Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Мистецтвознавство. Організація та управління розвитком художньої культури

Наша мета – надати мистецьку освіту з широким доступом до працевлаштування; формування особистості висококваліфікованого фахівця, здатного критично мислити та розвивати новітні та інноваційні навики для вирішення складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у фаховій галузі мистецтвознавства.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра з орієнтацією на наукові дослідження та комунікаційні навички.

Загальний акцент на широкому огляді та глибоких знаннях з історії та теорії образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури, здатності розробки креативних мистецтвознавчих рішень, на розвиток ефективних навиків комплексного підходу при вирішенні поставлених завдань у фаховій галузі.
Програма орієнтована на оволодіння фундаментальними знаннями та навичками дослідження у сфері мистецтва. Спрямована на глибоку спеціальну підготовку науковців мистецтвознавців і викладачів.

Ключові слова: мистецтвознавство, історія зарубіжного та українського мистецтва, аналіз пам’яток мистецтва, експертиза, музейна, експозиційна, виставкова і галерейна діяльність, художня критика, організація та управління, бізнес планування, основи законодавства, мистецькі проєкти.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Основи економічних теорій та менеджменту
Кольорознавство
Методика наукових досліджень
Педагогіка і психологія
Вступ до мистецтвознавства
Історія мистецтва стародавнього населення України
Історія мистецтва та архітектури Давньої Русі
Історія українського мистецтва і архітектури 13-18 ст.

Історія українського мистецтва і архітектури 19-20 ст.
Історія мистецтва, архітектури та міфологія первісного суспільства і Стародавнього Сходу
Історія мистецтва, архітектури та міфологія Стародавніх Еллади і Риму
Історія мистецтва і архітектури Візантії та західноєвропейського Середньовіччя
Історія західноєвропейського мистецтва та архітектури Відродження 17 ст.
Історія зарубіжного мистецтва і архітектури 18-20 ст.
Аналіз пам'яток мистецтва
Основи експертизи пам'яток живопису
Основи галерейної справи та навчальна практика
Навчальна ознайомча практика
Основи музейної справи та навчальна музейна практика
Основи експозиційної та виставкової діяльності з навчальною практикою

та інші

Компетентності

Ґрунтовне розуміння історії мистецтва і архітектури, мистецтвознавства; детальні або дуже детальні знання індивідуальної спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії.
Володіння методами мистецтвознавчого аналізу та експертизи, ідентифікації, класифікації мистецьких об’єктів і пам’яток культури.
Здатність аналізувати художні явища та процеси, володіти науково-аналітичним апаратом та актуальними методологіями досліджень.
Здатність знаходити, критично оцінювати, систематизувати, відбирати, інтерпретувати та використовувати отриману інформацію у галузі культури і мистецтва.
Здатність застосовувати базові знання провідних художньо-теоретичних систем та концепцій, історичних і мистецьких процесів розвитку образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва й реставрації творів мистецтва в мистецтвознавчій діяльності.
Здатність сприймати новітні концепції в галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації творів мистецтва, поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями.
Здатність розглядати художній аспект твору мистецтва в соціальному, культурному та історичному контексті, як структуру сенсу, як єдність форми і змісту; відтворювати архітектоніку твору мистецтва: фіксувати головні ознаки його задуму, стилістики, виконавських особливостей.
Здатність усвідомлювати художню критику як творчу діяльність, що сприяє підвищенню якості художнього продукту.
Здатність створювати власний авторський продукт у різних жанрах художньої критики: рецензії, аналітичні статті, творчі портрети, проблемні нариси, есе на основі художньо-естетичного аналізу твору мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Основні сфери працевлаштування:
Освітні та культурні інституції (музеї, галереї,
дослідницькі центри);
Науково-дослідні інститути гуманітарного спрямування НАН України;
Збереження і розвиток культурної спадщини;
Громадські організації та культурні осередки;
Засоби масової інформації;
Креативні та культурні індустрії;
Органи державної влади та місцевого самоврядування;

Незалежні культурні та мистецькі проєкти.

Випускник освітньо-професійної програми – бакалавр мистецтвознавець – може обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
 3414 Екскурсовод (мистецтвознавець)
 3417 Мистецтвознавець аукціоніст
 3429 Мистецтвознавець-імпресаріо
 3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]