Перейти до вмісту

Шановні студенти НАОМА! Запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Наукові роботи, оформлені згідно вимог, просимо надсилати на адресу: https://forms.gle/poVxswxQtEuomo429 до 31 березня 2023 р.

Вимоги до наукових робіт

  1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
  2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
  3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:
  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Студенти-переможці конкурсу будуть рекомендовані до апробації результатів досліджень шляхом участі у ІІ міжнародній конференції «Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві», а також до публікації наукових робіт у Збірнику наукових праць «Українська академія мистецтва».