Перейти до вмісту

Разова спеціалізована вчена рада, утворена для захисту дисертації Авули А.І.

Оголошення про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації Авули Анастасії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Авули Анастасії Ігорівни: «Сюжети, мотиви та символи «Тернового вінця» в українському живописі XVIIXXI століття» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Павельчук Іванна Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, доцент кафедри графічного дизайну факультету образотворчого мистецтва і реставрації Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Мазур Вікторія Павлівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, декан факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  Рецензія та Валідація

Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (26.00.01 – теорія та історія культури), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
  Відгук та Валідація
 • Осадча Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури), доцент, ректор Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
  Відгук та Валідація
 • Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.01 – теорія і історія культури) професор, завідувач кафедри монументального живопису факультету образотворчого мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
  Відгук та Валідація

Керівник:

 • Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва, факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.
 • Дата захисту:
 • Місце захисту:
 • Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
 • Zoom-конференція за посиланням:
 • Ідентифікатор конференції:
 • Код доступу:

Приєднані документи:
– Наказ № _____-од від 14 листопада 2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 14 листопада 2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Авули А.І.»
Дисертація Авули Анастасії Ігорівни на тему «Сюжети, мотиви та символи «Тернового вінця» в українському живописі XVII–XXI століття»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Авули А.І., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
– Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
– Відеозапис трансляції захисту дисертації Авули А.І.
– Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
– Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії