Перейти до вмісту

Вітаємо з отриманням диплому доктора філософії (PhD) Кукіль Наталію !

26.06.2023 року диплом доктора філософії за спеціальністю
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво отримала Кукіль Наталія Олександрівна.

Ректор НАОМА, професор, кандидат мистецтвознавства  Олександр Петрович Цугорка радо привітав пані Наталію з успішним захистом і особисто вручив їй диплом доктора філософії.

Пані Наталія здобула вищу освіту в НАОМА на кафедрі теорії та історії мистецтва, де навчалася на бакалаврському та  магістерському рівнях, а в 2017- 2021 рр. – в аспірантурі НАОМА за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Наталія Кукіль успішно захистила в НАОМА дисертацію на тему: «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980 х років». Дисертацію було виконано на кафедрі теорії та історії мистецтва. Науковий керівник – канд. мистецтвознавства Остап Ковальчук.

Члени разової спеціалізованої вченої ради НАОМА одноголосно прийняли рішення про присудження Кукіль Наталії ступеня доктора філософії.

Бажаємо Наталії Кукіль подальших успіхів!

На фотографії: ректор НАОМА, професор Цугорка О.П., Кукіль Н., проректор з наукової та творчої роботи Майстренко-Вакуленко Ю.В., завідувач відділом аспірантури Цой Т.В., відповідальна за діяльність разових спеціалізованих вчених рад Кашшай О.С.