням керівництва Академії, факультетів та інститутів розповсюдження серед осіб, які навчаються в Академії, інформації про проведення студентських наукових та виставкових заходів, конкурсів і т. д., а також участь в організації їх проведення;
 • співпраця з підрозділами науково-дослідної частини Академії;
 • інша діяльність, що відповідає меті та завданням НТСА Академії і не суперечить законодавству України, статуту Академію і Положенню про НТСА.

НТСА діє самостійно а також у співпраці з керівництвом Академії, факультетів, органами студентського самоврядування Академії, Первинною профспілковою організацією Академії, державними органами України, громадськими об’єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності НТСА, узгоджує проведення своїх заходів з адміністраціями відповідного рівня.

Осередок центральних керівних органів НСТА Академії: Україна, 04053, м. Київ, вул. Вознесеньский узвіз 20, кімната 103.

Голова керівництва Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених НАОМА – Євгенія Миколаївна Демешкант.

Заступник Голови керівництва Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених НАОМА – Савва Вадимович Мостовий.

Наразі відбувається відновлення та реорганізація НТСА Академії. Реєстрація осіб, які бажають стати представниками НТСА від факультетів, проводиться за посиланням https://docs.google.com/forms

Усі пропозиції та зауваження приймаються на пошту: [email protected]