Перейти до вмісту

Магістерські програми

Мистецтвознавство. Теорія та історія

Наша мета – формування професійних компетентностей, спрямованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик, реставраційних технологій.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна / заочна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма магістра. Академічно-дослідницька програма орієнтує на актуальну спеціалізацію «Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва», в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Структура програми передбачає оволодіння основним категоріальним апаратом, інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів рідною мовою, вільне володіння іноземною мовою.

Можливість подальшого навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії, підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Експертиза творів образотворчого мистецтва
Менеджмент культурних проєктів
Оціночна діяльність
Методика наукових досліджень
Методика викладання мистецтвознавчих дисциплін у вищій школі
Іконологія та іконіка
Теорія мистецтва
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва
Галерейництво та аукціонування
Мистецтво Польщі 20 cт.

та інші

Компетентності

Здатність до аналізу та узагальнення результатів наукового дослідження на основі сучасних міждисциплінарних підходів.
Здатність до підготовки та проведення наукових семінарів, конференцій, підготовка та редагування наукових публікацій.
Володіння навичками практичного використання знань основ педагогічної діяльності у викладанні курсів зарубіжної та української історії образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва у мистецьких закладах середньої та вищої освіти.
Здатність до застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.
Здатність розробляти освітні програми, нести
відповідальність за їхню ефективну реалізацію відповідно до навчального плану і розкладу занять, формувати систему контролю якості освіти, розвивати в учнів/студентів потребу творчого ставлення до процесу навчання.
Здатність аналізувати і пояснювати історико-культурні, історико-художні, соціокультурні, семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні та формально-стилістичні чинники розвитку зарубіжного та українського образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, а також роль людського фактора й цивілізаційної складової.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-наукової програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
 2452.1 Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво)
 2359.1 Молодший науковий співробітник
(мистецтвознавець)
 2310.2 Викладач вищого навчального закладу
 3414 Екскурсовод (мистецтвознавець)
 3414 Організатор подорожей (екскурсій)
 3417 Мистецтвознавець аукціоніст
 3429 Мистецтвознавець-імпресаріо
 3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо наукової програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2023

Кафедра теорії та історії мистецтва

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]