Перейти до вмісту

Магістерські програми

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Формування висококваліфікованого фахівця, здатного набувати  спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні мистецькі та наукові здобутки у сфері вільної графіки та ілюстрації книги на межі галузей знань i є основою для оригінального мислення та реалізації складних композиційних графічних проєктів та оформлення, ілюстрації книги.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр, художник, дослідник, викладач

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма магістра «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» спрямована на поглиблене вивчення композиційних та конструктивно-пластичних засад вільної графіки, фахових навиків та методик опанування книжкової ілюстрації.

Викладання вільної графіки та ілюстрації книги в Національній академії образотворчого мистецтва i архітектури базується на кращих досягненнях світового й національного мистецтва та спрямоване на вивчення формотворчого процесу створення графічних рішень, оформлення і ілюстрації книги.

Очікуваним результатом навчання є вільне професійне володіння всіма зображальними засобами та принципами графіки та ілюстрації, вміння знаходити нове бачення, опанування існуючих технік та відтворення мистецьких творів — в контексті компетентної творчої розробки та реалізації графічних проєктів, а також створення і візуалізації проєктів інших творчих напрямків.

Зокрема, освітньо-професійна програма спрямована на:

  • фундаментальне вивчення професійних аспектів графіки вільної, оформлення та ілюстрація книги;
  • роз'яснення фахових особливостей різних видів діяльності в образотворчому мистецтві;
  • розгляд креативних процесів створення графічних рішень; формування навичок            створення художнього рішення для книжкової індустрії, рекламного контенту тощо.

Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Спецрисунок
Спецживопис
Друкована графіка
Методика викладання спецдисциплін у вищій школі
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва
Графічні техніки
Композиція за фахом
Іноземна мова. Основи перекладу
Авторське право та інтелектуальна власність

та інші

Компетентності

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних гpyп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність розробляти та керувати проєктами.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо відповідно до суспільних викликів часу.

Здатність  переосмислювати  базові  знання,  демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художньо-пластичного образу та просторового вирішення графічних зображень та ілюстрації книги.

Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби  як відображення історичних, соціокультурних, економічних i технологічних етапів розвитку суспільства.

Здатність  використовувати  знання та практичні  навички в ілюстрації книги з метою найвиразнішого розкриття концепції та змісту твору і його художнього втілення; розуміти теоретичні аспекти графічних зображень.

Здатність оперувати різними способами передачі просторової композиції, оволодівати різними техніками й технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізацією вільна та книжкова графіка.

Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів графіки вільної, оформлення та ілюстрація книги.

Володіння теоретичними i методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого мистецтва, планування власної науково- педагогічної діяльності.

Здатність до використання в своєму творчому арсеналі широкого спектру технік i технологій, зокрема, сучасних інформаційно- комунікативних технологій в контексті втілення власних композиційних ідей у зображеннях.

Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт графічного мистецтва; презентувати власні ілюстрації книги як в Україні, так i на міжнародному рівні.

Здатність розуміти конструктивно-пластичні особливості графічних зображень із застосуванням необхідних зображальних та виражальних засобів.

Здатність сприймати новітні концепції в галузі графіки вільної, оформлення та ілюстрація книги, інтерпретувати ïx, створюючи й впроваджуючи сучасні оригінальні ідеї в обраному напрямі творчої діяльності.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри графічних мистецтв спеціалізації «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.1 Дизайнер-дослідник;
2452.2 Дизайнер мультимедійних об'єктів;
2452.2 Дизайнер пакування;
3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
2452.2 Художник;
2452.2 -25253 Художник-мультиплікатор;
3471-25256 Художник-оформлювач;
3471 — 25271 Художник-шрифтовик телебачення; 2310.2 Викладач вищого навчального закладу;
2310.2 Асистент;
2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу;
2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
1210.1 Директор позашкільного закладу;
2310.2 Викладач вищого навчального закладу;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;
1229.6 Керівник студії художньої творчості;
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра графічних мистецтв

Анна Шабалтій

студентка 4 курсу

Навчання в академії – це можливість тотально поринути у мистецький світ.

З плином часу Академія відчула безліч змін, але одне тут залишається незмінним – це атмосфера, яка панує у стінах нашого закладу. Саме розуміння і відчуття того, який могутній дух закладений у цьому місці, дає поштовх творити.

в.о. завідувача кафедри
Кириченко Віктор Миколайович

заслужений художник України, доцент

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]