Перейти до вмісту

Магістерські програми

Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків та підготувати до успішного засвоєння програм для наукових дослідників в галузі реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва; генерування нових ідей; розвиток навичок використання інформаційних та комунікаційних технологій.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма другого рівня вищої освіти. Академічно-дослідницька програма орієнтує на актуальну спеціалізацію «Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва» в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Освоєння специфіки реставрації як міждисциплінарної діяльності у галузі охорони пам’яток культури, усвідомлення місця реставрації в процесі збереження автентичності світової культурної спадщини. Оволодіння окремими блоками знань культурології, мистецтвознавства та галузей природничих наук для поглибленого розуміння твору мистецтва, як пам’ятки історико-культурної спадщини – носія матеріальної, документальної та естетичної цінностей та як складного явища культури. Прищеплення критеріїв професійної етики на базі усвідомлення специфіки наукової реставрації, формування методологічного підходу до збереження автентичності об’єкту як основної мети наукової реставрації. Освоєння методологічних засад та принципів сучасної наукової реставрації.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Рисунок та скульптура
Копіювання зразка скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва
Експертиза творів ДУМ
Реставрація творів монументальної скульптури


Вжиткова графіка
Техніки інтагліо
Сучасні сценографія та кінопроцес
Техніки станкового та монументального живопису
Тверді матеріали

та інші

Компетентності

Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

Здатність володіти сучасними техніками, прийомами та методиками відтворення пошкоджених музейних пам’яток, спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем реставрації.

Здатність демонструвати достатньо високий рівень реставраційної майстерності, керуючись міжнародними нормами та національним кодексом реставраційної етики, усвідомлюючи діалектичну єдність комплексу історичних та естетичних цінностей пам’яток мистецтва, розуміти основні напрямки дослідницької діяльності у галузі наукової реставрації.

Здатність володіння сучасною культурою мистецтвознавчого дослідження, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

2455.2 Керівник студії художньої творчості.

3471 Художник-виконавець, художник декоративного мистецтва

25268  Художник-реставратор

7324 Реставратор художніх виробів та декоративних предметів

7331 Реставратор виробів з дерева

7332 Реставратор тканин, гобеленів та килимів

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу

Вступай на Кафедру реставрації НАОМА 

Enter the Restoration Department of NAFAA

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Роботи студентів

Мостовий Савва

студент 1 курсу магістратури

“Навчання на магістратурі – це амбіційні творчі та наукові виклики за спеціальністю, якою живеш”.

Керівник програми
Ревенок Наталія Миколаївна

канд. мистецтвознавства, керівник майстерні реставрації скульптури та творів ДУМ

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]