Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Мистецтвознавство. Теорія та історія

Наша мета – формування особистості висококваліфікованого фахівця, здатного критично мислити, застосовувати базові та розвивати новітні та інноваційні навики для вирішення комплексних типових, нетипових, складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у фаховій галузі мистецтвознавства.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна / заочна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра з орієнтацією на наукові дослідження та комунікаційні навички.
Акцент на широкому огляді та глибоких знаннях з історії та теорії образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури, здатності розробки креативних мистецтвознавчих рішень, на розвиток ефективних навиків комплексного підходу при вирішенні поставлених завдань у фаховій галузі.

Для глибшого засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін, навчальними програмами кафедри передбачено лекційні та практичні заняття у музеях, галереях і мистецьких інституціях Києва та інших історико-культурних місцях України.


Повний опис програми

Повний опис програми (заочна)

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни
  • Історія мистецтва і архітектури
  • Теорія архітектури
  • Історія української гравюри
  • Історія зарубіжного мистецтвознавства і художньої критики
  • Історія українського мистецтвознавства і художньої критики
  • Обіг мистецьких цінностей у світовій культурі
  • Реституція та охорона пам'яток культури
  • Інноваційні технології.
  • Комп’ютерна графіка

та інші

Компетентності

Інтегральная компетентність: 

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень, методів та характеризується певною невизначеністю умов. 

Кар'єрна реалізація

Основні сфери працевлаштування:
Освітні та культурні інституції (музеї, галереї, дослідницькі центри);
Науково-дослідні інститути гуманітарного спрямування НАН України;
Збереження і розвиток культурної спадщини;
Громадські організації та культурні осередки;
Засоби масової інформації;
Креативні та культурні індустрії;
Органи державної влади та місцевого самоврядування;

Незалежні культурні та мистецькі проекти.
Випускник освітньо-професійної програми – бакалавр мистецтвознавець – може обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3414 Екскурсовод (мистецтвознавець)
3417 Мистецтвознавець аукціоніст
3429 Мистецтвознавець-імпресаріо
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]