Магістерські програми

Умови вступу 2021

Умови вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності у галузі знань 02 Культура та мистецтво або 19 Архітектура та будівництво.

На цьому рівні здобувається ступінь магістра. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Вступ на цей рівень освіти вимагає наявності сертифіката ЗНО з іноземної мови та проходження вступних фахових випробувань.

Магістр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Тривалість навчання для здобуття освітнього ступеня магістра при проходженні освітньо- професійної програми становить 1 рік 4 місяці, при проходженні освітньо-наукової програми 1 рік 10 місяців.

Спеціальні умови вступу

Вступні іспити замість ЗНО мають право проходити:

  • особи, які не можуть взяти участь у єдиному вступному іспиті з іноземної мови через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
  • особи, які потребують створення інших особливих умов вступних випробувань, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
  • вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року;
  • особи, конкурсний відбір для вступу на навчання яких виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями може здійснюватися за результатами вступного іспиту з іноземної мови, що проводиться в НАОМА.

Перелік творчих конкурсів

Сертифікати ЗНО з іноземної мови мають бути тільки 2019–2021 років.

Освітня програма Творчий конкурс Мінімальний бал

Іноземна мова
Композиція


110
125

  • Іноземна мова
  • Композиція


110
125


Іноземна мова
Композиція


100
125


Іноземна мова
Композиція


100
125


Іноземна мова
Історія мистецтва


110
125


Іноземна мова
Копія


100
125


Іноземна мова
Копія


100
125


Іноземна мова
Композиція


100
125

Приймальна комісія
Графік роботи

 

пн – пт – 10:00 – 17:00

сб – нд – вихідні