Перейти до вмісту

Магістерські програми

Станковий і монументальний живопис

Наша мета – надати мистецьку освіту, сформувавши професійні компетентності та практичні навички, які дають нові можливість у самореалізації творчого потенціалу студента із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування; підготувати майбутнього спеціаліста до проєктної діяльності в сфері станкового та монументального живопису.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік і 4 місяці

90 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма магістра спрямована на фундаментальне вивчення академічних аспектів станкового та монументального живопису. Монументальний та храмовий живопис своїм пріоритетним напрямком має вивчення взаємодії живопису з архітектурно-просторовим середовищем. Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технологій та матеріалів, цілісній образно-пластичній ідеї споруд культового й світського призначення.

Головний акцент в майстерні монументального живопису та храмової культури робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образотворення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу. Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв – взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Компетентності

Уміння вільно використовувати набуті знання для виконання багатофігурних композицій у статиці й динаміці.
Здатність оперувати різними способами передачі просторовості на зображувальній площині, від лінійної, повітряної, тональної, зворотної перспективи та інших систем побудови зображення на картинній площині.
Здатність організовувати картинну площину, мислити гостро та пластично виразно у художньому вирішенні тематично-сюжетної картини, монументального розпису.
Володіти живописними якостями валерного та умовного живопису, його технологічними властивостями.
Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань і навичок, демонструючи розвинену творчу уяву, образне та асоціативне мислення.
Здатність створювати асоціативний образ, суголосний обумовленій темі, на основі натурного об’єкта, із застосуванням необхідних зображальних та виражальних засобів.
Здатність досягнути максимальної виразності у пошуку психологічного стану образу портретованих у сюжетно-тематичній картині.
Здатність використовувати в своєму творчому арсеналі широкий спектр інструментарію, технік і технологій для виконання авторського проєкту.
Здатність презентувати художні твори та проєкти на всеукраїнському та міжнародному рівні.
Здатність організовувати професійну роботу над художнім проєктом, вміти вести творчу дискусію на рівні вимог мистецької освіти.
Здатність використовувати теоретичні та фахові знання у майбутній науково-педагогічній діяльності.
Здатність сприймати новітні концепції в галузі візуальних мистецтв і поєднувати їх з класичними традиціями вітчизняного та світового мистецтва.
Здатність вписати власну пластичну ідею в задані умови експозиційного середовища.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452 Професіонал в галузі образотворчого та прикладного мистецтва:

2452.2 Художник-виконавець;

2452.2 Художник;

1142.1 Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки;

1143 Вища посадова особа академій наук (мистецтв) і громадських організацій в соціально-культурній сфері; Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету та ін.);

1210.1 Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.);

1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури;

1210.1 Директор позашкільного закладу;

2310.2 Викладач вищого навчального закладу;

3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;

1229.6 Керівник студії художньої творчості;

2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;

3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);

3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Основні сфери працевлаштування:

  • Освітні та культурні інституції (віртуальні картинні галереї, театри, кіно- і телестудії, загальноосвітні та мистецькі навчальні заклади);
  • Громадські організації та культурні осередки;
  • Креативні та культурні індустрії;
  • Незадежні культурні та мистецькі проєкти.
Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра живопису та композиції

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]