Перейти до вмісту

Магістерські програми

Станкова і монументальна скульптура

 

Наша мета – надати мистецьку освіту із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста для діяльності в галузі монументальної та станкової скульптури.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодіння основними освітньої програми | мистецькими методами З наголосом на специфіці скульптурної майстерності. 

Основний фокус Акцент на поглиблене вивчення та розуміння закономірностей розвитку освітньої програми | мистецтва скульптури на різних етапах розвитку людської цивілізації; та спеціалізації освоєння художньо-технічних виражальних засобів скульптури сучасності на основі базових знань і досягнень авторської скульптури минулого; розвиток творчих здібностей задля вміння створювати скульптурну композицію на основі законів, правил та прийомів скульптурного мистецтва, виховання естетичного смаку.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Рисунок.
Скульптура.
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва.
Іноземна мова.
Проектування монументальної скульптури.
Синтез архітектури і скульптури. Станкова композиція / Монументальна композиція.

та інші

Компетентності

Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

Здатність використовувати знання про основні закономірності та сучасні досягнення у теорії, історії та методології станкової та монументальної скульптури.

Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань та навичок, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову при створенні скульптурної композиції.

Здатність володіти науково-аналітичним апаратом, використовувати професійні знання у практичній художній діяльності.

Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у скульптурі, аргументовані знаннями творчих стилів різних епох та володінням академічними й сучасними техніками, технологіями прийомами та методиками, спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем мистецтвознавства.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з працевлаштування національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК
003:2010: 2452.2 художник, 2452.2 скульптор, 2310 викладач образотворчого мистецтва вищого навчального закладу, 2320 вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього навчального закладу, 3340 викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 2359.2 методист позашкільного художнього закладу, 2455.2 керівник студії художньої творчості, 3476 організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів). Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2021

Кафедра скульптури

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми
Швецов Валерій Валентинович

професор, заслужений діяч мистецтв

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]