Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Станковий і монументальний живопис

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на самореалізацію творчого потенціалу митця, вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образо творення та вміння виконувати художні твори станкового і монументального живопису, сакрального мистецтва, аналізувати еволюцію мистецьких практик.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма бакалавра спрямована на фундаментальне вивчення академічних аспектів станкового та монументального живопису.

Програма орієнтована на оволодіння фундаментальними та професійними основами процесу творення мистецького твору. Пріоритетом естетики станкового живопису як цілісного ансамблю, системи відношень є цикл компонентів: організація картинної площини, сповідування принципів колоризму, застосування гамми, розуміння плями як структурного елементу площини, володіння принципами валерного та умовного живопису.
Монументальний та храмовий живопис своїм пріоритетним напрямком має вивчення взаємодії живопису з архітектурно-просторовим середовищем. Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища. Програмність правил та прийомів іконографії Візантії та бароко і їхньої взаємодії з академічною школою, освоєння принципів іконописного формотворення, розвиток творчих здібностей.

Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технологій та матеріалів цілісній образно-пластичній ідеї споруд культового та світського призначення. Об’єктом пізнання та інтерпретації є антропоцентризм. Головний акцент робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образотворення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу.


Повний опис програми

Компетентності

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища, оперувати різними способами передачі просторовості при вирішенні фахових задач.
2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки, вільно оперувати професійною та мистецтвознавчою термінологією.
3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистіших особливостей.
4. Здатність оволодівати техніками монтажу та звукового вирішення фільму, сучасною знімальною технікою, технікою та технологією сцени, традиційними й сучасними матеріалами, методикою розробки й виготовлення театрального та кіно-макету.
5. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва.
6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі, сприймати різні концепції в галузі образотворчого мистецтва.
7. Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача; підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, працювати з міждисциплінарними проєктами, пропонувати і опрацьовувати нові ідеї в контексті розвитку сучасного культурно-мистецького простору, поєднувати інновації з класичними традиціями вітчизняного та світового театру й кіно при вирішенні фахових задач.
9. Здатність використовувати набуті професійні знання у практичній фаховій діяльності художника-живописця, впроваджувати сучасні способи формального та конструктивно-пластичного вирішення проєктів.
10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
11. Здатність проводити сучасне дослідження з використанням комунікаційних технологій.
12. Здатність до концептуальної та конструктивно-пластичної розробки проєктів виставок.
13. Здатність до цілісного композиційного, конструктивного, пластичного і колористичного вирішення розробок ескізів у пошуках композиційних вирішень.
14. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих
художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри напрямку «Станковий і монументальний живопис» можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.2 Художник;
3471 Художник-виконавець;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;
1229.6 Керівник студії художньої творчості
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Основні сфери працевлаштування:

  • Освітні та культурні інституції (театри, кіно- та телестудії, загальноосвітні та мистецькі навчальні заклади);
  • Громадські організації та культурні осередки;
  • Креативні та культурні індустрії;
  • Незалежні культурні та мистецькі проєкти.
Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра живопису та композиції

Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]