Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Сценографія та кіносценографія

Наша мета – формування висококваліфікованого фахівця, здатного креативно мислити, застосовувати базові та інноваційні фахові знання, уміння та навики для вирішення комплексу складних композиційних завдань і практичних проблем у фаховій галузі образотворчого мистецтва, проектної сценографічно-художньої постановочної діяльності в сфері театру, кіно та ТБ. Надання мистецької освіти із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра в межах спеціалізації «Сценографія та кіносценографія» спрямована на фундаментальне вивчення композиційних та конструктивно-пластичних засад сценографії, фахових навиків та методик опанування сценічним простором та простором кінокадру – в контексті компетентної творчої розробки та реалізації сценографічних проєктів, а також створення та візуалізації проєктів кіно, ТБ та художньої анімації.
Програма передбачає опанування методів створення театрального костюму як частини сценографічного та кінообразу.
Пріоритетним напрямком програми є вивчення сучасних методів створення композиційно-цілісного образного простору сценічного та  кіно- середовища, відповідних засобів виразності, технологій і матеріалів формально-пластичних вирішень для створення проєктів у сфері театру, кіно та ТБ.

Випускники бакалаврату освітньої програми "Сценографія та кіносценографія" мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.


Повний опис програми

Дисципліни

Академічний живопис
Основи сценографії та кіносценографії
Сценографія та кіносценографія
Основи техніки макету та технологія сцени
Історія театру і кіно
Драматургія й режисура театру та кіно
Історія моди. Костюм у театрі, кіно, на телебаченні
Операторська майстерність, теорія монтажу та звук в кіно
Комп’ютерне моделювання простору та комп’ютерний монтаж
Перспектива та сценічне креслення
Пластична анатомія
Історія зарубіжного мистецтва
Історія українського мистецтва 
Прикладна практика з техніки й технології сцени
Прикладна практика з театрального та кінопроцесів
Прикладна практика з ТБ та кінотехнологій

Компетентності

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища, оперувати різними способами передачі просторовості при вирішенні фахових задач.
2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки, вільно оперувати професійною та мистецтвознавчою термінологією.
3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.
4. Здатність оволодівати техніками монтажу та звукового вирішення фільму, сучасною знімальною технікою, технікою та технологією сцени, традиційними і сучасними матеріалами, методикою розробки та виготовлення театрального й кіно-макету.
5. Здатність інтегрувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.
6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі, сприймати різні концепції в галузі образотворчого мистецтва.
7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача; підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, працювати з міждисциплінарними проєктами, пропонувати і опрацьовувати нові ідеї в контексті розвитку сучасного культурно мистецького простору, поєднувати інновації з класичними традиціями
вітчизняного та світового театру й кіно при вирішенні фахових задач.
9. Здатність використовувати набуті професійні знання у практичній фаховій діяльності художника-сценографа, впроваджувати сучасні способи формального та конструктивно-пластичного вирішення проєктів сценографії та кіносценографії.
10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
11. Здатність проводити сучасне дослідження з використанням комунікаційних технологій.
12. Здатність до концептуальної та конструктивно-пластичної розробки проєктів для театру, кіно та телебачення; професійне володіння всіма сучасними зображальними засобами та прийомами передачі сценічного та кінопростору в ескізах, макетах, експлікаціях та розкадровках.
13. Здатність до цілісного композиційного, конструктивного, пластичного і колористичного вирішення розробок сценічного та кінообразу в начерках і виконання ескізів у пошуках композиційних вирішень.
14. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри напрямку «Сценографія та кіносценографія» можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2452.2 Художник;
3471 Художник-оформлювач театралізованих вистав;
3471 Художник-бутафор;
3471 Художник-костюмер;
3471 Художник-виконавець;
3471 Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства;
3471 Художник-декоратор телебачення;
3471 Художник-оформлювач;
4190 Установник декорацій;
2452.2 Художник-графік телебачення;
7329 Художник декоративного розмалювання;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;
1229.6 Керівник студії художньої творчості;
2320 Вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього середнього навчально-виховного закладу;
2331 Вчитель з образотворчого мистецтва загальноосвітнього початкового навчально-виховного закладу;
2455.2  Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри  може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра сценографії та екранних мистецтв

Роботи студентів

Таїсія Ігорівна Карась

5 курс, майстерня Андрія Александровича-Дочевського

Сценографія – це мистецтво створення інших світів. Неможливе та абсурдне стає реальністю, точне дослідження життя провокує на думки та справжні емоції, а твої історії оживають на сцені театру або кіно. Момент, тут і зараз, не залишається місця для нудьги, бо кожен проект – твоє нове життя.

Керівник програми
Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна

в.о. завідувача кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]