Перейти до вмісту

Разова спеціалізована вчена рада, утворена для захисту дисертації Поліщук А.В.

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Поліщук Алли Віталіївни на тему «Неоміфологізм у живописній творчості випускників НАОМА у 1980-1990-х роках» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва та реставрації Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА).
  Рецензія та Валідація

Опоненти:

 • Гамалія Катерина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри дизайну і технологій факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв.
  Відгук та Валідація
 • Тарасенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету ДЗ «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського».
  Рецензія та Валідація
 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), старший науковий співробітник, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла  Бойчука.
  Рецензія та Валідація

 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:

Приєднані документи:

Наказ № 217-од від 22.11.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 21.11.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Поліщук А.В.»
Дисертація Поліщук Алли Віталіївни на тему «Неоміфологізм у живописній творчості випускників НАОМА у 1980-1990-х роках»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Поліщук Алли Віталіївни, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
– Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
– Відеозапис трансляції захисту дисертації Поліщук А.В.
– Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
– Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії