Перейти до вмісту

Разова спеціалізована вчена рада, утворена для захисту дисертації Луцишиної Д. В.

Оголошення про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації Луцишиної Дарії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Луцишиної Дарії Володимирівни: «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Рецензія та Валідація

Опоненти:

 • Луковська Ольга Ігорівна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри книжкової та станкової графіки Факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, заступник директора з науково-мистецької діяльності Львівського палацу мистецтв;
  Відгук та Валідація
 • Вежбовська Ліліана Романівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри графічного дизайну факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв;
  Відгук та Валідація
 • Бабунич Юлія Ігорівна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Львівської національної академії мистецтв, завідувач відділу аспірантури і докторантури Львівської національної академії мистецтв.
  Відгук та Валідація

 Керівник:

 • Юр Марина Володимирівна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, проректор з наукової і міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

– Дата захисту: 03.11.2023 р. в 10:30 (за київським часом)
– Місце захисту: он-лайн
– Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://youtube.com/live/REb6fkqib1U?feature=share
– Zoom-конференція за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/84291939016?pwd=MFM0VWY5OUpQTnAzMEFUc0Q1eGgwQT09
– Ідентифікатор конференції: 842 9193 9016
– Код доступу: 250316

Наказ № 132-од від 30 серпня 2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30 серпня 2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Луцишиної Д.В.»
Дисертація Луцишиної Дарії Володимирівни «Творчість молодих художниць актуального мистецтва Києва 2000-2010-х років»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Луцишиної Д. В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
– Відеозапис трансляції захисту дисертації Луцишиної Д. В.
– Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
– Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії