Перейти до вмісту

Магістерські програми

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для практики та наукових дослідників художників.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр, художник, дослідник, викладач

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Структура програми передбачає оволодіння основним категоріальним апаратом, сучасними мистецькими прийомами та практиками з наголосом на специфіці графічного мистецтва.

Вивчення історії та теорії графічного мистецтва, а також
технік та технологій друкованої та авторської унікальної
графіки, окрім аудиторних занять передбачає лекційні
заняття у музеях м. Києва та інших історико-культурних
місцях України. Студентів заохочується до міжнародної
академічної мобільності, виставкової діяльності , участі в
пленерах та мистецьких конкурсах, а також благодійної та
волонтерської діяльності в галузі мистецтва.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Спецрисунок
Спецживопис
Друкована графіка
Методика викладання спецдисциплін у вищій школі
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва
Філософія мистецтва
Іноземна мова. Основи перекладу
Авторське право та інтелектуальна власність

Дисципліни за вибором студентів
Мистецтвознавча або соціально-гуманітарна дисципліна
Професійна дисципліна
Вжиткова графіка/ Цифрова графіка
Екпериментальна друкована графіка ((Вільна (станкова) графіка))
Книжкова друкована графіка (Оформлення та ілюстрація книги)

Компетентності

Знання теоретичних аспектів сучасного графічного мистецтва
Здатність використовувати і адаптувати професійні знання і вміння для виконання складних спеціалізованих професійних завдань.
Володіння апаратом мистецтвознавства, культурології та суміжних галузей для розуміння мистецького твору як носія матеріальної та культурної цінності.
Здатність образного та асоціативного мислення, розуміння законів і принципів композиції для вирішення професійних задач.
Осмислення зв’язків, внутрішньої сутності предмету (об’єкту), принципу його архітектоніки (будови), характеру зовнішнього пластичного значення.
Уміння створювати формообраз, адекватний заданій тематиці, на основі натурного об’єкта, з використанням відповідних зображальних та виражальних засобів.
Уміння вільно використовувати набуті знання про об’єкт, їх образне переосмислення в сюжетну композицію. Уміння вибудовувати сюжетну лінію у серію послідовних композицій.
Здатність адаптувати індивідуальну формопластичну стилістику до заданих умов експозиційного середовища.
Здатність знаходити оригінальне образно-пластичне вирішення ідеї (концепції) у колективній роботі.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади
згідно з національним класифікатором України «класифікатор професій» ДК 003:2010:
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
2452-2 Художник-графік телебачення
3471 Художник-виконавець, художник-оформлювач, художник-графік, дизайнер графічних робіт
3476 Організатор в сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2021

Кафедра графічних мистецтв

Анна Шабалтій

студентка 4 курсу

Навчання в академії – це можливість тотально поринути у мистецький світ.

З плином часу Академія відчула безліч змін, але одне тут залишається незмінним – це атмосфера, яка панує у стінах нашого закладу. Саме розуміння і відчуття того, який могутній дух закладений у цьому місці, дає поштовх творити.

в.о. завідувача кафедри
Кириченко Віктор Миколайович

заслужений художник України, доцент

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]u.ua