Перейти до вмісту

Пам’яті Сергія Івановича Білоконя (1 липня 1948 – 14 квітня 2023)

Памяті Сергія Івановича Білоконя
(1 липня 1948 – 14 квітня 2023)

14 квітня відійшов у вічність український історик, джерелознавець, кандидат філологічних наук, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Української вільної академії наук, почесний академік АН вищої школи України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, Сергій Іванович Білокінь.

Сергій Білокінь досліджував історію музейництва, української культури, більшовицьких репресій. Був дослідником історії становлення нашої Академії та бібліотеки. Згідно з дослідженнями Сергія Білоконя, 22 лютого 1919 року за рекомендацією новообраного ректора Академії Георгія Нарбута, Федора Ернста було офіційно призначено на посаду бібліотекаря й завідувача академічною галереєю. Разом з Ф. Ернстом у бібліотеці працювали учні професора Михайла Бойчука – Марія Володимирівна Трубецька та Іван Липківський.

У фондах нашої книгозбірні є видання Сергія Івановича з дарчими написами.

Пам’ять про унікального дослідника й видатного науковця назавжди залишиться в серцях академічної спільноти.

Список праць Сергія Івановича Білоконя
із фондів книгозбірні НАОМА:

Книги

 1. Білокінь С. І. Музей України (Збірка П. Потоцького) : дослідження, матеріали : монографія / С. І. Білокінь ; Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; НАН України ; Ін-т історії України ; Центр культурологічних студій. – 3-тє вид., доп. – Київ : [Лавра], 2006 (ЗАТ “ВІПОЛ”). – 476 с. : тон. іл.
 2. Білокінь С. І. На шляхах інституціоналізації : До соціальної історії гуманітарних наук в Україні, ХХ ст. / С. І. Білокінь ; за ред. О. Ханка. – Київ : Вид. Остап Ханко, 2009. – 40 с. : іл.
 3. Білокінь С. І. “Музей України. Збірка П. Потоцькогог”. Доба, середовище,загибель / С. І. Білокінь ; НАНУ, Ін-т історії України ; Київське наук. т-во ім. Петра Могили. – 2-е вид. – Київ : [б. в.], 2002. – 250 с.
 4. Білокінь С. І. Клуб творчої молоді “Сучасник” (1960-1965) / С. І. Білокінь. – Київ : Академія, 2012. – 64 с. : фот.
 5. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) : джерелознавче дослідження. Т. 1. Україна у ХХ ст. / С. І. Білокінь ; НАНУ, Ін-т історії України ; графіка В. І. Юрчишина. – Київ : [б. в.], 1999. – 446, [2] с. : іл. – Дарчий напис автора.
 6. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) : джерелознавче дослідження. Т. 2 / С. І. Білокінь ; НАНУ, Ін-т історії України ; Центр культурологічних студій. – Дрогобич : Коло, 2013. – 1065, [3] с. : іл. – Дарчий напис автора.
 7. Білокінь С. І. На зламах епохи: Спогади історика / С. І. Білокінь ; НАНУ, Ін-т історії України ; Центр культурологічних студій. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2005. – 335, [2] с. : іл. – Дарчий напис автора.
 8. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917–1941 рр. / С. І. Білокінь ; переднє слово І. М. Дзюба. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 690, [4] с.
 9. Білокінь С. І. Бойчук та його школа / С. І. Білокінь ; портр. М. Бойчука худож. В. Перевальський. – Київ : Мистецтво, 2016. – 256 с. : іл.
 10. Білокінь С. І. Список репресованої літератури : заборонені видання 1920 – 30-х років : документи і матеріали / С. І. Білокінь. — Київ : Українські пропілеї, 2018. – 520 с.
 11. Білокінь С. І. Іванна Синенька-Іваницька / С. І. Білокінь ; Київське наук. т-во ім. Петра Могили. – Київ : Медекол, 1997. – 45 с. : іл.
 12. Білокінь С. І. Нарбут. Студії. Спогади. Листи : [Реконструкція знищеного 1933 року “Нарбутівського збірника”] / С. І. Білокінь ; заг. ред. : А. Білоусова та Б. Завітій ; гол. ред. Л. Лихач. – Київ : Родовід, 2020. – 408 с. : іл.
 13. Білокінь С. І. Бойчук та його школа / С.І. Білокінь ; портр. М. Бойчука худож. В. Перевальський. – Київ : Мистецтво, 2017. – 256 с. : іл.

 Публікації в періодичних та продовжуваних виданнях:

 1. Білокінь С. Межи Сціллою й Харибдою // Образотворче мистецтво. – 2003. – № 4. – С. 8–15 : іл.
 2. Білокінь С. Нові матеріали до біографії Данила Щербаківського // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – Число 3 (27) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 98–121.
 3. Білокінь С. “Архітектура Всесвіту” Миколи Касперовича // Образотворче мистецтво. – 2004. – № – С. 52–56.
 4. Білокінь С. Щоденник Федора Ернста : про боротьбу довкола української культурної спадщини у 1920 – 1930 – х роках // Пам’ять століть : історичний, науковий та літературний журнал. – 2005. – № 3/4. – С.61–137 ; 108–137.
 5. Білокінь С. Шевченкознавчі праці видатного історика мистецтва Ф. Ернста // Пам’ять століть : історичний, науковий та літературний журнал. – 2005. – № 3/4. – С. 42–60.
 6. Білокінь С. Із старого листування. (Меркурій Сергійович Гіляров, 1912–1985) // Ханенківські читання. – Київ, 2002. – Вип. 4. – С. 44–62.
 7. Білокінь С. Варвара Ханенко у спогадах сучасників // До 150-річчя з дня народження Богдана Івановича Ханенка, мецената, колекціонера, фундатора музею. – Київ : Кий, 1999. – С. 48–50.
 8. Білокінь С. Госторг і музей Ханенків // Ханенківські читання. – Київ : Кий, 2005. – Вип. 7. – С. 68–79.
 9. Білокінь С. Соціальна революція в СРСР і пам’ятки золотоверхого Києва // Пам’ятки України : історія та культура : наук. часопис. – 2004. – № 2. – С.  96–106.
 10. Білокінь С. Культвандалізм в Україні: середина тридцятих у Києві // Артанія. – 2004. – Кн. 6. – С. 92–94.
 11. Білокінь С. Боротьба проти історії. Спецфонди // Українська культура. – 2009. – № 1. – С. 34–35.
 12. Білокінь С. Чернігівсько-Петербурзький історичний гурток (1908–1917) // Хроніка – 2000. – Київ, 2007. – Вип. 59. – С. 116–124 ; Артанія. – 2011. – № 2 (23). – С. 110–119.
 13. Білокінь С. Борис Жук (1878-1960) // АНТ. – 2006. – № 16/18. – С. 69–70.
 14. Білокінь С. Початки Української державної академії мистецтв // Студії мистецтвознавчі. – 2007. – Число 1(17). – С. 159–190 : іл.
 15. Білокінь С. Каталог 2-ї звітної виставки Української державної академії мистецтв (УДАМ). Осінь 1921 року // Студії мистецтвознавчі. – 2007. – Число 3 (19) : Архітектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 84–96 : іл.
 16. Білокінь С. І. Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року // Могилянські читання’ 2004 : зб. наук. пр. – Київ : Віпол, 2005. – С. 77–98.
 17. Білокінь С. Автобіографія Федора Ернста початку 1930-х років // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – Число 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 135–150.
 18. Білокінь С. Три арешти Федора Ернста // Музейний провулок. – 2005. – № 2 (4). – С. 20–25.
 19. Білокінь С. Костянтин Широцький // Артанія. – 2010. – № 4 (21). – С.  8.
 20. Білокінь С. Терор проти українських музейників // Артанія. – 2011. – № 2(23). – С. 19–27 ; № 3 (24). – С. 81–89 ; № 4 (25). – С. 70–78.
 21. Білокінь С. Видавнича діяльність товариства “Друкарь” // Пам’ятки України : наук. часопис. – Київ, 2012. – № 1. – С. 28–33 ; № 4. – С. 20–37.
 22. Білокінь, С. Неопублікована шевченкознавча студія Дмитра Антоновича // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – Число 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 105–113.
 23. Білокінь С. Табірний зошит Ярослави Музики // Студії мистецтвознавчі. – 2011. – Число 4 (36) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 144–150.
 24. Білокінь С. Місце Федора Ернста в історії української культури ХХ ст // Пам’ятки України : наук. часопис. – 2012. – № 10. – С. 4–19.
 25. Білокінь С. Дитячі та юнацькі роки Михайла Бойчука // Українське мистецтво. – 2003. – № 1. – С. 57–60.
 26. Білокінь С. Клуб творчої молоді “Сучасник” (1960-1965) // Студії мистецтвознавчі. – 2012. – Число 4 (40) : Архітектура. Образотворче та декоративно-житкове мистецтво. – С. 7–40.
 27. Білокінь С. І. Бойчук Михайло Львович // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2001. – Т. 3 : Біо – Бя. – С. 208–209.
 28. Білокінь С. Клуб творчої молоді й монументальне мистецтво // Образотворче мистецтво. – 2013. – № 4. – С. 26–29.
 29. Білокінь С. Втрати культурної спадщини України у міжвоєнні роки ХХ ст. // Образотворче мистецтво. – 2013. – № 4. – С. 114–117 ; № 1. – С. 104–109.
 30. Білокінь С. І. Бойчук Михайло Львович // Мистецтво України : енциклопедія. В 5 т. / відп. ред. А. Кудрицький. – Київ, 1995. – Т. 1 : А–В. – С. 227–228.
 31. Білокінь С. Паралельна історія УРСР. Большевики і українська культурна спадщина // Перші читання пам’яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф., 22 черв. 2005 р. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 131–175.
 32. Білокінь С. Чекісти і справа-формуляр Михайла Грушевського // Слово Просвіти. – 2017. – № 31 (3/9 серп.). – С. 4. –5.
 33. Білокінь С. Життя геніального майстра // Образотворче мистецтво. – 2017. – № 4. – С. 14 – 17.
 34. Білокінь С. Із когорти нескорених // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 1. – С. 152.

Видання представлені в Електронному каталозі бібліотеки НАОМА
З повагою, бібліотека НАОМА