Перейти до вмісту

Факультет архітектури

Кафедра архітектурного проектування

Про Кафедру

Кафедра є структурним підрозділом архітектурного факультету й організовує навчально-виховний процес, спрямований на формування архітектора – художника, компетентного в проектуванні громадських та житлових будівель і комплексів, розробці проектів реконструкції та регенерації історичних містобудівних утворень, вирішенні інших завдань сучасної архітектурної творчості. Відповідно, провідною навчальною дисципліною кафедри є архітектурне проектування.
Історія кафедри органічно пов’язана з процесом становлення і розвитку архітектурного факультету в структурі Академії. Міцні підвалини кафедри архітектурного проектування заклали такі відомі українські зодчі, як В. Кричевський, П. Альошин, О. Вербицький, Д. Дяченко, В. Риков, В. Фельдман, а згодом славні традиції розбудови кафедри продовжили такі випускники факультету, як В. Заболотний, П. Костирко, П. Юрченко, М. Катернога, М. Тищенко та багато інших. Зокрема В. Риков був завідувачем кафедри в 1934–1939 роках; у повоєнні 1944–1951 роки кафедрою завідував академік архітектури, професор В. Заболотний. Наступним очільником кафедри був професор П. Костир-ко (1953–1960 рр.).
В 60-ті – 80-ті роки минулого століття, упродовж 28 років, з 1960 й до 1988 року, кафедру архітектурного проектування очолював професор М. Катернога. Започаткована попередниками прогресивна система навчання архітектурному проектуванню в навчально-творчих майстернях, була збережена в системі Академії й продемонструвала високий професійний рівень підготовки фахівців архітектури. В різний час навчально-творчими майстернями керували знані архітектори, професори П. Альошин, О. Вербицький, В. Заболотний, А. Добровольський, Є. Катонін, П. Костирко, Б. Приймак. Н. Чмутіна, М. Катернога, М. Степанов, І. Шемседінов та інші.
На початку 90-х років минулого століття кафедру архітектурного проектування очолив випускник факультету професор Ю. Чеканюк. У цей час поновлюється педагогічний склад кафедри, зокрема, до викладацької роботи були залучені архітектори Д. Антонюк, А. Давидов, Л. Філенко, В. Розенберг, М. Левчук, В. Залуцький, Ю. Хорхот, Г. Олійник, Т. Ширяєв, В. Кудін, М. Гершензон, В. Куцевич та інші. Оновлюється й керівництво майстерень. Очільниками майстерень призначаються І. Шпара, Г. Добровольська, Л. Прибє га, Л. Скорик, В. Лихолат, Ю. Чеканюк.
З 2001 року кафедру архітектурного проектування очолює досвідчений педагог і архітектор-практик доцент А. Давидов, також випускник факультету архітектури Академії. Як і в попередні роки, навчання архітектурному проектуванню відбувається в навчально-творчих майстернях. До 2016 року їх було п’ять – очолюваних відомими архітекторами-практиками й досвідченими педагогами Д. Антонюком, А. Давидовим, Л. Прибєгою, Л. Скорик, І. Шпарою. На сьогодні існує чотири навчально-творчі майстерні. Весь час кафедра працює над вдосконаленням методики архітектурного проектування. Розроблені нові програми : ОНП для магістрів, та ОПП для бакалаврів.

Притаманна колективу кафедри відданість навчально-виховним традиціям школи та високий науково-творчий потенціал досвідчених архітекторів-педагогів і в нинішніх умовах забезпечує належний рівень підготовки архітекторів, про що свідчать відзнаки Всеукраїнських оглядів дипломних робіт випускників факультету, їхні здобутки у вітчизняних та міжнародних конкурсах, результативний практичний і науковий внесок у розвиток архітектури України

Співробітники Кафедри

Давидов Анатолій

Завідувач

Скорик Лариса

професор

Антонюк Дмитро

доцент

Олійник Олена

доцент

Ширяєв Тарас

Старший викладач

Боборикін Олексій

старший викладач

Гершензон Михайло

старший викладач

Олійник Ганна

старший викладач

Залуцький Володимир

старший викладач

Селюк Дмитро

старший викладач

Карнаухов Михайло

Старший викладач

Юхновський Андрій