Перейти до вмісту

12.09.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації Попович К.М.

12.09.2023 р. в НАОМА відбувся успішний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво Попович Катерини Миколаївни на тему «Художньо-стильові особливості мистецтва літографії київської школи графіки (1950 – 2020-х років)». Члени разової спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення про присудження ступеня доктора філософії Попович К.М. Вітаємо з успішним захистом!