Перейти до вмісту

Факультет теорії та історії мистецтва

Кафедра теорії та історії мистецтва

Мета Кафедри

Мета діяльності кафедри – підготовка спеціалістів-мистецтвознавців широкого профілю, які набувають в процесі навчання фундаментальних знань у галузі теорії та історії мистецтва і суміжних наук, навичок дослідницької, музейної, педагогічної, видавничої, галерейної, організаційної роботи тощо. Студенти вивчають історію вітчизняного та світового класичного, сучасного та актуального мистецтва, здобувають фундаментальні знання з історії розвитку національної художньої культури, у тому числі засвоюють невідомі досі широкому загалові сторінки її становлення та розвитку. Поряд з оволодінням основами фахових дисциплін, вони набувають знань із суміжних, історичних та культурологічних дисциплін – всесвітньої історії, естетики, історії літератури, музики, театру, міфології, археології, реставрації тощо.

Про Кафедру

Заснування 1917 року Української академії мистецтва стало передумовою організації мистецтвознавчої освіти в Україні. Основними ініціаторами створення Академії, поряд з визначними художниками, були Д.Антонович, М.Біляшівський, Г.Павлуцький – видатні вчені, котрі стояли біля витоків української мистецтвознавчої науки. 1922 року Академію мистецтва було реорганізовано й перейменовано в Інститут пластичних мистецтв. На початку 1920-х років підготовка мистецтвознавців велася у Київському археологічному інституті.

З 1926 року в Київському художньому інституті (так від 1924 року став називатися Інститут пластичних мистецтв) існувала лише науково-дослідна кафедра на чолі з академіком Г.Павлуцьким. У її складі діяла аспірантура мистецтвознавчого профілю. До 1934 року функціонувало також музейно-екскурсійне відділення на факультеті художньої пропаганди, де готували працівників художніх музеїв.

Серед педагогів, які викладали історію мистецтва у 1920-ті – на початку 1930-х років, були відомі мистецтвознавці С.Гіляров, М.Макаренко, М.Павленко, Є.Перлін, П.Попов, М.Прахов. З Київським художнім інститутом пов’язана також діяльність видатного дослідника українського мистецтва ХІХ – початку ХХ ст., професора Ф.Ернста.

У другій половині 1930-х років було створено кафедру історії мистецтва під керівництвом професора С. Гілярова. У повоєнні роки в інституті працювала кафедра теорії та історії мистецтва, яку очолював мистецтвознавець Б.Бродський.

Співробітники кафедри

Овраченко Олексій

в.о. завідувача

Мазур Вікторія

доцент

Міляєва Людмила

професор

Селівачов Михайло

Професор

Лагутенко Ольга

професор

Русяєва Марина

Доцент

Петрашик Володимир

Пучков Андрій

Професор

Белічко Наталія

доцент

Денисюк Ольга

Доцент

Гамалія Катерина

доцент

Андрес Ганна

доцент

Гомирева Олена

старший викладач

Пітеніна Валерія

Викладач

Березницька Людмила

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Кашшай Олена

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

ШЕВЛЮГА Олександра

старший викладач