Перейти до вмісту

Магістерські програми

Реставрація станкового і монументального живопису

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення й вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик та реставраційних технологій; отримання навичок розв’язання складних типових спеціалізованих задач в галузі професійної діяльності; застосування практичних навичок та генерування нових ідей у сфері реставрації станкового і монументального живопису.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма магістра. Структура програми передбачає оволодіння методами й навичками реставрації творів станкового та монументального живопису, їх наукового комплексного дослідження.

Очікуваним результатом навчання є вільне професійне володіння практичними навичками реставрації творів живопису на різних основах і з різним типом в’язива; навичками поглибленого вивчення історичних технік та технологій живопису; відтворення їх шляхом виконання науково обгрунтованих копій та копій-реконструкцій; набуття навичок дослідницької роботи методами експертизи та атрибуції.

Навчання процесу творення мистецького твору як результату суспільних та індивідуальних аспектів буття.
Оволодіння способами дослідження стану збереженості, техніко-технологічних та художніх особливостей творів мистецтва.
Засвоєння принципів та методів, специфічних знань та вмінь сучасної наукової реставрації творів станкового і монументального живопису.
Оволодіння давніми техніками живопису шляхом копіювання, навичками створення копії-реконструкції.
Акцент на формуванні та розвитку професійних і дослідницьких компетентностей у сфері реставрації творів станкового і монументального живопису з можливістю набуття необхідних для наукової кар’єри навичок.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Спецживопис

Реставрація станкового живопису

Копіювання станкового живопису

Експертиза творів мистецтва

та інші

Компетентності

1. Здатність переосмислювати базові знання з композиції, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.
2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.
3. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації.
4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого тадекоративного мистецтва.
5. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.
6. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого й декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.
7. Здатність до використання сучасних інформаційно- комунікативних технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.
8. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно відповідальний продукт образотворчого та декоративного мистецтва.
9. Здатність до організації та проведення науково-дослідної роботи у різних аспектах (історичний, теоретичний, практичний).
10. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів і концепцій інтерпретації феноменів культури й мистецтва та мистецьких процесів.
11. Здатність володіти категоріальним апаратом, інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; основними науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010:

2452 Професіонал в галузі образотворчого та прикладного мистецтва
2452.2 Художник
2455.2 Художник-реставратор
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу
3471 Художник-виконавець, асистент художника реставратора
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
1229.6 Керівник студії художньої творчості
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Петрик Святослав

студент 1 курсу магістратури

«Освіта – скарб, праця – ключ до нього», – з цих слів П. Буаста мені хочеться розпочати коротку розповідь про навчання на кафедрі реставрації творів  мистецтва. Якщо на бакалавраті Ви отримуєте можливість здобути «базу», то магістратура дасть Вам можливість поглибити ці знання та впевнитись у власних силах. На першому курсі з’явились, на мою думку, дуже актуальні та необхідні в нашій професійній діяльності предмети – «Експертиза» та «Авторське право». Вивчення останнього дає змогу вільно орієнтуватись в юридичних тонкощах комерції мистецтва та уникати помилок. Цей курс багато чого розкриває та надає стимул в навчанні і надалі здобувати знання. «Прекрасні вчителі завжди залишаються у вічності, тому що ніхто не знає, де закінчується їх вплив», – саме так хочеться охарактеризувати викладачів з кафедри та подякувати Їм за отриманні знання!

Керівник програми
Тимченко Тетяна Ростиславівна

канд. мистецтвознавства, доцент, зав.кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]