Перейти до вмісту

Захист дисертації В. Григорова на здобуття ступеня доктора філософії

03 грудня 2021 року о 10:00 в НАОМА відбудеться захист дисертації Григорова Віктора Олексійовича на тему «Стінописи та мозаїки Києва другої половини ХХ століття: трансформація образно-пластичної системи» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Науковий керівник – Селівачов М.Р., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.103.001:

Голова ради – Гамалія К.М., д. мист., доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

Рецензент – Чернявський В.Г., д. арх., доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

Рецензент – Мазур В.П., к. мист., доцент, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури.

Опонент – Кара-Васильєва Т.В., д.мист, професор, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.

Опонент – Жердєв В.В., к.мист., доцент, Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Захист відбудеться онлайн.

Матеріали дисертації розміщені за посиланням: https://naoma.edu.ua/akademiya/naukova-diyalnist/speczrady/

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet:
https://meet.google.com/tyu-ugty-gpb