Перейти до вмісту

Факультет архітектури

Кафедра теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Про Кафедру

Кафедра теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв створена в 1974 році. З 1974 до 1993 року її очолював відомий український науковець доктор архітектури, професор, заслужений архітектор України Ю. Асєєв. У 1993-2004 рр. кафедрою керував доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України М. Яковлєв.  Упродовж 2001-2019 рр. її очолював кандидат архітектури, професор, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, заслужений працівник культури України Л. Прибєга.  У 2019 році на посаду завідувача кафедри обрано доктора архітектури Чернявського Володимира Георгійовича.

Головним завданням кафедри є забезпечення навчального процесу в циклі дисциплін з теорії та історії архітектури, основ архітектурної композиції та основ архітектурного проєктування. 

На кафедрі ведеться викладання таких дисциплін як: нарисна геометрія та перспектива, теорія містобудування, архітектурна типологія, охорона та реставрація архітектурної спадщини тощо. З 1993 року на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури», а з 2016 року отримано дозвіл на підготовку докторів філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Науково-педагогічні засади кафедри базуються на багаторічному досвіді попередників. У різний час тут працювали відомі педагоги-архітектори та науковці в галузі історії та теорії архітектури, зокрема, доктор мистецтвознавства, професор В. П. Самойлович, професор М. П. Тищенко, професор 3. В. Мойсеєнко, доцент А. О. Мейєр, доцент В. М. Ратнічин, доценти Л. М. Грачова, В. Й. Агафонов, Ф. Є. Чубарєв, М. Кислий та інші.

Нинішній склад кафедри представлений як відомими ученими в галузі теорії та історії архітектури, так і досвідченими педагогами-практиками. Навчальний процес та керівництво аспірантами забезпечують доктор архітектури, професор В. Макухін, доктор технічних наук, професор М. Яковлєв, доктор архітектури, доцент В. Чернявський, кандидат архітектури, професор Л. Прибєга, кандидат архітектури, доцент О. Сєдак. Багаторічний проєктний та науковий досвід передають своїм вихованцям кандидати архітектури К. Міхеєнко, О. Чепелик та А. Марковський, кандидат технічних наук, доцент М. Цой, кандидатка архітектури, доцентка О. Трошкіна, архітектори О. Авраменко, Ю. Поправкін, Р. Селюк, Б. Слажнєв та інші.

Відомим доробком співробітників кафедри є історико-теоретичні та методичні напрацювання, що стали базовими для забезпечення навчального процесу. Це, зокрема, «Історія української архітектури», в написанні якої брали участь Ю. Асєєв, 3. Мойсеєнко та Л. Прибєга; «Архітектура українського модерну» (3. Мойсеєнко), «Композиція+геометрія» (М. Яковлєв), «Архітектурно-містобудівне законодавство» (В. Макухін), «Охорона та реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України» (Л. Прибєга), «Архітектурна спадщина України. Пам’яткоохоронний аспект» (Л. Прибєга), «Синтез мистецтв» (В. Чернявський), «Конструювання меблів та обладнання інтер’єру» (В. Чернявський), «Основи дизайну інтер’єру» (В. Чернявський)   та інші.

Співробітники кафедри

Олена Трошкіна

в.о.завідувачки кафедри, доцент

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР

ПРОФЕСОР

Микола Яковлєв

професор

Леонід Прибєга

професор

Андрій Марковський

старший викладач

Микола Цой

доцент

Юрій Поправкін

старший викладач

Роман Селюк

старший викладач

Катерина Міхеєнко

старша викладачка

Дмитро Селюк

старший викладач