Перейти до вмісту

Магістерські програми

Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння й навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (спеціалізація «Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва») та підготувати майбутнього фахівця-дослідника в галузі реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва, здатного розв’язувати складні типові спеціалізовані задачі у професійній діяльності, застосовувати практичні навички у мистецькій та реставраційній сфері; генерувати нові ідеї; використовувати інформаційні та комунікаційні технології; працювати у світовому мистецькому контексті.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма другого рівня вищої освіти.
Структура програми передбачає оволодіння основними методами й навичками реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва скульптури, металу, кераміки, органічних матеріалів, дерев’яної поліхромної скульптури, їх наукового комплексного дослідження.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Визначення терміну та змісту навчання, нормативних форм державної атестації, встановлення вимог до змісту, обсягу і рівня освіти професійної підготовки фахівця освітнього ступеня «Магістр» спеціалізації «Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва».
Освоєння специфіки реставрації як міждисциплінарної діяльності у галузі охорони пам’яток культури, усвідомлення місця реставрації в процесі збереження автентичності світової культурної спадщини. Оволодіння окремими блоками знань культурології,
мистецтвознавства та галузей природничих наук для поглибленого розуміння твору мистецтва, як пам’ятки історико-культурної спадщини – носія матеріальної, документальної та естетичної цінностей та як складного явища культури.
Прищеплення критеріїв професійної етики на базі усвідомлення специфіки наукової реставрації, формування методологічного підходу до збереження автентичності об’єкту як основної мети наукової реставрації.
Освоєння методологічних засад та принципів сучасної наукової реставрації.
Акцент на поглиблене всебічне вивчення особливостей техніки, технології та стану збереженості творів декоративно-ужиткового мистецтва. Оволодіння принципами проведення експертизи та атрибуції творів ДПМ. Освоєння засад наукової праці у галузі дослідження та реставрації.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Рисунок (за видами)
Скульптура (за видами)
Реставрація скульптури та творів ДУМ з металу, кераміки, органічних матеріалів

Експертиза творів ДУМ
Експертиза творів скульптури

Копіювання зразка скульптури та творів ДУМ
Копіювання гіпсової скульптури

Реставрація монументальної скульптури
Реставрація гіпсової скульптури

Реставрація та дослідження творів з металу, кераміки, органічних матеріалів
Реставрація скульптури з металу, кераміки, деревини

та інші.

Компетентності

1. Здатність переосмислювати базові знання з композиції, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.
2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.
3. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання відповідно до вимог сучасної наукової реставрації.
4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та декоративного мистецтва.
5. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.
6. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.
7. Здатність до використання сучасних інформаційно-
комунікативних технологій в контексті проведення
мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.
8. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно відповідальний продукт образотворчого та декоративного мистецтва.
9. Здатність до організації та проведення науково-дослідної роботи у різних аспектах (історичний, теоретичний, практичний).
10. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва й мистецьких процесів.
11. Здатність володіти категоріальним апаратом, інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; основними науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452 Професіонал в галузі образотворчого та прикладного мистецтва
2452.2 Художник
25268 Художник-реставратор
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу
3471 Художник-виконавець, художник декоративного мистецтва, асистент художника-реставратора
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
1229.6 Керівник студії художньої творчості
7324 Реставратор художніх виробів та декоративних предметів
7331 Реставратор виробів з дерева
7332 Реставратор тканин, гобеленів та килимів

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Вступай на Кафедру реставрації НАОМА 

Enter the Restoration Department of NAFAA

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Роботи студентів

Мостовий Савва

студент 1 курсу магістратури

“Навчання на магістратурі – це амбіційні творчі та наукові виклики за спеціальністю, якою живеш”.

Керівник програми
Ревенок Наталія Миколаївна

канд. мистецтвознавства, керівник майстерні реставрації скульптури та творів ДУМ

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]