Перейти до вмісту

Аспірантура

Умови вступу 2023

Умови вступу на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення в галузях: 

  • 02 Культура та мистецтво;
  • 19 Архітектура та будівництво. 

 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра (спеціаліста). Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою  навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 60 кредитів ЄКТС.

Прийом до аспірантури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури очної (денної) форми навчання здійснюється за спеціальностями: 

  • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 
  • 191 Архітектура та містобудування 

Перелік вступних випробувань

Освітньо-наукові програми Вступні випробування

Іспит з іноземної мови
Іспит з історії мистецтва

Іспит з іноземної мови
Іспит з теорії та історії архітектури

Співбесіда за темою дослідницької пропозиції та її оцінювання відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

Нормативні документи

Приймальна комісія
Графік роботи

 

пн – пт – 10:00 – 17:00

сб – нд – вихідні