Перейти до вмісту

28 квітня 2021 року відбулося онлайн-обговорення Освітньо-наукової програми «Теорія та історія мистецтва» підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

 
Були присутні 24 аспіранти першого–четвертого років навчання, випускники аспірантури 2020 року, п’ятнадцять викладачів кафедри теорії та історії мистецтва, кафедри іноземних мов і кафедри
культури і соціально-гуманітарних дисциплін. Стейкхолдерів репрезентували Віктор
Дмитрович Сидоренко – віцепрезидент НАМ України, засновник і директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, іноземний член Академії мистецтв Узбекистану, академік НАМ України, народний художник України, кандидат мистецтвознавства, професор, і Едуард
Олександрович Димшиць – знаний в Україні колекціонер і мистецтвознавець-експерт,
дійсний член Академії європейської науки, мистецтва і літератури (Париж), почесний академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, куратор виставкових і видавничих проєктів, експерт-фундатор колекції «Градобанку» й інших приватних колекцій, знаних у світі. В. Д. Сидоренко та Е. О. Димшиць висловили позитивне ставлення до забезпечення якості вищої освіти у НАОМА, схвально оцінили якість підготовки молодих науковців в аспірантурі Академії.
Викладачі, аспіранти та випускники обговорили питання щодо якості викладання та змісту навчальних дисциплін, рівня задоволеності визначених у освітньо-науковій програмі компетентностей, сформулювали враження та пропозиції.