console.log("hello);
Перейти до вмісту

Uncategorized

Бакалаврські програми

Архітектура будівель та споруд

Наша мета – надати архітектурну освіту з широким доступом до працевлаштування та/або подальшого навчання; формування особистості, висококваліфікованого фахівця, здатного критично мислити, застосовувати базові та розвивати новітні та інноваційні навики для вирішення комплексних, складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у галузі архітектури та містобудування.

191 Архітектура та містобудування

Бакалавр архітектури та містобудування

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра. Основна орієнтованість програми – прикладна. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного стану архітектурної галузі, орієнтує на актуальні питання архітектури та містобудування.

Акцент на здатність розробки креативних архітектурних рішень, на розвиток ефективних навиків комплексного підходу при вирішенні поставлених завдань у фаховій галузі.

Обов’язкові компоненти ОП:
180 кредитів ЄКТС – 75 %, з них: загальна підготовка – 41 кредитів ЄКТС, 23 %; професійна підготовка – 140 кредитів ЄКТС, 77 %.
Варіативні компоненти ОП:
60 кредитів ЄКТС – 25 %, з них: загальна підготовка – 20 кредитів ЄКТС, 34 %; професійна підготовка – 39 кредитів ЄКТС, 66 %.

Можливість продовження навчання за програмами другого рівня вищої освіти


Повний опис програми

Компетентності
 • Знання та розуміння основ формування систем розселення і класифікації поселень.
 • Знання та розуміння методики розробки генерального плану населеного пункту і детального плану території.
 • Знання та розуміння принципів організації системи культурно-побутового обслуговування населення.
 • Здатність виконувати зонування території містобудівних об’єктів згідно з розрахунками балансу території та вимогами до їх санації.
 • Здатність розробляти планувальну композицію містобудівного об’єкта та об’ємно-просторову композицію забудови різного призначення.
 • Здатність проєктувати системи культурно-побутового та транспортного обслуговування населення.
 • Здатність розробляти проєкти благоустрою та озеленення територій різного призначення.
 • Здатність виконувати містобудівні макети, креслення, розгортки, перспективи та аксонометрії фрагментів забудови; готувати матеріали пояснювальної записки до проєкту.
 • Знання та розуміння методів і прийомів проєктування житлових та громадських будівель і споруд, їхніх інтер’єрів.
 • Знання та розуміння принципів організації мережі громадського обслуговування та комплексної житлової забудови, сельбищних територій.
 • Знання основних засад функціонального зонування й архітектурно-планувальної організації житлових і громадських будівель.
 • Знання екологічних принципів і застосування енергозберігаючих технологій у проєктуванні цивільних будівель і споруд.
 • Здатність розробляти об’ємно-просторову композицію архітектурних об’єктів цивільного призначення.
 • Знання та розуміння особливостей використання сучасних конструктивних систем та інженерного забезпечення у проєктуванні цивільних будівель і споруд.
 • Здатність розраховувати архітектурно-планувальні та техніко-економічні показники в проєктах цивільних будівель і споруд.
 • Здатність розробляти технічну документацію і креслення для архітектурних проєктів житлових та громадських будівель і споруд.
 • Здатність виготовляти макети, показові креслення і візуалізацію для публічних обговорень архітектурних проєктів цивільних будівель і споруд.
 • Здатність розробляти розділи пояснювальної записки до архітектурних проєктів цивільних будівель і споруд.
Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2141.2 – архітектори та планувальники міст;
2452.2 – дизайнери інтер’єру;
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо- професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Факультет архітектури

Роботи студентів

Анастасія Дроздюк

студентка 1-го курсу магістратури

Цікавість навчання на факультеті архітектури НАОМА у поєднанні високих фахових вимог з творчими підходами та завданнями. Багато різноманітних завдань з композиції, проектування, комп’ютерних технологій вимагають творчого, особистого підходу та рішення. Великою перевагою є навчання поряд з художниками, студентами, які вивчають живопис, графіку, скульптуру, сценографію, графічний дизайн. Цікаві завдання з творчих предметів роблять навчання більш різноманітним та креативним.

Керівник програми
Давидов Анатолій Миколайович

декан факультету архітектури, зав.кафедри архітектурного проектування

[email protected]

Контакти