Перейти до вмісту

Магістерські програми

Умови вступу

Умови вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності у галузі знань 02 Культура та мистецтво або 19 Архітектура та будівництво.

На цьому рівні здобувається ступінь магістра. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Вступ на цей рівень освіти вимагає наявності сертифіката ЗНО з іноземної мови та проходження вступних фахових випробувань.

Магістр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня магістра при проходженні освітньо- професійної програми становить 1 рік 4 місяці, при проходженні освітньо-наукової програми 1 рік 10 місяців.

Online зустріч з абітурієнтами НАОМА ОС магістр

28 травня (субота) о 14:00 відбулася online зустріч з абітурієнтами НАОМА на платформі Google.
Відеозапис зустрічі

Представники приймальної комісії дали відповіді на запитання, які цікавлять вас найбільше:
– що таке мотиваційний лист;
– з чого складається творчий конкурс у НАОМА;
– строки проведення вступної кампанії і багато іншого.

Зустріч абітурієнтів з викладачами кафедр

Презентація кафедри Теорії та історії мистецтва

Приймальна комісія
Графік роботи

 

пн – пт – 10:00 – 17:00

сб – нд – вихідні