Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Дизайн середовища

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 022 «Дизайн» (дизайн середовища) та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

022 Дизайн

Бакалавр дизайну

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» освітнього рівня бакалавр базується на загальновідомих наукових результатах з основ мистецтвознавства, українського та зарубіжного мистецтва і дизайну, ергономіки, композиції, формоутворення та об'ємного моделювання, матеріалознавства й технологій в дизайні, комп'ютерного моделювання. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Дизайн середовища», в рамках котрої можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю 022 Дизайн.

Підготовка фахівців-дизайнерів у галузі дизайну середовища вимагає спеціальної практики. 
Особливістю програми є: широке використання мистецького спрямування та водночас комп'ютерних технологій дизайну на всіх етапах навчання. 
Відмінність програми полягає у орієнтації на потреби дизайну середовища та дизайну інтер'єру, а також у широкому використанні концепції сталого розвитку та збереження історико-культурної спадщини України.


Повний опис програми 

Дисципліни

Проєктна графіка
Нарисна геометрія та перспектива
Дизайн середовища
Комп'ютерне моделювання
Проєктування
Дизайн інтер'єру 
Предметний дизайн
Новітні тенденції в дизайні
Композиція та кольорознавство
Предметний дизайн

та інші.

Компетентності

Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати формоутворення, макетування та моделювання об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. 

Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.

Здатність застосовувати знання історії українського та зарубіжного мистецтва і дизайну в художньо-проєктній діяльності.

Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.

Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.

Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. 

Здатність володіти практичними навичками з проєктування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

- 2452.2 – дизайнери інтер’єру, дизайнер меблів, дизайнер промислових виробів та об'єктів;
- 3471 – дизайнер виконавець.

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Керівник програми
ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА


Доктор архітектури, доцент
кафедри архітектурного проєктування.

[email protected] 

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]