Перейти до вмісту

Організація навчання та проведення сесії у весняному семестрі 2021–2022 н.р.

Дорогі студенти, аспіранти, викладачі НАОМА! Пріоритетом для всіх нас зараз є забезпечення максимально можливої безпеки кожного учасника освітнього процесу, піклування про психологічну й емоційну стабільність здобувачів освіти і всіх категорій працівників Академії.

Враховуючи вкрай складні й напружені умови навчання під час воєнного стану, а також ряд питань, які виникають у здобувачів освіти НАОМА у зв’язку із організацією навчального процесу та складання весняної сесії, науково-методична рада пропонує наступні роз’яснення щодо рішення Вченої ради НАОМА (протокол № 10 від 25.03.2022):

 1. Згідно рекомендацій МОН України (лист No 1/3277-22 від 25.02.2022 р.) та наказу ректора НАОМА (№ 50-од від 25.02.2022) після двотижневих канікул з 28.02.2022 по 13.03.2022 в НАОМА з 14.03.2022 було відновлено навчальний процес у дистанційному форматі.
 • На факультеті образотворчого мистецтва та реставрації у зв’язку зі змінами у графіку навчального процесу теоретичне навчання продовжено до 13.05.2022 р.;
 • весняну сесію буде проведено дистанційно в режимі онлайн з 16.05.2022р. по 31.05.2022 р.;
 • оцінювання завдань з практичних дисциплін фахового циклу буде проведено дистанційно за допомогою інформаційних технологій 30 та 31 травня;
 • літню практику буде проведено згідно індивідуальних практичних завдань з 01.06 по 28.06.2022р.
 • На факультеті архітектури та ФТІМ графік навчального процесу не змінено.
 • Дотримання вимог щодо термінів підготовки семестрових та курсових робіт, їх подачі на перевірку виконуються суто за можливості.
 • у ІІ семестрі 2021/2022 навчального року вимоги законодавства і положення «Про організацію освітнього процесу в НАОМА» щодо річного навчального навантаження здобувачів освіти у кредитах ЄКТС і кількості годин навчальних занять на тиждень виконуються суто за можливості. 
 • Підсумкову атестацію буде проведено у формі захисту дипломних робіт на першому та другому рівнях вищоїосвіти за допомогою інформаційних технологій.
 1. Особливості організації навчання та атестації за весняний семестр 2021–2022 н.р.:
 • Здобувачі вищої освіти НАОМА, які є тимчасово переміщеними особами (перебувають в евакуації на території України або за її межами) та мають можливість навчатися за системою дистанційного навчання в НАОМА, продовжують навчатися за вищенаведеним графіком освітнього процесу;
 • Здобувачам вищої освіти НАОМА, які перебувають у лавах ЗСУ, підрозділах територіальної оборони може бути надана (за їхнім бажанням) академічна відпустка (для бюджетників – із збереженням бюджетного місця) або можливість навчатися за індивідуальним графіком;
 • Здобувачі вищої освіти НАОМА, які навчаються за програмами міжнародної або внутрішньої академічної мобільності, і отримують атестацію (оцінки) за результатами навчання в інших ЗВО, повинні терміново надати до Академії документи про те, що вони навчаються в іншому ЗВО. Після цього Академія видає наказ про навчання цих здобувачів освіти за програмами академічної мобільності, після чого здобувачі освіти зможуть отримати перезарахування оцінок з усіх предметів, змістове наповнення яких співпадає з дисциплінами навчальних планів НАОМА (наприклад, рисунок, живопис, композиція, техніки, історія мистецтв, пластична анатомія тощо). Для цього здобувач освіти подає до деканату перелік вивчених дисциплін, кількість кредитів та оцінки за європейською шкалою;
 • Здобувачі вищої освіти НАОМА, які навчаються у закордонних ЗВО як вільні слухачі (без атестації (оцінювання) в кінці семестру в іншому ЗВО), можуть представити завдання з предметів фахового циклу (рисунок, живопис, скульптура, композиція, техніки тощо) для оцінювання викладачами НАОМА під час весняної сесії. Заліки та іспити з предметів загального циклу (історія України, філософія, методика викладання мистецьких дисциплін тощо), а також теоретичні дисципліни фахового циклу (історія образотворчого мистецтва тощо) мають бути складені здобувачами під час весняної сесії в НАОМА;
 • Здобувачам вищої освіти НАОМА невипускових курсів, які є тимчасово переміщеними особами і не мають можливості навчатися, як в інших ЗВО, так і за системою дистанційного навчання в НАОМА, та не виконали навчальний план за результатами весняної сесії, буде надано можливість погашення академічної заборгованості в наступному семестрі згідно індивідуального графіку;
 • Здобувачі вищої освіти НАОМА невипускових курсів, які знаходяться в окупації і не мають можливості навчатися за системою дистанційного навчання в НАОМА, можуть взяти академвідпустку або погасити академічну заборгованість в наступному семестрі згідно індивідуального графіку;
 • Здобувачі вищої освіти НАОМА всіх форм навчання, які з об’єктивних причин не мають змоги продовжувати навчання у квітні-червні 2022 року, мають право з відповідних підстав взяти академвідпустку.
 • Зауважуємо, що здобувачі вищої освіти НАОМА бюджетної форми навчання, які оформлюють академвідпустку з інших причин, ніж за станом здоров’я (підтвердженою довідкою ЛКК) або мобілізація до лав ЗСУ чи тероборони, має право поновитися лише на контрактну форму навчання при наявності вакантних ліцензованих місць на освітній програмі.
 • Здобувачі вищої освіти НАОМА, яким надано академічну відпустку, у тому числі у зв’язку із навчанням за програмою академічної мобільності, звільняються від необхідності сплачувати за навчання у зв’язку із припиненням дії договору на весь період перебування в академічній відпустці. Допуск до навчання здобувача після завершення строку академічної відпустки здійснюється згідно з наказом Академії на підставі заяви здобувача (п.19 договору).
 1. Підсумкова атестація (захист дипломних робіт)
 • Захист дипломних робіт відбудеться згідно графіку навчального процесу в режимі онлайн;
 • Допускається зміна теми дипломної роботи у зв’язку із неможливістю продовжувати роботу за попередньо обраною темою за погодженням із керівником та завідувачем випускової кафедри;
 • Перенесення захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт на наступний рік не передбачено розпорядженнями Міністерства освіти і науки України.
 1. Навчання здобувачів третього рівня вищої освіти
 • У зв’язку із змінами у графіку освітнього процесу (2 тижні канікул з 28.02 2022 по 13.03.2022) здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП “Теорія та історія мистецтва” та ОНП “Архітектура та містобудування” продовжити теоретичне навчання у другому триместрі до 08.04.2022 року.
 • Весняну залікову сесію провести з 04.04.2022р. по 08.04.2022 р.
 • Терміни теоретичного навчання у ІІІ триместрі встановити наступні – з 10.04.2022 р. по 17.06.2022р.
 • Звіт за перше півріччя 2021-2022 н.р. провести в період літньої сесії з 20.06.2022 по 30.06.2022 р.