Перейти до вмісту

Кафедра рисунка відкриває новий освітній напрямок ОПП “Анімаційний рисунок”

Анімаційний рисунок 

НАОМА – нові можливості 

Кафедра рисунка відкриває новий освітній напрямок ОПП “Анімаційний рисунок”

Ця програма спрямована на оволодіння фундаментальними та професійними аспектами процесу створення мистецьких творів з основним акцентом на естетиці рисунка та його застосуванні в різних мистецьких практиках.

Пріоритетний напрямок програми полягає у вивченні рисунка, як самостійної сфери в мистецьких практиках, спираючись на монументальний, станковий, короткочасний рисунок та анімацію.

Основні компоненти програми включають:

  • Площина: розуміння плями та лінії як структурного елементу.
  • Об’єкт: вивчення об’єкта як складової частини рисунка.
  • Простір: розгляд організації простору в мистецькому творі.
  • Рух: вивчення динаміки та енергії у мистецтві.