Перейти до вмісту

Факультет архітектури

Витоки архітектурного факультету Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури беруть свій початок від Українського архітектурного інституту, створеного у Києві 1918 року за ініціативи відомих архітекторів П.  Альошина, О.  Вербицького, Д. Дяченка, М. Даміловського, В. Рикова, В. Фельдмана та інших. У 1924 році, в результаті об’єднання Українського архітектурного інституту й Інституту пластичних мистецтв, який у 1922 році став спадкоємцем Української академії мистецтва, був сформований Київський художній інститут.

У структурі новоствореного мистецького навчального закладу й була започаткована діяльність архітектурного факультету.

Саме в цей час були закладені підвалини формування творчої особистості – архітектора-художника. Заняття з фахових і теоретичних дисциплін на першому курсі були спільними для всіх студентів художнього інституту. Починаючи з другого курсу, навчання архітектурному проєктуванню відбувалося у навчально-творчих майстернях. Високий фаховий рівень на факультеті архітектури у 20-х роках визначали такі відомі в архітектурному середовищі особистості як П. Альошин, О. Вербицький, М.  Даміловський, Д.  Дяченко, В.  Кричевський, С.  Колотов, В.  Риков, В.  Фельдман та інші. Варта уваги й плеяда вихованців факультету цього часу, які згодом продовжили творчі та навчальні традиції своїх вчителів, зокрема С.  Грабовський, В.  Заболотний, П.  Костирко, П.  Юрченко, Й.  Каракіс, Я.  Штейнберг, М.  Холостенко, М.  Грицай, М. Гречина, І. Малозьомов, О. Хорхот та багато інших. 

У 1934 році на основі Київського і Харківського художніх інститутів створюється Всеукраїнський художній інститут, який наприкінці 30-х років став називатися Київським державним художнім інститутом. З його створенням збільшується набір на архітектурний факультет та встановлюється шестирічний термін навчання. Фаховий рівень студентів, як і в попередні роки, напрацьовувався в навчально-творчих майстернях під керівництвом досвідчених педагогів-архітекторів. Зокрема, завідувачем кафедри архітектурного проєктування в 1934–1939 роках був В. Риков, а кафедру інженерно-технічних дисциплін в цей час очолював М. Даміловський. Серед викладачів факультету такі відомі імена як В. Кричевський, П. Юрченко, В. Заболотний, П. Костирко, Ф. Красицький, К. Єлева, Б. Кратко, М. Гельман, І. Моргилевський, С. Гіляров та інші. У повоєнні роки підготовка архітекторів на факультеті визначалася передусім завданнями відбудови поруйнованих міст і численних будівель. Буквально з 1945 року було розпочато набір на перший курс; впродовж 1945–1950 років захистили дипломні проєкти 36 випускників, а починаючи з 1951 й до 1960 року архітектурний факультет КДХІ закінчили 133 випускники. 

Структурні підрозділи факультету