Бакалаврські програми

Умови вступу 2022

Умови вступу на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю у галузі знань 02 Культура та мистецтво або 19 Архітектура та будівництво.

На цьому рівні здобувається ступінь бакалавра. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти чи ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівню молодшого спеціаліста).
Вступ на цей рівень освіти вимагає наявності сертифікатів ЗНО з певних предметів та проходження творчого конкурсу в НАОМА.

Бакалавр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти.
Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра становить 3 роки 10 місяців.

Спеціальні умови вступу

Вступні іспити замість ЗНО мають право проходити:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України №№ Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військо службовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідним положенням про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким відмовлено в реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих умов, зазначених у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року (тільки на умовах контракту);
 • особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року.

Перелік сертифікатів ЗНО і творчих конкурсів

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) мають бути 2018, 2019, 2020 або 2021 років.

Освітня програма Конкурсні предмети Мінімальний бал
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1-рисунок, етап 2- живопис
 • 100
 • 100
 • етап1=125 етап2=125
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1-рисунок, етап 2- живопис
 • 100
 • 100
 • етап1=125 етап2=125
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1-рисунок, етап 2- скульптура
 • 100
 • 100
 • етап1=125 етап2=125
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1-рисунок, етап 2- живопис
 • 100
 • 100
 • етап1=125 етап2=125
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1- історія мистецтва (письмово)
 • 100
 • 100
 • етап1=125
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1- історія мистецтва (письмово)
 • 100
 • 100
 • етап1=125
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1- історія мистецтва (письмово)
 • 100
 • 100
 • етап1=125
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1-рисунок, етап 2- живопис
 • 100
 • 100
 • етап1=125 етап2=125
 • Українська мова та література
 • Історія України  або хімія
 • Творчий конкурс: етап 1-рисунок, етап 2- скульптура
 • 100
 • 100
 • етап1=125 етап2=125
 • Українська мова та література
 • Математика
 • Творчий конкурс: етап 1- рисунок, етап 2 - композиція
 • 100
 • 100
 • етап1=125 етап2=125
 • Українська мова та література
 • Математика
 • Творчий конкурс: етап 1- образотворче мистецтво, етап 2 - композиція
 • 100
 • 100
 • етап1=125 етап2=125

Основні етапи вступу на бакалаврські програми

*Детальну інформацію про етапи вступної кампанії на бакалаврські програми НАОМА дивіться на сторінці “Етапи вступу”.

Військова підготовка

Студенти Академії мають можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Приймальна комісія
Графік роботи

 

пн – пт – 10:00 – 17:00

сб – нд – вихідні