Перейти до вмісту

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві» 25-26 травня 2023 р.

Міністерство культури та інформаційної політики України
Міністерство освіти і науки України
Національна академія образотворчих мистецтв та архітектури
Спілка художників України
Національна спілка архітекторів України
Датська королівська академія образотворчого мистецтва
Факультет архітектури «Краківська політехніка» (Польща)

Шановні колеги!

Запрошуємо викладачів, аспірантів, студентів-магістрів Вашого закладу вищої освіти взяти участь у
ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві».
Конференція відбудеться 25-26 травня 2022 р. в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.

У програмі конференції працюватимуть секції:

Секція 1. Архітектура та містобудування

Тематичні напрями:
– Містобудування, урбаністика та сталий розвиток міст;
– Архітектура будівель і споруд – сучасний вектор розвитку;
– Реставрація і реконструкція будівель і споруд – інноваційні практики;
– Дизайн архітектурного середовища;
– Формоутворення громадських просторів
– Ландшафтна архітектура і дизайн;
– Персоналії в архітектурі;
– Синтез архітектури, образотворчих та візуальних видів мистецтв;
– Сучасні технології в архітектурі та будівництві;
– Новітні будівельні матеріали в архітектурі та дизайні;
– Енерго- та ресурсозбереження в будівництві та архітектурі.
– Сучасні проблеми архітектурної освіти в Україні і закордоном.

Секція 2. Дизайн

Тематичні напрями:
– Теорія, методика та практика дизайну;
– Ресайклінг в дизайні середовища;
– Дизайн інтер’єрів громадських та житлових приміщень – сучасні тенденції;
– Сучасний предметний дизайн в міському середовищі;
– Технічна естетика, прикладна геометрія;
– Графічний дизайн;
– Інформаційні технології візуалізації у дизайні;
– Підприємницькі аспекти дизайн-діяльності;
– Сучасні тенденції дизайнерської освіти в Україні та закордоном

Секція 3. Мистецтво

– Сучасне українське мистецтво – це мистецтво війни;
– історико-теоретичні проблеми сучасного мистецтва;
– проблеми сучасної мистецької освіти,
– проблеми сучасного мистецтва та арт-менеджменту;
– особистості сучасного культурно-мистецького простору;
– реставрація творів образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:
Цугорка Олександр – канд. мист., проф., ректор НАОМА, заслужений діяч мистецтв, Україна

Співголови оргкомітету:
Давидов Анатолій – к. арх., доцент, завідувач кафедри архітектурного проєктування НАОМА, Україна
Чернявський Володимир – д-р арх., проф., завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв НАОМА, Україна

Члени оргкомітету:
Майстренко-Вакуленко Юлія – канд. мист., доцент, декан факультету образотворчого мистецтва та реставрації, НАОМА
Макухін Віталій – д-р арх., проф., НАОМА,
Прибєга Леонід – к.арх., проф., НАОМА,
Трошкіна Олена – к. арх., доцент, НАОМА,
Яковлєв Микола – д-р т.н., проф., НАОМА,
Гірний Орест – аспірант НАОМА,
Кутняк Остап – аспірант НАОМА,
Левик Анастасія – аспірантка НАОМА,
Токар Марія – аспірантка, НАОМА

Члени наукового комітету:
Буряк Олександр – д-р арх., проф. Лодзинський університет, м. Лодзь, Польща;
Гаджиева Сабіна – д-р. арх., проф. Азербайджанский архітектурно-будівельний Университет, м. Баку, Азербайджан
Дьомін Микола – д-р арх., проф. КНУБА, м. Київ, Україна
Кащенко Олександр – д-р арх., проф. КНУБА, м. Київ, Україна;
Кобилярчик Юстина – д-р арх.хаб., проф, «Краківська Політехніка», м. Краків, Польща
Ковальська Гелена – д-р арх., проф. КНУБА, , м.Київ, Україна;
Куцевич Вадим – д-р арх., проф. КНУБА, м. Київ, Україна;
Лінда Світлана – д-р арх., проф. НУ «Львівська політехніка», м. Львів, Україна;
Лукомська Зоряна – д-р арх., проф. ІФНТУНГ, м. Ів.-Франківськ, Україна;
Михайлишин Ольга – д-р арх., проф. НУВГП, м. Рівне, Україна;
Олійник Олена – д-р арх., доцент. НАОМА, , м.Київ, Україна;
Прищенко Світлана – д-р мист., проф. ДУІТ, м. Київ, Україна;
Пучков Андрій – д-р мист., проф. НАОМА, м. Київ, Україна;
Ремізова Олена – д-р арх., проф. ХНУБА, м. Харків, Україна;
Сімак Ана – д-р мист., проф. Кишинівський державний педагогічний університет ім. Йона
Крянге, м. Кишинів, Республіка Молдова;
Слєпцов Олег – д-р арх., проф. КНУБА, президент УАА, м. Київ, Україна;
Чижевський Олександр – канд. арх., президент НСАУ, м. Київ, Україна

Умови участі у конференції:

Для участі в конференції та опублікування доповіді необхідно:
надіслати
1) заповнену заявку на сайті
https://forms.gle/mT3SgdycuNiomeeJA
2) доповіді на електронну адресу оргкомітету конференції [email protected] до 15 травня 2023р.!!!!

Вимоги до оформлення доповіді:
максимальний обсяг – 2 сторінки А4;
MS Word Times New Roman;
поля – усі поля 20 мм;
міжрядковий інтервал – 1,1 (множник);
відступ – 1

Правила оформлення тез доповіді:
перший рядок – ПІБ автора /авторі, 14 жирно, науковий ступінь, вчене звання, курсив);
наступний рядок – повна назва організації (Times New Roman 12 курсив);
через один рядок – заголовок великими буквами (Times New Roman 14 жирно);
через один рядок – текст: проблема, актуальність, новизна, результати досліджень, висновки (Times New Roman 14), за потреби – список літератури;
назва файлу – це номер секції та прізвище автора (наприклад, 1-Bondarenko.docx)

Адреса Оргкомітету конференції:
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
вул. Вознесенський узвіз, 20
Київ, 04053
Оргкомітет
ІІ Міжнародноїнауково-практичної конференції
«Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві»

Оргкомітет буде вдячний Вам за розповсюдження даної інформації серед Ваших колег, зацікавлених прийняти участь в конференції.

Інформація для довідок:

каф. Теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв
+38(098) 493-88-60
+38(050) 536-78-14
Е-mail: [email protected]
Сайт: https://naoma.edu.ua/

Алгоритм оплати:

1) САЙТ НАОМА (naoma.edu.ua);
2) Розділ ОПЛАТА;
3) Вибрати послугу НАВЧАННЯ – оплата за підготовчі курси
ПІБ платника
Договір № (б/в)
ПІБ слухача (учасника)
Призначення (*25010100; за участь у Конференції – з _ по _; (ПІБ учасника)
Сума 200 грн. (Іноземцям безплатно)

конференція відбудеться в on line режим
усім учасникам на електронну пошту буде надіслано запрошення на зустріч
тези надсилати до 15 травня включно!!!

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІї

25 травня
9.00 -10.00 Реєстрація учасників конференції
10.00-10.00 Відкриття конференції
10.10-12.00 Пленарне засідання
12.00-13.00 Обід
13.00-15.00 Засідання секцій
15.00-15.30 перерва
15.30-17.00 Засідання секцій

26 травня
10.00-12.00 Засідання секцій
12.00-13.00 Обід
13.00-15.00 Виголошення підсумків конференції

По закінченні роботи Конференції збірник тез доповідей буде розміщено в електронному вигляді на сайті НАОМА

Увага!

1. Зміст матеріалів тез попередньо розглядається організаційним комітетом.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити заявку на участь у конференції через невиконання порядку реєстрації, неналежне оформлення та невідповідність теми доповіді напрямам конференції або через відсутність новизни. Відповідальність за зміст і редакцію тез несе автор.
2. Максимальна кількість авторів в одній доповіді не більше двох.
Усі учасники Конференції мають можливість подати наукову статтю у збірник наукових праць «Українська академія мистецтв».
https://naoma-science.kiev.ua/index.php/journal

Після завершення роботи конференції усім учасникам на їх електронні адреси буде надіслано СЕРТИФІКАТ

Завантажити буклети-запрошення на конференцію можна за посиланнями:

ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Буклет
2nd International Academic and Practical Conference. Booklet