Перейти до вмісту

Програма Міжнародної наукової конференції Десяті Платонівські читання пам’яті академіка Платона Білецького

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Програма Міжнародної наукової конференції
Десяті Платонівські читання пам’яті академіка
Платона Білецького (1922-1998)
20 листопада 2022 року

Он-лайн Google Meet

Пленарне засідання
10.00-11.00

код підключення https://meet.google.com/sys-zovx-qmd

Овчаренко Олексій Ілліч, кандидат мистецтвознавства, в.о. завідуючого кафедри теорії і історії мистецтва НАОМА
Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор НАОМА
Побожій Сергій Іванович, кандидат мистецтвознавства, доцент Сумського державного університету, заслужений діяч мистецтв України. Платон Білецький як художник

Горпинич Юрій, аспірант кафедри ТІМ НАОМА; Русяєва Марина, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри ТІМ НАОМА
Пейзажні етюди Миколи Малишка початку 1960-х років

Секційні засідання
Регламент виступів 10 хв.

Секція 1. Проблеми вивчення українського мистецтва від давнини до початку 20 ст.

код підключення https://meet.google.com/myt-vrhj-ycj

11.00-16.00
(Керівники: кандидат мистецтвознавства, в.о. завідуючого кафедри теорії і історії мистецтва НАОМА Олексій Ілліч Овчаренко, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА Катерина Олександрівна Цигикало)
Час проведення 11.00 – 16.00

Авула Анастасія, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор М. Р.Селівачов)
ОБРАЗ-ПАРАДИГМА ТЕРНОВОГО ВІНЦЯ В ЦЕРКОВНОМУ МИСТЕЦТВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Андрусяк Стефанія, студентка бакалаврату кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент М. В. Русяєва)
РИСИ ЖИВОПИСУ ПРОТОРЕНЕСАНСУ У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА БОЙЧУКА.

Антюшина Світлана, магістр Sapienza Università di Roma, Рим, Італія.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРІУПОЛЬСКОЇ ІКОНИ СВЯТОГО ГЕОРГІЯ З ЖИТІЄМ. АНАЛІЗ ІСТОРІОГРАФІЇ, ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТВОРУ В СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ЗАРАЗ КОНТЕКСТІ ВІЙНИ

Бушак Станіслав, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Л.С. Міляєва)
ДОМІНІК П’ЄР ДЕ ЛЯ ФЛІЗ – ДОСЛІДНИК ОБРАЗУ КОЗАКА МАМАЯ

Вислободов О.В., старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА; Тимченко Т.Р., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідуюча кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА.
ДОСВІД КОНСЕРВАЦІЇ ПАСТОЗНОГО ЖИВОПИСУ НА КАРТИНІ А.Ф. РИБАЧУК «ВИПРОБУВАННЯ» З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Волошина Катерина, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор О.А.Лагутенко).
ВАСИЛЬ ЧЕГОДАР – ПЕТРО ВОЛОШИН: ТВОРЧІ ПАРАЛЕЛІ

Галян Ольга Вікторівна, старший науковий співробітник НХМУ
НОВЕ НАДХОДЖЕННЯ ДО ЗІБРАННЯ НХМУ. ГРАФІКА ЕДУАРДА ТРИРОГА

Гудзієнко Людмила Рахматуллаївна, аспірантка кафедри ТІМ ХДАДМ
(науковий керівник, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ТІМ ХДАДМ Л.Ю.Мельничук).
ПЕЙЗАЖ У ЖИВОПИСІ НАТАЛІ ВЕРГУН

Деревська Олена Володимирівна, студентка бакалаврату ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, старший викладач ТІМ О.І.Овчаренко).
ЗАПОЗИЧЕННЯ ІКОНОГРАФІЇ ЛЮТЕРА В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ: АПОКАЛІПСИС ГРАВЕРА ПРОКОПІЯ ЯК ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Дудник Ігор Миколайович, кандидат мистецтвознавства, викладач Інституту інноваційної освіти КНУБА
СЕРІЯ ДЕРЕВОРІЗІВ НІЛА ХАСЕВИЧА «ВОЛИНЬ В БОРОТЬБІ» (ДО 80-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ)

Зубко Лілія, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького; Хорунжа Галина, незалежний дослідник.
ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ ДВОРНИКА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МЕДАЛЬЄРСТВА 1970 – 1980-Х РР

Касьяненко Тетяна Володимирівна, аспірантка кафедри візуальних практик ХДАДМ (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Т.В.Павлова)
ЛАЗНЯ−  КОМПОЗИЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ З. СЕРЕБРЯКОВОЇ

Клименко Олена Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, наукова співробітниця Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Рильського НAН України
КОЛЕКТИВНЕ Й ОСОБИСТІСНЕ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ГОНЧАРСТВІ

Козакевич Олена, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України; Етнографічний музей ім. Северина Удзєлі в Кракові
МЕРЕЖИВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕКОРУ ЛЕМКІВСЬКОГО ВБРАННЯ

Кондратюк Аліна, кандидат мистецтвознавства, НАККІМ
ІДЕЯ КИЄВА ЯК НОВОГО ЄРУСАЛИМА В МОНУМЕНТАЛЬНИХ РОЗПИСАХ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ (1643-1644)

Копанський Юрій, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор М. Р.Селівачов)
«КОСМІЧНА ЕРА» 1980-Х В АЕРОПОРТУ УЖГОРОДА

Куцир Тетяна Василівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту народознавства Національної академії наук України
ДЕКОР ТРАДИЦІЙНИХ ЖІНОЧИХ СОРОЧОК ПІДГІР’Я: ВІД ТКАЦТВА ДО ВИШИВКИ

Лабзін Вячеслав, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор М. Р.Селівачов)
СВОБОДА ВІД ДЕРЖАВНОЇ ТА ЦЕРКОВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ В РЕЛІГІЙНОМУ ЖИВОПИСІ 1950-1980-Х РОКІВ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ЛІДІЇ СПАСЬКОЇ

Ламонова Оксана Василівна, кандидатка мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
«ПАНОРАМИ» АНДРІЯ ЛЕВИЦЬКОГО

Литовченко   Наталія   Іванівна,   заслужений   художник   України,   доцент КДАДПМД ім. М.Бойчука
УКРАЇНСЬКЕ МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 1920–1980-Х РОКІВ

Луць Сергій Васильович, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ РОБОТИ ЮНГЕРА МАКСИМА ЯК МАЙСТРА-ЮВЕЛІРА В КЮД «ЛОБОРТАС»

Максимів Мар’яна, старший науковий співробітник ЛНГМ ім. Б.Г.Возницького
НАТЮРМОРТ У ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКІВ «ШКОЛИ СЕЛЬСЬКИХ» 50-70-Х РОКІВ: СТИЛІСТИЧНІ ПОШУКИ (НА ОСНОВІ КОЛЕКЦІЇ ЛНГМ ІМ. Б.Г.ВОЗНИЦЬКОГО)

Овчаренко Олексій Ілліч, кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри ТІМ НАОМА.
ДО ПИТАННЯ ПРИРОДИ КЛАСИЧНОСТІ У ДАВНЬОМУ ТА МОДЕРНОМУ МИСТЕЦТВІ

Цигикало  Катерина  Олександрівна,  аспірантка  кафедри  ТІМ   НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент О. Ю. Денисюк)
ФІЛОСОФІЯ ФОРМИ ОЛЕКСІЯ ЗОЛОТАРЬОВА

 

Секція 1. 2 підсекція. Проблеми вивчення українського мистецтва від давнини до початку 20 ст.
код підключення https://meet.google.com/xxc-beww-brq

11.00-16.00
(Керівники: кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри ТІМ НАОМА Олена Іванівна Гомирева, доктор філософії, старший викладач кафедри ТІМ НАОМА Валерія Євгеніївна Пітеніна)

Маркарова Кетевані, провідний науковий співробітник Музею-майстерні І.П. Кавалерідзе.
ПРО ДЕЯКІ НЕЗДІЙСНЕНІ ПРОЕКТИ І. КАВАЛЕРІДЗЕ – ПРОЕКТ ПАМ’ЯТНИКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА ДЛЯ М. ДУБНО

Москаль Марта, художник-реставратор ЛФ Національного науково- дослідного реставраційного центру України
SACRUM І PROFANUM В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗІВ СВЯТИХ ВОЇНІВ (НА ПРИКЛАДІ ІКОНОПИСНИХ ЗОБРАЖЕНЬ СВ. ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО)

Москвітін Роман Володимирович, аспірант кафедри TІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.П.Мазур)
ІМПРЕСІОНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЖИВОПИСІ Т. ЯБЛОНСЬКОЇ

Найденко Вікторія Олександрівна, аспірантка ХДАДМ (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор, член-кор. Соколюк Л.Д.)
ВІКТОР ГОНТАРІВ: ДО ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛНОЇ ФОРМИ В ТВОРЧОСТІ МИСТЦЯ

Осадча Олександра Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, член Правління Громадської спілки «Музей Харківської школи фотографії» ФОТОГРАФІЧНА ГРУПА «КОНТАКТИ» / «ГОСПРОМ»: ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК МАСКА

Павлишин Анастасія Дмитрівна, аспірантка ЛНАМ (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Г.Г.Стельмащук)
ОБРАЗ ПРИРОДИ У ПЕЙЗАЖАХ ІРЕНИ НОСИК

Петрук Роман Ігорович, доцент, в.о. завідувача кафедри монументально- декоративного і сакрального мистецтва КДАДПМД ім. М.Бойчука.
ОБРАЗ КОЛИСКИ У ТВОРЧОСТІ ВІРИ КУЛЕБИ-БАРИНОВОЇ

Рішняк Олег Богданович, кандидат мистецтвознавства, керівник відділу реставрації живопису, Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація»
ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА ЗРУЙНОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ – ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ЗНАЧЕНЬ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ РЕСТАВРАЦІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ

Романенко Надія Андріївна, студентка кафедри техніки та реставрації творів мистецтва (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Т. Р. Тимченко).
ОБРАЗ СКОВОРОДИ У ЖИВОПИСІ КАРПА ТРОХИМЕНКА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ ЕТЮДУ «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА» З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Садова-Мандюк Оксана Ярославівна, канд. мист., Завідуюча відділом реставрації монументального малярства Львівського фахового коледжу декоративного і прикладного мистецтва Ім. І. Труша
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕРКВИ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО В ЛУЖАНАХ

Селівачов Михайло, доктор мистецтвознавства, професор НАОМА
СІЛЬСЬКА МОДА ХХ СТОЛІТТЯ

Сержант Людмила Вікторівна, молодша наукова співробітниця Інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Рильського НAНУ
ТРАДИЦІЯ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРЦЕЛЯНИ ТА ФАЯНСУ ХХ СТОЛІТТЯ

Собкович Ольга, кандидат мистецтвознавства, завідувач відділу науково- просвітницької роботи НХМУ
УКРАЇНСЬКА СКУЛЬПТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ КОНТЕКСТ

Соколова Дарина Костянтинівна, аспірантка кафедри РЕТМ ХДАДМ (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В. В. Шуліка).
ІКОНОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ІКОНИ «СПАС ВЕЛИКИЙ АРХІЄРЕЙ»

Соколюк Оксана Василівна, аспірантка ХДАДМ (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри методології кроскультурних практик ХДАДМ З.І.Алфьорова)
МУЗЕЙНІ   КОЛЕКЦІЇ    СУМЩИНИ:       ПРОБЛЕМА   ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ

Сьомак  Оксана  Юріївна,   аспірантка  кафедри  ТІМ   НАОМА  (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.П. Мазур)
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РУМУНСЬКОЇ ІКОНИ СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ З СЕЛИЩА БУДЕШТІ СУСАНІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Терещенко Марина, студентка магістратури ФТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.П. Мазур)
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИЦІ ЗОЇ ЛЕРМАН

Тихолоз Богдан Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.
МИСТЕЦЬКИЙ ФЕНОМЕН «ГІРСЬКИХ СТОЛИЦЬ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ КУЛЬТУРІ (на прикладі Криворівні та Закопаного)

Томенко   Олеся,   доцент    кафедри   культури   та   соціально-гуманітарних дисциплін НАОМА
МИСТЕЦТВО ІЛЮСТРАЦІЇ ДИТЯЧИХ КНИГ В УКРАЇНІ

Удовиченко Ірина, старша наукова співробітниця Скарбниці Національного музею історії України
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ВОЄННОГО ЧАСУ

Банцекова Анна, кандидат мистецтвознавства, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького. Хорунжа Галина, магістр мистецтвознавства, незалежний дослідник, ГРАФІКА ТА ЖИВОПИС АНТОНІНИ ІВАНОВОЇ І МИХАЙЛА ЛЕЗВІЄВА З КОЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ ІМ. Б.Г. ВОЗНИЦЬКОГО: ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ

Чечик Валентина Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри ТІМ ХДАДМ.
ІДЕЇ АБСТРАКТНОГО МИСТЕЦТВА У РАННІЙ ТВОРЧОСТІ ВАДИМА МЕЛЛЕРА

Чорний Микола Орестович, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент О. Ю. Денисюк), Київ, Україна.
СУЧАСНА КОСІВСЬКА МАЛЬОВАНА КЕРАМІКА: ТВОРЧІСТЬ МАРІЇ ГРИНЮК

Швидюк Анастасія Сергіївна, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор М. Р.Селівачов)
ТРАДИЦІЙНЕ ТА НАЇВНЕ В НАРОДНОМУ МАЛЯРСТВІ ЯРИНИ ТА СОФІЇ ГОМЕНЮК

 

Секція 2. Методика викладання профільних дисциплін у вищих мистецьких закладах. Інструментарій мистецтвознавця. Проблеми сучасної художньої освіти.
код підключення https://meet.google.com/tsd-qbhw-tyc
11.00-16.00

(Керівники: доцент, декан факультету образотворчого мистецтва та реставрації НАОМА Юлія В’ячеславівна Майстренко-Вакуленко, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА Анастасія Ігорівна Мельничук)

 Анорує Дженніфер Аданна, студентка магістратури кафедри TIM НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.І.Петрашик).
МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ФОРМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА АНДРІЯ БЛУДОВА В РАМКАХ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ МАЙСТЕРНІ ФОРМАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НАОМА.

Богайчук Людмила, старший викладач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки ХГФ ПНПУ імені К.Д. Ушинського; Борисюк Зінаїда, старший викладач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки ХГФ ПНПУ імені К.Д. Ушинського.
ІННОВАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ

Бондарець Євгеній Вікторович, аспірант кафедри мистецтвознавчої експертизи НАККIM (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор, академік О. К.Федорук).
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ДОГМАТИ УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОПИСУ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Давидов Анатолій Миколайович, кандидат архітектури, доцент НАОМА.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ У НАОМА

Кушнір Веста Анатоліївна, студентка магістратури кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Т.Р. Тимченко).
ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДУ ДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З РЕСТАВРАЦІЇ У НАОМА ТА ФРАНЦІЇ (З ДОСВІДУ ОСОБИСТОГО СПІЛКУВАННЯ

Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна, кандидат мистецтвознавства, доцент НАОМА.
МИТЬ ТА ПРОТЯЖНІСТЬ У ВОЄННОМУ РИСУНКУ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ

Мельничук Анастасія Ігорівна, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА, викладач пластичної анатомії НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.В.Майстренко-Вакуленко).
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ З КУРСУ ПЛАСТИЧНОЇ АНАТОМІЇ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (2020-2022)

Молинь Валентина Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
140-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОСОВІ

Мостовий Савва Вадимович, аспірант НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства Н.М.Ревенок).
ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ- РЕСТАВРАТОРІВ.

Олійник Ганна Іванівна, старший викладач кафедри архітектурного проектування НАОМА.
ЗАВДАННЯ ДО ВИРІШЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ АРХІТЕКТУРИ ДИТСАДКІВ З ВКЛЮЧЕННЯМ В ЇХ СТРУКТУРУ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (БОМБОСХОВИЩ).

Паур  Ірина,   кандидат   історичних  наук,   доцент   Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОШТОВИХ ЛИСТІВОК ПРИ ВИКЛАДАННІ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА.

Піскунов Євген Олександрович, старший викладач кафедри живопису та композиції НАОМА.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ АНАТОМІЇ. ДІАЛЕКТИКА ПРОФІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН.

Розенберг Ірина, студентка магістратури кафедри техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства Н.М.Ревенок).
РЕСТАВРАЦІЯ   ШКІРЯНОГО    КИСЕТУ   XVIII    СТ.    З    КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ.

Салтан Людмила Михайлівна, студентка магістратури кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор О. А. Лагутенко).
ОБРАЗОТВОРЧІ (ПЛЕНЕРНІ) ПОШУКИ А. ЯЛАНСЬКОГО ЯК МОДЕЛЬ СВІТОВІДЧУТТЯ.

Стрижко Наталія, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.В.Майстренко-Вакуленко)
СУЧАСНИЙ ТУШЕВИЙ ЖИВОПИС КИТАЮ: НА МЕЖІ ТРАДИЦІЙ ТА МОДЕРНІЗМУ

 

Cекція 3. Класичне мистецтво Заходу і Сходу
код підключення https://meet.google.com/raa-bsyg-gvc

11.00-16.00
(Керівники: доктор мистецтвознавства, професор НАОМА Ольга Андріївна Лагутенко, студентка магістратури ТІМ НАОМА Олександра Рижова)

 Астанін Михайло Олександрович, аспірант кафедри ТІАСМ НАОМА (науковий керівник доктор технічних наук, професор М. І. Яковлев).
ЕСТЕТИКА ДЕКОНСТРУКТИВНОГО НАРАТИВУ В АРХІТЕКТУРІ

Бублей Вероніка, студентка магістратури кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент М. В. Русяєва)
СТАНОВЛЕННЯ ІКОНОГРАФІЇ МАЕСТÀ У ТВОРЧОСТІ RОППО ДІ MАРКОВАЛЬДО

Ван Шутін, аспірант ХДАДМ (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор Є.О.Котляр).
ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНИЙ ПІДХІД ЯК МАРКЕР ЖІНОЧОЇ ТЕМИ У СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ КИТАЮ.

Вейке Ван, аспірант кафедри МККП ХДАДМ (науковий керівник кандидат історичних наук, доцент В.Тарасов)
КОЛІР ЯК ЗОБРАЖАЛЬНИЙ ПРИНЦИП У ХУДОЖНІЙ МОВІ КИТАЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ: ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ

Велічко Валентин, начальник відділу міжнародних зв’язків і роботи з іноземними студентами, доцент, кандидат економічних наук; Лі Джінкун, аспірант НАОМА
КИТАЙСЬКА ШКОЛА ЖИВОПИСУ ЯНЧЖУ: СИНЕРГІЯ МИСТЕЦТВА ТА ЕКОНОМІКИ

Горбачова Валерія Вадимівна, аспірантка ХДАДМ (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор, член-кор. НАМУ Л.Д.Соколюк)
А. К. ТРІНДАДІ — ПОРТРЕТИСТ КОЛОНІАЛЬНОЇ ІНДІЇ

Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ТІМ НАОМА.
ЩОДО КОЛЕКЦІЇ ТВОРІВ ВЛАДИСЛАВА ЯРОЦЬКОГО МУЗЕЮ ЯНА КАСПРОВИЧА У ЗАКОПАНОМУ

Карім Нажет, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.В. Майстренко-Вакуленко)
ІСЛАМСЬКА КАЛІГРАФІЯ В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Корнєв Ярослав Андрійович, студент магістратури кафедри мистецтвознавства ХДАДМ (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор, член-кор. НАМУ Л.Д.Соколюк)
АНТИ-ТОТАЛІТАРНА ПРОБЛЕМАТИКА В СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. НА ПРИКЛАДАХ РОБІТ ПОЛЬСЬКОГО МАЙСТРА ЗДЗИСЛАВА БЕКСІНСЬКОГО

Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри монументального живопису ХДАДМ.
УКРАЇНА ВІД ТАЛЬНЕ ДО ЄРУСАЛИМУ: МОДЕРНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ СПАДЩИНИ ХАСИДИЗМУ.

Кругляк-Дріга Анна Віталіївна, аспірантка ХДАДМ (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор, член-кор. НАМУ Л.Д.Соколюк).
ПРАЗЬКИЙ СЕЦЕСІОН В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор НАОМА.
СОФІЯ БОДУЕН ДЕ КУРТЕНЕ – ПОСЛІДОВНИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА.

Легедза Анна Ігорівна, заступник генерального директора з наукової роботи ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького.
ПОРТРЕТ КАРДИНАЛА КРАСИЦЬКОГО: ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ.

Лубинський Руслан Русланович, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Т. Р.Тимченко)
ЕКСПЕРТИЗА ТВОРУ «КОРОНУВАННЯ ТЕРНОВИМ ВІНЦЕМ» З КОЛЕКЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОРИСА ВОЗНИЦЬКОГО. ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ.

Лю Мінсюань, аспірант ХДАДМ (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор кафедри монументального живопису ХДАДМ Є.О.Котляр).
СТРУКТУРНИЙ ПРИНЦИП КОМПОЗИЦІЇ МІСЬКОГО ПЕЙЗАЖУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКИХ МИСТЕЦТВОЗНАВЦІВ.

Мота Валерія, студентка бакалаврату кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент М. В. Русяєва).
ГЕРАКЛІВ ВУЗОЛ В ЮВЕЛІРНОМУ МИСТЕЦТВІ ПТОЛЕМЕЇВ ЯК СИНТЕЗ СХІДНОЇ І ЗАХІДНОЇ ІДЕОЛОГІЙ.

Пандирєва Єлизавета, аспірантка кафедри теорії та історії мистецтв ХДАДМ, викладач кафедри «Візуальні практики» ХДАДМ
ЛІТЕРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯК НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ КОНСТРУКЦІЇ ЛІТЕРИ У РУКОТВОРНОМУ ГРАФІЧНОМУ НАПИСІ

Решетньова Ганна, кандидат мистецтвознавства, завідувач навчальної лабораторії композиції кафедри живопису і композиції НАОМА СКУЛЬПТУРА ТРІСКОРНІА У МАЄТКУ А. МІКЛАШЕВСЬКОГО. ІТАЛІЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО В УКРАЇНСЬКІЙ САДИБІ XIX СТ.

Рижова Олександра, студентка магістратури кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор О. А. Лагутенко).
ДЖЕССІ НЬЮБЕРІ ТА ЕН МАКБЕТ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ «СТИЛЮ ГЛАЗГО»

Сабакарь Сергій Євгенійович, старший викладач кафедри рисунка НАОМА.
ТВОРЧІСТЬ ВІЛЬЯМА КЕНТРІДЖА: АСПЕКТИ ПАМ’ЯТІ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ

Хабаз Ганна Вікторівна, студентка магістратури кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент О. Ю. Денисюк).
ЩОДО ТВОРІВ СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКИХ МИТЦІВ У КОЛЕКЦІЇ ФОНДУ СЕРРАЛВЕШ.

 

Cекція 4. Проблеми сучасного мистецтва та арт-менеджменту
код підключення https://meet.google.com/rrq-xvpt-mbk
11.00-16.00

(Керівники: кандидат історичних наук, доцент кафедри ТІМ НАОМА Ганна Олександрівна Андрес, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ТІМ НАОМА Олена Степанівна Кашшай, аспірант кафедри ТІМ НАОМА Катерина Анатоліївна Шиман)

Андрес Ганна Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри ТІМ НАОМА.
КОМПЛЕКТУВАННЯ «ПО ГАРЯЧИХ СЛІДАХ» ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ПОПОВНЕННЯ ФОНДІВ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ.

Наталія Булавіна, завідувач відділу ІПСМ НАМ України
ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МИСТЕЦТВА ПІД ВПЛИВОМ NFT ТЕХНОЛОГІЇ

Голік Юрій, студент кафедри ТІМ ХДАДМ (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.В. Чечик).
UPHA ЯК ІНДИКАТОР СУЧАСНОЇ ФОТОГРАФІЇ.

Давиденко Катерина, аспірантка кафедри ТІАСМ НАОМА (науковий керівник кандидат архітектури, доцент О.А. Трошкіна).
КОНВЕРСІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ В ЯКОСТІ ВИСТАВКОВИХ АРТ-ПРОСТОРІВ.

Кадькало Анна Олегівна, студентка магістратури (науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Г.О. Андрес).
УКРАЇНСЬКЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ФРАНЦІЄЮ У ХХ СТОЛІТТІ

Кашшай Олена Степанівна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач ТІМ НАОМА
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

Ковач Тарас Олександрович, старший викладач кафедри графічних мистецтв НАОМА.
ГРАФІКА ЯК СПОСІБ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МОЛОДІЖНИХ СПІЛЬНОТ У МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ.

Копанський Тарас, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтв, професор А. О. Пучков).
АКТУАЛЬНІСТЬ ВЕСТЕРН-КОМІКСУ, ЯК ЖАНРУ.

Король Мар’ян Миколайович, аспірант ЛНАМ (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент ЛНАМ В.В. Одрехівський).
PARK3020 – ПАРК СУЧАСНОЇ СКУЛЬПТУРИ ЯК МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЄКТ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ.

Корчина Наталія, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент Т.Р.Тимченко).
НИЩЕННЯ РАДЯНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ПАМ’ЯТНИКІВ У 2022 В УКРАЇНІ ЯК ВИОКРЕМЛЕННЯ «СВОГО» ВІД «ЧУЖОГО» В КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНЦІВ.

Левик Анастасія Василівна, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор архітектури, професор В.Г.Чернявський).
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СПРИЙНЯТТЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КАМПУСІВ.

Летяга Альона, аспірантка кафедри дизайну й технологій КНУКІМ (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор М.Р. Селівачов).
ТЕНДЕНЦІЯ ОРИГІНАЛЬНОСТІ В ДИЗАЙНІ.

Луговська Анна Едуардівна, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор О.А. Лагутенко).
ОСОБЛИВОСТІ ПОЯВИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ ЛЬВОВА ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

Малов Олег Ігорович, старший викладач Київського університета ім.Б.Грінченка.
АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ФОТОЗОБРАЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФОТОГРАФІЇ

Мельникова О.О., студентка I I курсу магістратури ФТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри ТІМ НАОМА О.С. Кашшай)
СВІТОВИЙ ДОСВІД КОРПОРАТИВНОГО АРТ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Новіков Михайло Юрійович, аспірант ХДАДМ (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор кафедри монументального живопису ХДАДМ Є.О.Котляр).
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ТВОРЧОСТІ: ОБ’ЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА З ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ.

Папета Олена, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну інтер’єру НАУ.
ПРИНЦИПИ ФОРМОТВОРЕННЯ В ОРГАНІЧНОМУ ДИЗАЙНІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНИ

Педан Таміла Валентинівна, аспірантка кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент О. Ю. Денисюк).
АСАМБЛЯЖ ЯК ПРИКЛАД ПОЄДНАННЯ ТВОРЧОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ (АНАЛІЗ РОБІТ ВИСТАВКОВОГО ПРОЕКТУ «ПЕРЕТВОРЕННЯ»).

Салюхіна Валентина Романівна, студентка магістратури кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.І. Петрашик).
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ЮНГІВСЬКОГО МЕТОДУ ДО АНАЛІЗУ ТВОРІВ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ СКВОТУ «ПАРИЗЬКА КОМУНА»

Сорокін Борис Олександрович, аспірант кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.І. Петрашик).
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МИСТЕЦЬКИХ ГАЛЕРЕЙ: ЕКОНОМІЧНИЙ, ЕСТЕТИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

Сорочинська Галина, студентка бакалаврату кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник доктор філософії, старший викладач В.Є. Пітеніна).
ДИПТИХ Р. МІНІНА «ПЛАН ВТЕЧІ З ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ»

Тентюк Дмитро Ігорович, аспірант кафедри кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.І. Петрашик).
ІНТЕРАКТИВНІ МЕДІА, ЯК ТЕХНОЛОГІЧНА ОСОБЛИВІСТЬ МЕДІА- АРТУ.

Тупчій Маргарита Владиславівна, студентка магістратури ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Г.О. Андрес)
РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 1991 – 2022 РР.

Фоміна Каріна Олександрівна, аспірантка кафедри мультимедійного дизайну ХДАДМ (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент М.Л.Опалєв).
СКЛАДНОЩІ В ДИЗАЙНІ СИСТЕМ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ.

Харкова Наталія Юріївна, аспірантка КНУКІМ (науковий керівник кандидат архітектури старший викладач КНУКІМ О.А.Крижанівський).
ТРИЄДНІСТЬ МИСТЕЦТВА АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ ЯК ЗАПОРУКА ЯКОСТІ.

Шиман Катерина Анатоліївна, аспірантка кафедри кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент В.І. Петрашик).
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОНТИНУУМУ МИСТЕЦЬКИХ ПРОЯВІВ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ.

Якимова Дарина, аспірантка кафедри кафедри кафедри ТІМ НАОМА (науковий керівник кандидат мистецтвознавства, доцент М. В. Русяєва)
ХУДОЖНІЙ АКТИВІЗМ В УКРАЇНІ (2004–2014).