Перейти до вмісту

Разова спеціалізована вчена рада, утворена для захисту дисертації Лабзіна В.В.

Оголошення про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації Лабзіна Вячеслава Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лабзіна Вячеслава Володимировича на тему «Особливості стилістики Л.І. Спаської у церковному монументальному живописі України»  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії і історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури.

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (штатний працівник НАОМА);
  Рецензія та Валідація

Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
  Відгук та Валідація
 • Осадча Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), доцент, ректор Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
  Відгук та Валідація
 • Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.01 – теорія і історія культури) професор, завідувач кафедри монументального живопису факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
  Відгук та Валідація

Керівник:

 • Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва, факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:

Приєднані документи:

– Наказ № _____-од від 14 листопада 2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 14 листопада 2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Лабзіна В.В.»
Дисертація Лабзіна Вячеслава Володимировича на тему «Особливості стилістики Л.І. Спаської у церковному монументальному живописі України»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Лабзіна В.В., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
– Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
– Відеозапис трансляції захисту дисертації Лабзіна В.В.
– Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
– Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії