Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Мистецтвознавство. Теорія та історія

Наша мета – формування особистості висококваліфікованого фахівця, здатного критично мислити, застосовувати базові та розвивати новітні та інноваційні навики для вирішення комплексних типових, нетипових, складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у фаховій галузі мистецтвознавства.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна / заочна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра з орієнтацією на наукові дослідження та комунікаційні навички.
Акцент на широкому огляді й глибоких знаннях з історії та теорії образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури, здатності розробки креативних мистецтвознавчих рішень, на розвиток ефективних навиків комплексного підходу при вирішенні поставлених завдань у фаховій галузі.

Для глибшого засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін, навчальними програмами кафедри передбачено лекційні та практичні заняття у музеях, галереях і мистецьких інституціях Києва та інших історико-культурних місцях України.


Повний опис програми

Повний опис програми (заочна)

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Історія мистецтва і архітектури

Теорія архітектури

Історія української гравюри

Історія зарубіжного мистецтвознавства і художньої критики

Історія українського мистецтвознавства і художньої критики

Обіг мистецьких цінностей у світовій культурі

Реституція та охорона пам'яток культури

Інноваційні технології

Комп’ютерна графіка

та інші

Компетентності

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень, методів та характеризується певною невизначеністю умов. 

Кар'єрна реалізація

Основні сфери працевлаштування:
Освітні та культурні інституції (музеї, галереї, дослідницькі центри);
Науково-дослідні інститути гуманітарного спрямування НАН України;
Збереження і розвиток культурної спадщини;
Громадські організації та культурні осередки;
Засоби масової інформації;
Креативні та культурні індустрії;
Органи державної влади та місцевого самоврядування;

Незалежні культурні та мистецькі проєкти.
Випускник освітньо-професійної програми – бакалавр мистецтвознавець – може обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3414 Екскурсовод (мистецтвознавець)
3417 Мистецтвознавець аукціоніст
3429 Мистецтвознавець-імпресаріо
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]