Перейти до вмісту

Нові надходження до бібліотеки НАОМА

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

УДК 94(477)’’1648/179
П32
Пилип Орлик і мазепинці. Джерела / упоряд. Т. Таїрова-Яковлєва. –  Київ : Кліо, 2022. – 216 с.

Видання упорядковане за підтримки Gerda Henkel Stiftung та участі Гарвардського інституту українських студій.

«Кожна держава постає й існує завдяки непорушності кордонів», – Пилип Орлик. (Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорізького, 1710 р.)

Це видання, приурочене до 350-річчя від дня народження гетьмана Пилипа Орлика, складається з двох частин – «Листа Пилипа Орлика до Стефана Яворського» (1721) і «Справи мазепинця Григорія Герцика», який був генеральним писарем за гетьманування Орлика і якого московська влада заарештувала в 1721 році. Обидва комплекти документів зберігаються в російському державному архіві давніх актів (москва).

Документи містять надзвичайно цінні відомості про Гетьманщину часів Івана Мазепи й Пилипа Орлика. Вони охоплюють широке коло питань – політичних, економічних, побутових, повсякденних – і ознайомлюють з унікальними деталями генеалогії та сфрагістики Гетьманщини.

Книжка адресована історикам, джерелознавцям, архівістам, а також усім, хто цікавиться історією України.

З повагою, бібліотека НАОМА