Перейти до вмісту

Обговорення ОНП «Теорія та історія мистецтва» третього рівня вищої освіти

10 лютого 2022 року на засіданні кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва відбулося онлайн-обговорення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Теорія та історія мистецтва» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 «Культура та мистецтво» (третій рівень вищої освіти).

Відповідно до реалізації стратегії Академії, з метою поліпшення якості вищої освіти, оптимізації освітнього процесу та вдосконалення змісту ОНП під головуванням в. о. завідувача кафедри доцента Володимира Петрашика відбувся продуктивний обмін думками щодо переваг і недоліків чинної ОНП, що дало можливість виявити проблемні місця змісту програми, відчути ставлення аспірантів, випускників аспірантури, викладачів, стейкхолдерів та всіх зацікавлених до забезпечення якості освіти в навчальному закладі, виявити рівень задоволеності визначених у програмі компетентностей, врахувати зауваження та рекомендації у реалізації програми.

В обговоренні взяли участь гарант ОНП професор Андрій Пучков, члени проєктної групи професор Ольга Лагутенко та доцент Марина Русяєва, викладачі кафедри, зокрема професор Михайло Селівачов і доцент Катерина Гамалія, декан факультету теорії та історії мистецтва доцент Вікторія Мазур, декан факультету образотворчого мистецтва і реставрації доцент Юлія Майстренко-Вакуленко, завідувач кафедри іноземних мов доцент Олександр Юденко, начальник навчально-методичного відділу з художньої освіти іноземних громадян доцент Валентин Величко, генеральний директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець, завідувач аспірантурою доцент Тетяна Цой, випускники аспірантури, які отримали ступінь доктора філософії, аспіранти різних років навчання: Валерія Пітеніна, Ольга Новикова, Юрій Горпинич, Наталія Корчина, Наталія Лісова, Анна Луговська, Роман Москвітін, Карім Нажет, Марина Стрельцова, Оксана Сьомак, Катерина Шиман, Дарина Якимова та ін. (понад 50 учасників).

Гарант ОНП проф. А. Пучков, крім іншого, спираючись на затверджений постановою КМ України від 12.01.2022 № 44 «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», запропонував установити в рамках ОНП граничний обсяг дисертації PhD, обмеживши його 250–300 тисячами знаків з пробілами. Пропозиція викликала дискусію, була підтримана в. о. завідувача кафедри доц. В. Петрашиком, членами проєктної групи проф. О. Лагутенко та доц. М. Русяєвою, викладачами кафедри, що беруть участь у забезпеченні ОНП, багатьма аспірантами.

У виступах загалом віддзеркалено схвальне ставлення до змісту й архітектоніки чинної ОНП, здобувачі у більшості задоволені рівнем отримуваних знань та умінь, можливістю вільного вибору дисциплін (наявністю вибіркового блоку), позитивно оцінюють практичну орієнтованість навчання, рівень проведення асистентської практики, можливість висловити думки і побажання щодо якості викладання та змісту навчальних дисциплін. Зокрема схвальні відгуки отримали як традиційні форми організації асистентської педагогічної практики у вигляді долучення аспірантів до лекційного процесу, так і розпочатий в рамках практики в січні 2022 року освітньо-практичний проєкт «Музей в новому часі: співпраця музей – галерея – художник», під час реалізації якого для здобувачів першого і третього рівнів освіти була створена можливість провести дискусійні зустрічі зі стейкхолдерами, фахівцями державних і приватних установ (Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе, Галерея-музей «Історія становлення української нації»). Випускниками аспірантури висловлено пропозицію щодо зменшення обсягу освітньої складової й надання більшого часу власне науковій роботі, що відкриває нові можливості в коригуванні навчальних планів освітньої програми.

Сердечно дякуємо всім учасникам зустрічі, нашим друзям та партнерам, що взяли участь в обговоренні, за небайдужість і бажання поділитися власним баченням перспективних напрямів реалізації програми на майбутнє.