Перейти до вмісту

Магістерські програми

Архітектура будівель та споруд

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Архітектура та містобудування» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для практики та наукових дослідників архітекторів.

191 Архітектура та містобудування

Магістр архітектури, художник, дослідник, викладач

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Архітектура будівель і споруд», в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Структура програми передбачає оволодіння основним категоріальним апаратом, сучасними архітектурними прийомами та практиками, містобудівним і стилістичним аналізом.

У межах програми майбутній магістр за допомогою наукового керівника визначає напрям своєї майбутньої науково-дослідної роботи, результатом якої є написання і захист магістерської дисертації, заснованої на аналізі обраної проблеми і вивченні: аналогової проектної документації, нормативної бази, наукової літератури як українською, так і іноземними мовами.

Можливе подальше навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії, підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Основи архітектурно-типологічного аналізу
Методика архітектурного проектування
Енергоефективні технології в архітектурі
Архітектурне законодавство та менеджмент
Архітектурне проектування
Проектна практика
Охорона та реставрація пам’яток архітектури
Будівельні конструкції
Реконструкція будівель

та інші

Компетентності

Знання методології і організації архітектурного проектування, вміння аналізувати сучасні концепції та підходи в архітектурі, містобудуванні та урбаністиці, використовувати відповідно об’єкту проектування сучасні методи прикладних досліджень; знання архітектурних робіт сучасності і минулого, які вважаються еталонними творами у галузі архітектури та будівництва.

Здатність підтримувати функціонування систем маркетингу і менеджменту в проектуванні та будівництві; знання методичних, нормативних та інших керівних документів з технології та організації проектних робіт; критичне розуміння фінансових мотивів клієнтів з урахуванням створення сприятливих умов для розробки і ухвалення проекту, забезпечення якості проектних рішень.

Базові знання усіх професійних  додатків архітектурної дисципліни; здатність застосовувати знання архітектурно-будівельного законодавства та державних стандартів України в галузі архітектури та містобудування.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-наукової програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
1237.1 – головний архітектор (архітектура і будівництво);
1229. 1 – головний архітектор (органи державної влади);
1237.1 – головний архітектор проекту;
2141.1 – науковий співробітник (архітектура, планування міст);
2141.2 – архітектори та планувальники міст;
2452.1 – дизайнер дослідник;
2452.2 – дизайнер інтер’єру;
2310.2 – викладачі університетів та вищих навчальних закладів: асистент, викладач вищого навчального закладу;
2320 – викладачі середніх навчальних закладів:
викладач професійно-технічного навчального закладу;
2351 – професіонали в галузі методів навчання.

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-наукової програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2021

Факультет архітектури

Роботи студентів

Анастасія Дроздюк

студентка 1-го курсу магістратури

Цікавість навчання на факультеті архітектури НАОМА у поєднанні високих фахових вимог з творчими підходами та завданнями. Багато різноманітних завдань з композиції, проектування, комп’ютерних технологій вимагають творчого, особистого підходу та рішення. Великою перевагою є навчання поряд з художниками, студентами, які вивчають живопис, графіку, скульптуру, сценографію, графічний дизайн. Цікаві завдання з творчих предметів роблять навчання більш різноманітним та креативним.

Керівник програми
Давидов Анатолій Миколайович

декан факультету архітектури, зав.кафедри архітектурного проектування

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]