console.log("hello);
Перейти до вмісту

Uncategorized

Бакалаврські програми

Станковий і монументальний живопис

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на самореалізацію творчого потенціалу митця, вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образо творення та вміння виконувати художні твори станкового і монументального живопису, сакрального мистецтва, аналізувати еволюцію мистецьких практик.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма бакалавра спрямована на фундаментальне вивчення академічних аспектів станкового та монументального живопису.

Програма орієнтована на оволодіння фундаментальними та професійними основами процесу творення мистецького твору. Пріоритетом естетики станкового живопису як цілісного ансамблю, системи відношень є цикл компонентів: організація картинної площини, сповідування принципів колоризму, застосування гамми, розуміння плями як структурного елементу площини, володіння принципами валерного та умовного живопису.
Монументальний та храмовий живопис своїм пріоритетним напрямком має вивчення взаємодії живопису з архітектурно-просторовим середовищем. Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища. Програмність правил та прийомів іконографії Візантії та бароко і їхньої взаємодії з академічною школою, освоєння принципів іконописного формотворення, розвиток творчих здібностей.

Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технологій та матеріалів цілісній образно-пластичній ідеї споруд культового та світського призначення. Об’єктом пізнання та інтерпретації є антропоцентризм. Головний акцент робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образотворення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу.


Повний опис програми

Компетентності

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища, оперувати різними способами передачі просторовості при вирішенні фахових задач.
2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки, вільно оперувати професійною та мистецтвознавчою термінологією.
3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистіших особливостей.
4. Здатність оволодівати техніками монтажу та звукового вирішення фільму, сучасною знімальною технікою, технікою та технологією сцени, традиційними й сучасними матеріалами, методикою розробки й виготовлення театрального та кіно-макету.
5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.
6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі, сприймати різні концепції в галузі образотворчого мистецтва.
7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача; підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, працювати з міждисциплінарними проєктами, пропонувати і опрацьовувати нові ідеї в контексті розвитку сучасного культурно-мистецького простору, поєднувати інновації з класичними традиціями вітчизняного та світового театру й кіно при вирішенні фахових задач.
9. Здатність використовувати набуті професійні знання у практичній фаховій діяльності художника-живописця, впроваджувати сучасні способи формального та конструктивно-пластичного вирішення проєктів.
10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
11. Здатність проводити сучасне дослідження з використанням комунікаційних технологій.
12. Здатність до концептуальної та конструктивно-пластичної розробки проєктів виставок.
13. Здатність до цілісного композиційного, конструктивного, пластичного і колористичного вирішення розробок ескізів у пошуках композиційних вирішень.
14. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих
художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри напрямку «Станковий і монументальний живопис» можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.2 Художник;
3471 Художник-виконавець;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;
1229.6 Керівник студії художньої творчості
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Основні сфери працевлаштування:

 • Освітні та культурні інституції (театри, кіно- та телестудії, загальноосвітні та мистецькі навчальні заклади);
 • Громадські організації та культурні осередки;
 • Креативні та культурні індустрії;
 • Незалежні культурні та мистецькі проєкти.
Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра живопису та композиції

Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Станкова і монументальна скульптура

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на самореалізацію творчого потенціалу митця, вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та вміння виконувати художні твори станкової і монументальної скульптури. Надати мистецьку освіту із доступом для подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього фахівця для діяльності в галузі монументальної та станкової скульптури. 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма передбачає оволодіння програми основними мистецькими методами з наголосом на специфіці скульптурної майстерності.

Акцент на поглиблене вивчення та розуміння закономірностей освітньої програми та розвитку мистецтва скульптури на різних етапах розвитку людської спеціалізації цивілізації; освоєння художньо-технічних виражальних засобів скульптури сучасності на основі базових знань і досягнень авторської скульптури минулого; розвиток творчих здібностей задля вміння створювати скульптурну композицію на основі законів, правил та прийомів скульптурного мистецтва, виховання естетичного
смаку.

Вивчення історії та теорії мистецтва скульптури, а також технік та технологій авторської унікальної скульптури; окрім аудиторних і занять в майстернях передбачаються лекційні заняття у музеях Києва та інших історико-культурних осередках України. Студенти заохочуються до міжнародної академічної мобільності, виставкової діяльності, участі в симпозіумах та мистецьких конкурсах, а також благодійної діяльності в галузі мистецтва.


Повний опис програми

Дисципліни

Академічна скульптура.
Основи композиції.
Композиція та основи архітектури і синтезу мистецтв.
Пластична анатомія.
Перспектива.
Тверді матеріали.
Комп'ютерна графіка та шрифт.
Історія зарубіжного мистецтва.
Історія українського мистецтва. 

Компетентності

Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у скульптурі, аргументовані знаннями творчих стилів різних епох та володінням академічними й сучасними техніками, технологіями, прийомами та методиками, спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем мистецтвознавства.

Здатність демонструвати високий рівень творчої майстерності, розуміти основні шляхи інтерпретації художньо-пластичного образу у скульптурі.

Володіння сучасною культурою мистецтва української і закордонної скульптури.

Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології в практичній діяльності.

Здатність інтегрувати професійні знання і навички та використовувати їх у процесі створення скульптурної композиції, впроваджувати сучасні способи формотворення.

Здатність сприймати новітні концепції в галузі розвитку монументальної та станкової скульптури, поєднувати інновації з усталеними українськими та світовими традиціями.

Здатність інтегрувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного світового мистецтва.

Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні
технології в межах спеціалізації розвитку монументальної та
станкової скульптури.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з працевлаштування національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.2 Скульптор
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3471 Скульптор-виконавець
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра скульптури

Дмитро Войтович

студент 3 курсу

Дуже вдячний кафедрі за те, що не ставали на заваді моїм мистецьким авантюрам, а також за підтримку, поради та свободу, дані у час роботи над скульптурними проектами.

Керівник програми
Швецов Валерій Валентинович

професор, заслужений діяч мистецтв

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Реставрація творів станкового і монументального живопису

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення й вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик та реставраційних технологій; отримання навичок розв’язання складних типових спеціалізованих задач в галузі професійної діяльності. Застосування практичних навичок та генерування нових ідей у сфері реставрації станкового і монументального живопису; формування здатності працювати у світовому мистецькому контексті.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра. Структура програми передбачає оволодіння засобами образотворчого мистецтва, основними методами і навичками реставрації; дослідження та копіювання творів станкового і монументального живопису, давніми техніками й технологіями живопису.

Освітня програма передбачає багатопрофільну підготовку фахівців з реставрації творів станкового та монументального живопису. Програма враховує специфіку галузі охорони культурної спадщини, де реставрація творів мистецтва відіграє ключову роль як спосіб подовження фізичного існування пам'яток.

Програму характеризує поєднання принципів гуманітарної, художньої, спеціально-професійної та спеціально-наукової підготовки. Інтердисциплінарність сфери реставрації вимагає збільшення кількості навчальних дисциплін, у порівнянні з іншими спеціальностями у галузі мистецтва. Засвоєння програми передбачає набуття художньої освіти, опанування методів комплексного дослідження пам'яток, засвоєння теоретичних знань та практичних навичок (мануальних прийомів) реставрації творів живопису на різних основах; вивчення історичних технік та технологій живопису й відтворення ïx шляхом виконання копій.

За умови успішного завершення першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти рекомендовано  продовження навчання на другому (магістерському)  рівні вищої освіти.


Повний опис програми

Дисципліни

Пластична анатомія
Академічний живопис
Введення у реставрацію
Дослідження творів мистецтва
Технологія матеріалів творів мистецтва та
реставрації
Техніка станкового живопису
Реставрація станкового живопису
Копіювання станкового живопису
Техніка та реставрація монументального живопису
Техніка темперного живопису
Іконографія християнського мистецтва
Перспектива
Історія українського мистецтва
Історія зарубіжного мистецтва

Компетентності

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні
закономірності створення цілісного продукту предметно- просторового та візуального середовища.
2. Здатність володіти основними класичними i сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки.
3. Здатність формулювати цілі особистісного i професійного розвитку та умови ïx досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.
4. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.
5. Здатність інтерпретувати смисли та засоби ïx втілення у мистецькому творі.
6. Здатність адаптувати творчу й реставраційну (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог i умов споживача.
7. Здатність проводить аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально- предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання.
8. Здатність використовувати професійні знання у практичній
та мистецтвознавчій діяльності.
10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
11. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
12. Здатність презентувати відреставровані художні твори та результати ïx мистецтвознавчих i матеріалознавчих досліджень у вітчизняному та міжнародному контекстах.
13. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2455.2 Художник-реставратор
3471 Художник-виконавець, асистент художника-реставратора
3471 Асистент художника-реставратора
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Деримука Єлизавета

студентка 4 курсу бакалаврату

Кафедра реставрації дає можливість навчитися дійсно професійним навичкам художника-реставратора. Чіткість та послідовність подачі теоретичних і практичних занять надають студенту зацікавленості та легкості у навчанні. Викладачі детально пояснюють інформацію, доносять її доступно, розвивають інтуїцію, відповідальність, уважність в процесі усього навчання. Студенти із захопленням занурюються у здобуття інформації, оскільки можливостей для цього вдосталь. Багато робіт, які поступають до рук студентів на реставрацію, робота з різним матеріалом, – все це практика, якої за роки навчання вистачає для освоєння. Я багато чому навчилася на цій кафедрі, викладачам особливо вдячна, вони навчають та надають студенту досвід для майбутньої професії.

Тимченко Т.Р.кер.РЕСТ.ЖИВ
Керівник програми
Тимченко Тетяна Ростиславівна

канд. мистецтвознавства, доцент, зав.кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Наша мета надати мистецьку освіту із доступом для подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста в сфері вільної графіки, оформлення та ілюстрації книги.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва. Художник-графік, викладач

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра. Структура програми передбачає оволодінням основними мистецькими методами з наголосом на специфіці графічного мистецтва.

Вивчення історії та теорії графічного мистецтва, а також технік і технологій друкованої та авторської унікальної графіки, окрім аудиторних занять передбачає лекційні заняття у музеях Києва та інших історико-культурних місцях України.

Студенти заохочуються до міжнародної академічної мобільності, виставкової діяльності, участі в пленерах та мистецьких конкурсах, а також благодійної та волонтерської діяльності в галузі мистецтва.


Повний опис програми

Дисципліни

Академічний живопис 
Академічний рисунок
Основи композиції та кольорознавство
Композиція (Вільна графіка)
Композиція (оформлення та ілюстрація книги)
Пластична анатомія
Перспектива
Графічні техніки
Шрифт та мистецтво плакату
Комп'ютерна графіка
Українська мова за професійним спрямуваням
Історія української культури
Історія зарубіжного мистецтва
Історія українського мистецтва

Компетентності

Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.

Здатність володіти основними класичними i сучасними категоріями та концепціями графічного рішення у науковій діяльності.

Здатність формулювати  цілі  особистісного i професійного розвитку та умови ïx досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності. етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізацією вільна та книжкова графіка.

Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва вільної та книжкової графіки.

Здатність інтерпретувати смисли та засоби ïx втілення у мистецькому графічному творі.

Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог i умов споживача.

Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально-предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету твору з вільної та книжкової графіки.

Здатність використовувати набуті професійні знання у практичній фаховій діяльності з вільної та книжкової графіки.

Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.

Здатність проводити сучасне дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Здатність презентувати графічні художні твори та дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.

Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх  та  мистецьких  закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади
згідно з національним класифікатором України «класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452-2 Художник-графік телебачення
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3471 Художник-виконавець, художник-оформлювач, художник-графік, дизайнер графічних робіт
3476 Організатор в сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра графічних мистецтв

Анна Нанега

студентка 1 курсу

Чесно кажучи, протягом свого сімнадцятирічного життя я завжди встигала побоятися: зробити щось «не так», написати якось «не дуже», намалювати, як то кажуть, «без ізюма». Певна, що зараз кілька зітхаючих максималістів-перфекціоністів зрозуміють мій вселенського розміру страх перед експериментом та дією, проте, я можу радісно свідчити, що практично вилікувалась, дякуючи невимушеній навчальній системі в НАОМА. Я, звичайно, не із центру оцінювання якості освіти і жодних довідок не маю, проте в мене є: безстрашні до нового одногрупники, купа здобутих знань та арсенал нових технік, які я справді можу застосувати на практиці, а ще майстерне вміння крутити колесо на станку, також важливо сказати про відсутність емоційного тиску від балів та пресингу від викладачів. Як на мене, саме в такому кліматі може народитися мистецтво.

в.о. завідувача кафедри
Кириченко Віктор Миколайович

заслужений художник України, доцент

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Мистецтвознавство. Теорія та історія

Наша мета – формування особистості висококваліфікованого фахівця, здатного критично мислити, застосовувати базові та розвивати новітні та інноваційні навики для вирішення комплексних типових, нетипових, складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у фаховій галузі мистецтвознавства.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна / заочна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра з орієнтацією на наукові дослідження та комунікаційні навички.
Акцент на широкому огляді й глибоких знаннях з історії та теорії образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури, здатності розробки креативних мистецтвознавчих рішень, на розвиток ефективних навиків комплексного підходу при вирішенні поставлених завдань у фаховій галузі.

Для глибшого засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін, навчальними програмами кафедри передбачено лекційні та практичні заняття у музеях, галереях і мистецьких інституціях Києва та інших історико-культурних місцях України.


Повний опис програми

Повний опис програми (заочна)

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Історія мистецтва і архітектури

Теорія архітектури

Історія української гравюри

Історія зарубіжного мистецтвознавства і художньої критики

Історія українського мистецтвознавства і художньої критики

Обіг мистецьких цінностей у світовій культурі

Реституція та охорона пам'яток культури

Інноваційні технології

Комп’ютерна графіка

та інші

Компетентності

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень, методів та характеризується певною невизначеністю умов. 

Кар'єрна реалізація

Основні сфери працевлаштування:
Освітні та культурні інституції (музеї, галереї, дослідницькі центри);
Науково-дослідні інститути гуманітарного спрямування НАН України;
Збереження і розвиток культурної спадщини;
Громадські організації та культурні осередки;
Засоби масової інформації;
Креативні та культурні індустрії;
Органи державної влади та місцевого самоврядування;

Незалежні культурні та мистецькі проєкти.
Випускник освітньо-професійної програми – бакалавр мистецтвознавець – може обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3414 Екскурсовод (мистецтвознавець)
3417 Мистецтвознавець аукціоніст
3429 Мистецтвознавець-імпресаріо
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Сценографія та кіносценографія

Наша мета – формування висококваліфікованого фахівця, здатного креативно мислити, застосовувати базові та інноваційні фахові знання, уміння та навики для вирішення комплексу складних композиційних завдань і практичних проблем у фаховій галузі образотворчого мистецтва, проектної сценографічно-художньої постановочної діяльності в сфері театру, кіно та ТБ. Надання мистецької освіти із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра в межах спеціалізації «Сценографія та кіносценографія» спрямована на фундаментальне вивчення композиційних та конструктивно-пластичних засад сценографії, фахових навиків та методик опанування сценічним простором та простором кінокадру – в контексті компетентної творчої розробки та реалізації сценографічних проєктів, а також створення та візуалізації проєктів кіно, ТБ та художньої анімації.
Програма передбачає опанування методів створення театрального костюму як частини сценографічного та кінообразу.
Пріоритетним напрямком програми є вивчення сучасних методів створення композиційно-цілісного образного простору сценічного та  кіно- середовища, відповідних засобів виразності, технологій і матеріалів формально-пластичних вирішень для створення проєктів у сфері театру, кіно та ТБ.

Випускники бакалаврату освітньої програми "Сценографія та кіносценографія" мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.


Повний опис програми

Дисципліни

Академічний живопис
Основи сценографії та кіносценографії
Сценографія та кіносценографія
Основи техніки макету та технологія сцени
Історія театру і кіно
Драматургія й режисура театру та кіно
Історія моди. Костюм у театрі, кіно, на телебаченні
Операторська майстерність, теорія монтажу та звук в кіно
Комп’ютерне моделювання простору та комп’ютерний монтаж
Перспектива та сценічне креслення
Пластична анатомія
Історія зарубіжного мистецтва
Історія українського мистецтва 
Прикладна практика з техніки й технології сцени
Прикладна практика з театрального та кінопроцесів
Прикладна практика з ТБ та кінотехнологій

Компетентності

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища, оперувати різними способами передачі просторовості при вирішенні фахових задач.
2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки, вільно оперувати професійною та мистецтвознавчою термінологією.
3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.
4. Здатність оволодівати техніками монтажу та звукового вирішення фільму, сучасною знімальною технікою, технікою та технологією сцени, традиційними і сучасними матеріалами, методикою розробки та виготовлення театрального й кіно-макету.
5. Здатність інтегрувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.
6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі, сприймати різні концепції в галузі образотворчого мистецтва.
7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача; підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, працювати з міждисциплінарними проєктами, пропонувати і опрацьовувати нові ідеї в контексті розвитку сучасного культурно мистецького простору, поєднувати інновації з класичними традиціями
вітчизняного та світового театру й кіно при вирішенні фахових задач.
9. Здатність використовувати набуті професійні знання у практичній фаховій діяльності художника-сценографа, впроваджувати сучасні способи формального та конструктивно-пластичного вирішення проєктів сценографії та кіносценографії.
10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
11. Здатність проводити сучасне дослідження з використанням комунікаційних технологій.
12. Здатність до концептуальної та конструктивно-пластичної розробки проєктів для театру, кіно та телебачення; професійне володіння всіма сучасними зображальними засобами та прийомами передачі сценічного та кінопростору в ескізах, макетах, експлікаціях та розкадровках.
13. Здатність до цілісного композиційного, конструктивного, пластичного і колористичного вирішення розробок сценічного та кінообразу в начерках і виконання ескізів у пошуках композиційних вирішень.
14. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри напрямку «Сценографія та кіносценографія» можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2452.2 Художник;
3471 Художник-оформлювач театралізованих вистав;
3471 Художник-бутафор;
3471 Художник-костюмер;
3471 Художник-виконавець;
3471 Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства;
3471 Художник-декоратор телебачення;
3471 Художник-оформлювач;
4190 Установник декорацій;
2452.2 Художник-графік телебачення;
7329 Художник декоративного розмалювання;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;
1229.6 Керівник студії художньої творчості;
2320 Вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього середнього навчально-виховного закладу;
2331 Вчитель з образотворчого мистецтва загальноосвітнього початкового навчально-виховного закладу;
2455.2  Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри  може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра сценографії та екранних мистецтв

Роботи студентів

Таїсія Ігорівна Карась

5 курс, майстерня Андрія Александровича-Дочевського

Сценографія – це мистецтво створення інших світів. Неможливе та абсурдне стає реальністю, точне дослідження життя провокує на думки та справжні емоції, а твої історії оживають на сцені театру або кіно. Момент, тут і зараз, не залишається місця для нудьги, бо кожен проект – твоє нове життя.

Керівник програми
Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна

в.о. завідувача кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку та вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик, реставраційних технологій; отримання навичок у розв’язуванні складних типових спеціалізованих задач у мистецькій галузі та професійній діяльності.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра.
Структура програми передбачає оволодіння основними методами й навичками реставрації та дослідження творів мистецтва (скульптури, металу, кераміки, органічних матеріалів, дерев’яної поліхромної скульптури, різьблення).

Програма передбачає багатопрофільну підготовку фахівців з реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва. Програма враховує актуальну специфіку у галузі охорони та історико-культурної спадщини, де реставрація творів мистецтва відіграє ключову роль як інтердисциплінарна система формування цілісності знань, навиків та умінь. Програма характеризується поєднанням принципів гуманітарної, суспільно-економічної, спеціально-наукової, художньої та спеціально-професійної підготовки. Міжгалузевість та інтердисциплінарність фаху диктують необхідність збільшення кількості навчальних дисциплін у порівнянні з іншими мистецькими фахами. Засвоєння програми передбачає набуття художньої освіти, опанування методів комплексного дослідження пам’яток, засвоєння теоретичних знань та навичок (мануальних прийомів) практичної реставрації творів з металу, кераміки, органічних матеріалів а також поліхромної дерев’яної скульптури; вивчення технік і технологій творів з металу, кераміки, органічних матеріалів та відтворення на практиці (шляхом виконання реставраційних робіт).


Повний опис програми

Дисципліни

Введення у реставрацію скульптури та творів ДУМ
Теоретичні дослідження творів мистецтва
Технологія матеріалів творів мистецтва та реставрації
Дослідження творів мистецтва
Техніка станкового живопису
Технологія органічних матеріалів та декоративний розпис
Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва з металу та кераміки
Іконографія християнського мистецтва
Перспектива
Історія українського мистецтва
Історія зарубіжного мистецтва
Прикладна практика

Компетентності

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового й візуального середовища.
2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки, вільно оперувати професійною та мистецтвознавчою термінологією.
3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного
удосконалення та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної реставраційної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних
властивостей.
4. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
5. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.
6. Здатність інтерпретувати раціональні ідеї та засоби їх втілення у мистецькому творі.
7. Здатність адаптувати творчу й реставраційну (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.
8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально- предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання.
9. Здатність використовувати професійні знання у практичній реставраційній роботі та мистецтвознавчій діяльності.
10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді, визначати пріоритети професійної діяльності.
11. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
12. Здатність презентувати відреставровані художні твори та результати їх мистецтвознавчих і матеріалознавчих досліджень у вітчизняному й міжнародному контекстах.
13. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2455.2 Художник-реставратор
3471 Художник-виконавець, асистент художника-реставратора 3471 Асистент художника-реставратора
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії тощо) 3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Роботи студентів

Розенберг Ірина

сутдентка 4 курсу бакалаврату

Я, Розенберг Ірина, навчаюсь в Національній академії мистецтв та архітектури на кафедрі техніки та реставрації творів мистецтва.

За чотири роки навчання, я працювала з багатьма предметами, на жаль, їх не так багато як хотілося б, але це – невід’ємна складова реставраційного процесу: чітко прописані етапи роботи, методи та процеси, над якими категорично не можна поспішати. Взагалі, робота реставратора вимагає від студентів значного терпіння та посидючості, деякі пам’ятки потребують особливої уваги та забирають чимало часу. Також, в процесі навчання студенти стикаються із писемною роботою, що становить приблизно 40% від всієї праці. Я вважаю, що абітурієнтам потрібно це не тільки знати, а і усвідомлювати.

Одним із найголовніших критеріїв для мене, саме моєї кафедри, є різноманітність матеріалів. Я працюю з предметами із кераміки, металу та органічних матеріалів (дерево, тканина). Вивчаючи таку кількість різних предметів, я розширюю свої знання в різних галузях і можу обрати для майбутньої діяльності ті предмети, з якими в мене виходить працювати найкраще.

Керівник програми
Ревенок Наталія Миколаївна

канд. мистецтвознавства, керівник майстерні реставрації скульптури та творів ДУМ

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Графічний дизайн

Наша мета – надання професійних компетенцій графічного дизайнера з урахуванням сучасних мистецьких тенденцій та актуальних потреб ринку, що включає розуміння формально-змістових основ у графічному дизайні та вміння втілити їх технічно. Формування специфічного художнього мислення відповідно до національно-культурної парадигми, закладеної в основі академічної освіти.

022 дизайн

дизайнер-графік

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів

неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма з орієнтацією на вивчення художньо-проєктних розробок в графічному дизайні.

Акцент на здатності професійно використовувати закони композиційної побудови для вирішення конкретних проєктних задач.
Програма спрямована на опанування засобів виразності в графічному дизайні, вміння враховувати фактори психологічного та емоційного впливу на глядача та базові знання про колір як формо- та образотворчу складову в проєктній діяльності.
Ключові слова: графічний дизайнер, візуальна комунікація, проєктування, образ, форма, цифрові графічні редактори.

Підготовка фахівців зі специфікою проєктного мислення за спеціалізацією «Графічний дизайн». Для глибшого засвоєння професійно орієнтованих дисциплін навчальними програмами кафедри передбачено лекційні та практичні заняття в навчально-творчих майстернях кафедри, музеях та на професійно дотичних виробництвах.
Програма враховує новітні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою, має експериментально-новаторський характер.


Повний опис програми

Рецензія. Дубрівна А.П.

Рецензія. Марценківський К.О.

Рецензія. Стасенко В.В.

Навчальний план

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Обов’язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки (ЗП)
ОК 1. Історія української державності
ОК 2. Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Філософія
ОК 4. Авторське право
ОК 5. Історія української культури
ОК 6.1. Англійська мова за професійним спрямуванням, 1-2 курс
ОК 6.2. Німецька мова за професійним спрямуванням, 1-2 курс

Цикл професійної підготовки (ПП) 
ОК 8. Академічний живопис, 1 курс
ОК 8. Академічний живопис, 2 курс
ОК 9. Спеціалізований рисунок, 3 курс
ОК 10. Композиція, 1 курс
ОК 10. Композиція, 2 курс
ОК 10. Композиція, 3 курс (пакування, календар)
ОК 10. Композиція, 4 курс
ОК 11. Основи композиції та кольорознавство, 1 курс
ОК 12. Історія графічного дизайну, 1 курс
ОК 13. Основи візуальної мови, 2 курс
ОК 14. Спеціалізований живопис, 3 курс
ОК 15.1. Історія українського мистецтва, 1 курс
ОК 15.2. Історія українського мистецтва, 2 курс
ОК 15.3. Історія українського мистецтва, 3 курс
ОК 15.4. Історія українського мистецтва, 4 курс
ОК 16.1. Історія зарубіжного мистецтв, 1 курс
ОК 16.2. Історія зарубіжного мистецтва, 2 курс
ОК 16.3. Історія зарубіжного мистецтва, 3 курс
ОК 16.4. Історія зарубіжного мистецтва, 4 курс
ОК 18. Вжиткова графіка, 3 курс
ОК 19. Основи формотворення, 2 курс
ОК 20. Композиція з використанням комп’ютерних технологій, 1 курс
ОК 20. Композиція з використанням комп’ютерних технологій, 2 курс
ОК 20. Композиція з використанням комп’ютерних технологій, 4 курс
ОК 21. Навчально-проєктна практика формалізації анатомічних форм
ОК 22. Проєктно-дослідницька пакувальна практика
ОК 23. Типографічна практика
ОК 24. Переддипломна практика
ОК 25. Кваліфікаційна бакалаврська робота
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи

Компетентності

Здатність створення загальної концепції художнього проєкту, її обґрунтування та практична реалізація.
Здатність до візуалізації формальних і функціональних особливостей об’єкта за допомогою композиційних засобів виразності.
Здатність працювати в команді; організовувати роботу групи дизайнерів та керувати нею.
Здатність до проєктного мислення; цілісного бачення та виконання проєкту: композиційна єдність елементів, технічна та стилістична доцільність.
Здатність професійно використовувати закони композиційних побудов для вирішення конкретних проєктних задач.
Вміння проводити аналіз потреб та характеру споживчого ринку.
Здатність практичного застосування знань щодо графічних технік та способів створення зображення. Пошук та вдосконалення індивідуальної графічної мови відповідно до мотивації проєктного рішення.
Вміння використовувати засоби виразності матеріалу та його пластичні характеристики у проєктній діяльності.
Здатність працювати зі шрифтом: знання з історії шрифту, каліграфії, зі специфіки використання шрифтових гарнітур, побудови літер. Володіння базовими прийомами типографіки.
Здатність застосування основних способів створення образу та способів виразності в графічному дизайні; вміння враховувати фактори психологічного та емоційного впливу на глядача.
Здатність розробляти дизайн об’єктів пакування з урахуванням особливості конструювання та використання пакувань, основних функцій пакувань.
Розуміння особливостей об’ємно-просторового компонування; проведення проєктної діяльності, з опором на технічні та економічні аспекти формотворення.
Здатність користуватися знаннями про колір як формотворчу та образотворчу складову для колористичного вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
Здатність оперувати фаховою термінологією, історією, теорією та методикою графічного дизайну, основами наукових досліджень.
Здатність використання сучасних комп’ютерних програм для створення об’єктів дизайну.
Здатність оперування інструментарієм та технічними засобами фотосправи. Базові уявлення про контактну, аналогову та цифрову фотографію. Знання засобів виразності фотографії та вміння застосувати їх у графічному дизайні.
Здатність виконувати додрукарську підготовку відповідно до вимог та технічних параметрів макетів для тиражованої продукції. Мати сучасні уявлення про матеріали і техніки для виготовлення поліграфічної продукції.
Здатність зробити грамотний виклад дисциплін, пов’язаних з образотворчим мистецтвом та дизайном.

Кар'єрна реалізація

Назви робіт за Державним класифікатором професій:
Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) (3121)
Художник (2452.2)
Декоратори та комерційні дизайнери:
Художник-оформлювач (3471-25256)
Художник-шрифтовик телебачення (3471-25271)
Дизайнер графічних робіт (2452.2)
Дизайнер пакування (2452.2)
Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (3340)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра дизайну

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Архітектура будівель та споруд

Наша мета – надати архітектурну освіту з широким доступом до працевлаштування та/або подальшого навчання; формування особистості, висококваліфікованого фахівця, здатного критично мислити, застосовувати базові та розвивати новітні та інноваційні навики для вирішення комплексних, складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у галузі архітектури та містобудування.

191 Архітектура та містобудування

Бакалавр архітектури та містобудування

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра. Основна орієнтованість програми – прикладна. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного стану архітектурної галузі, орієнтує на актуальні питання архітектури та містобудування.

Акцент на здатність розробки креативних архітектурних рішень, на розвиток ефективних навиків комплексного підходу при вирішенні поставлених завдань у фаховій галузі.

Обов’язкові компоненти ОП:
180 кредитів ЄКТС – 75 %, з них: загальна підготовка – 41 кредитів ЄКТС, 23 %; професійна підготовка – 140 кредитів ЄКТС, 77 %.
Варіативні компоненти ОП:
60 кредитів ЄКТС – 25 %, з них: загальна підготовка – 20 кредитів ЄКТС, 34 %; професійна підготовка – 39 кредитів ЄКТС, 66 %.

Можливість продовження навчання за програмами другого рівня вищої освіти


Повний опис програми

Компетентності
 • Знання та розуміння основ формування систем розселення і класифікації поселень.
 • Знання та розуміння методики розробки генерального плану населеного пункту і детального плану території.
 • Знання та розуміння принципів організації системи культурно-побутового обслуговування населення.
 • Здатність виконувати зонування території містобудівних об’єктів згідно з розрахунками балансу території та вимогами до їх санації.
 • Здатність розробляти планувальну композицію містобудівного об’єкта та об’ємно-просторову композицію забудови різного призначення.
 • Здатність проєктувати системи культурно-побутового та транспортного обслуговування населення.
 • Здатність розробляти проєкти благоустрою та озеленення територій різного призначення.
 • Здатність виконувати містобудівні макети, креслення, розгортки, перспективи та аксонометрії фрагментів забудови; готувати матеріали пояснювальної записки до проєкту.
 • Знання та розуміння методів і прийомів проєктування житлових та громадських будівель і споруд, їхніх інтер’єрів.
 • Знання та розуміння принципів організації мережі громадського обслуговування та комплексної житлової забудови, сельбищних територій.
 • Знання основних засад функціонального зонування й архітектурно-планувальної організації житлових і громадських будівель.
 • Знання екологічних принципів і застосування енергозберігаючих технологій у проєктуванні цивільних будівель і споруд.
 • Здатність розробляти об’ємно-просторову композицію архітектурних об’єктів цивільного призначення.
 • Знання та розуміння особливостей використання сучасних конструктивних систем та інженерного забезпечення у проєктуванні цивільних будівель і споруд.
 • Здатність розраховувати архітектурно-планувальні та техніко-економічні показники в проєктах цивільних будівель і споруд.
 • Здатність розробляти технічну документацію і креслення для архітектурних проєктів житлових та громадських будівель і споруд.
 • Здатність виготовляти макети, показові креслення і візуалізацію для публічних обговорень архітектурних проєктів цивільних будівель і споруд.
 • Здатність розробляти розділи пояснювальної записки до архітектурних проєктів цивільних будівель і споруд.
Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2141.2 – архітектори та планувальники міст;
2452.2 – дизайнери інтер’єру;
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо- професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Факультет архітектури

Роботи студентів

Анастасія Дроздюк

студентка 1-го курсу магістратури

Цікавість навчання на факультеті архітектури НАОМА у поєднанні високих фахових вимог з творчими підходами та завданнями. Багато різноманітних завдань з композиції, проектування, комп’ютерних технологій вимагають творчого, особистого підходу та рішення. Великою перевагою є навчання поряд з художниками, студентами, які вивчають живопис, графіку, скульптуру, сценографію, графічний дизайн. Цікаві завдання з творчих предметів роблять навчання більш різноманітним та креативним.

Керівник програми
Давидов Анатолій Миколайович

декан факультету архітектури, зав.кафедри архітектурного проектування

[email protected]

Контакти