Перейти до вмісту

Разова спеціалізована вчена рада, утворена для захисту дисертації Чейпеш А. І.

Оголошення про створення разової спеціалізованої ради по захисту дисертації Чейпеш Анни Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво

Створено разову спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чейпеш Анни Ігорівни на тему «Творча спадщина Ернеста Контратовича в контексті розвитку закарпатської школи живопису» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 02 Культура і мистецтво у наступному складі:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

 • Лагутенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України

Члени разової спеціалізованої вченої ради:

Рецензент:

 • Денисюк Ольга Юріївна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
  Рецензія та Валідація

Опоненти:

 • Дундяк Ірина Миколаївна, доктор мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), професор, професор кафедри дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту мистецтв Національного університету імені Василя Стефаника
  Відгук та Валідація
 • Гаврош Оксана Іванівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Факультету образотворчого мистецтва Закарпатської академії мистецтв.
  Відгук та Валідація
 • Міщенко Ірина Іванівна, кандидат мистецтвознавства (спеціальність 17.00.05 – образотворче мистецтво), доцент, професор кафедри мистецтвознавчої експертизи Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Науковий керівник:

 • Белічко Наталія Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії мистецтва Факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

– Дата захисту:
– Місце захисту:
– Онлайн-трансляція захисту дисертації на YouTube каналі НАОМА за посиланням: https://www.youtube.com/channel/UC-TTuW-xTuaT-DMfjtXwJgA
– Zoom-конференція за посиланням:
– Ідентифікатор конференції:
– Код доступу:

Приєднані документи:
Наказ № 145-од від 12.09.2023 р. Про введення в дію рішення Вченої ради НАОМА від 30.08.2023 р. «Про створення разової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії Чейпеш А. І.»
Дисертація Чейпеш Анни Ігорівни на тему «Творча спадщина Ернеста Контратовича в контексті розвитку закарпатської школи живопису»
Дисертація завантажена у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
Валідація електронного підпису Чейпеш А. І., що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу)
– Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
– Відеозапис трансляції захисту дисертації Чейпеш А.І.
– Відеозапис трансляції із накладанням електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Валідація електронної печатки закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки
– Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
– Наказ НАОМА про видачу диплома доктора філософії