Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Дизайн середовища

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 022 «Дизайн» (дизайн середовища) та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

022 Дизайн

Бакалавр дизайну

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» освітнього рівня бакалавр базується на загальновідомих наукових результатах з основ мистецтвознавства, українського та зарубіжного мистецтва та дизайну, ергономіки, композиції, формоутворення та об'ємного моделювання, матеріалознавства та технологій в дизайні, комп'ютерного моделювання. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Дизайн середовища», в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю 022 Дизайн.

Підготовка фахівців-дизайнерів у галузі дизайну середовища вимагає спеціальної практики. 
Особливістю програми є: широке використання мистецького спрямування та водночас комп'ютерних технологій дизайну на всіх етапах навчання. 
Відмінність програми полягає у орієнтації на потреби дизайну середовища та дизайну інтер'єру, а також у широкому використанні концепції сталого розвитку та збереження історико-культурної спадщини України.


Повний опис програми 

Дисципліни

Проектна графіка
Нарисна геометрія та перспектива
Дизайн середовища
Комп'ютерне моделювання
Проектування
Дизайн інтер'єру 
Предметний дизайн
Новітні тенденції в дизайні
Композиція та кольорознавство
Предметний дизайн

та інші.

Компетентності

Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. 

Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.

Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.

Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.

Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.

Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. 

Здатність володіти практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

- 2452.2 – дизайнери інтер’єру, дизайнер меблів, дизайнер промислових виробів та об'єктів.
- 3471 – дизайнер виконавець;

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Керівник програми
ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА


Доктор архітектури, доцент
кафедри архітектурного проєктування.

[email protected] 

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]