Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Реставрація творів станкового і монументального живопису

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення й вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик та реставраційних технологій; застосування практичних навичок та генерування нових ідей у сфері реставрації станкового і монументального живопису.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра. Структура програми передбачає оволодіння основними методами й навичками реставрації та дослідження творів мистецтва (станкового та монументального живопису).

Програма передбачає багатопрофільну підготовку фахівців з реставрації творів станкового та монументального живопису. Програма враховує актуальну специфіку у галузі охорони культурної спадщини, де реставрація творів мистецтва відіграє ключову роль як інтердисциплінарна система формування знань, навичок та умінь. Програму характеризує поєднання принципів гуманітарної, суспільно-економічної, спеціально-наукової, художньої та спеціально-професійної підготовки. Міжгалузевість та інтердисциплінарність фаху диктують необхідність збільшення кількості навчальних дисциплін, у порівнянні з іншими мистецькими фахами.
Засвоєння програми передбачає набуття художньої освіти, опанування методів комплексного дослідження пам’яток, засвоєння теоретичних знань та навичок (мануальних прийомів) практичної реставрації творів живопису на різних основах, монументального
олійного живопису; вивчення історичних технік та технологій живопису й відтворення їх на практиці шляхом виконання копій та копій-реконструкцій.

За умови успішного завершення першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти рекомендовано  продовження навчання на другому (магістерському)  рівні вищої освіти.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Академічний рисунок
Пластична анатомія
Живопис
Перспектива
Введення у реставрацію та палеографія, геральдика, фалеристика
Техніка станкового живопису
Технологія матеріалів живопису
Реставрація станкового живопису
Техніка темперного живопису
Копіювання олійного живопису
Техніка монументального живопису
Реставрація монументального живопису
Іконографія
Історія мистецтва
Спецбіологія
Спецфізика

та інші

Компетентності

1. Здатність сприймати новітні концепції в галузі реставрації творів мистецтва, поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями.
2. Здатність окреслити параметри професійної компетенції реставратора, спираючись на базові документи національного законодавства й міжнародні конвенції та хартії, користуючись юридичними, методологічними, етичними основами професійної діяльності реставратора.
3. Вміння організаційно забезпечити умови роботи реставраційної майстерні та підпорядкованих їй дослідницьких лабораторій (приміщення, обладнання, матеріали, персонал).
4. Вміння проводити діагностику стану збереженості твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації, представляти відреставрований твір мистецтва для обговорення на реставраційній раді.
5. Вміння визначити типологію твору мистецтва, його вид і жанр, зібрати історичні відомості про пам’ятку, зробити попередні висновки щодо його приналежності певній художній школі.
6. Вміння правильно поставити завдання спеціалісту-хіміку щодо проведення дослідження основи, ґрунту, фарбового та покривного шарів; самостійно відібрати проби; зробити висновок щодо технології матеріалів та техніки виконання твору мистецтва.
7. Вміння виконати фотофіксацію твору мистецтва та його деталей у видимій зоні спектру (в прямому та бічному освітленні; макрофотозйомку); в ультрафіолетовій зоні спектру (видимої люмінесценції).
8. Вміння встановити вид та ступінь біоураження твору живопису, самостійно відібрати проби або дати завдання фахівцеві щодо відбору проб.
9. Вміння формулювати завдання на реставрацію, спираючись на попереднє вивчення стану збереженості та логічну послідовність виконання процесів реставраційного втручання.
10. Вміння обирати оптимальну методику та матеріали, спираючись на знання хімічних та фізичних властивостей структурних елементів твору живопису, а також природних та синтетичних реставраційних матеріалів.
11. Вміння правильно вести реставраційну документацію, дотримуючись прийнятих у науковій реставрації засад та принципів, всебічно й повно висвітлюючи стан збереженості, результати проведених досліджень, хід виконання реставраційних заходів та їхні результати.
12. Вміння відтворити у матеріалі твір класичного темперного або олійного живопису, спираючись на отримані раніше навички художника й теоретичні знання з історії техніки живопису.
13. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2455.2 Художник-реставратор
3471 Художник-виконавець, асистент художника-реставратора
3471 Асистент художника-реставратора
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ііі.)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Деримука Єлизавета

студентка 4 курсу бакалаврату

Кафедра реставрації дає можливість навчитися дійсно професійним навичкам художника-реставратора. Чіткість та послідовність подачі теоретичних і практичних занять надають студенту зацікавленості та легкості у навчанні. Викладачі детально пояснюють інформацію, доносять її доступно, розвивають інтуїцію, відповідальність, уважність в процесі усього навчання. Студенти із захопленням занурюються у здобуття інформації, оскільки можливостей для цього вдосталь. Багато робіт, які поступають до рук студентів на реставрацію, робота з різним матеріалом, – все це практика, якої за роки навчання вистачає для освоєння. Я багато чому навчилася на цій кафедрі, викладачам особливо вдячна, вони навчають та надають студенту досвід для майбутньої професії.

Тимченко Т.Р.кер.РЕСТ.ЖИВ
Керівник програми
Тимченко Тетяна Ростиславівна

канд. мистецтвознавства, доцент, зав.кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]