Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Станковий і монументальний живопис

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на самореалізацію творчого потенціалу митця, вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образо творення та вміння виконувати художні твори станкового і монументального живопису, сакрального мистецтва, аналізувати еволюцію мистецьких практик.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма бакалавра спрямована на фундаментальне вивчення академічних аспектів станкового та монументального живопису.

Програма орієнтована на оволодіння фундаментальними та професійними основами процесу творення мистецького твору. Пріоритетом естетики станкового живопису як цілісного ансамблю, системи відношень є цикл компонентів: організації картинної площини, сповідування принципів колоризму, застосування гамми, розуміння плями як структурного елементу площини, володіння принципами валерного та умовного живопису.
Монументальний та храмовий живопис своїм пріоритетним напрямком має вивчення взаємодії живопису з архітектурно просторовим середовищем. Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв - взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища. Програмність правил та прийомів іконографії Візантії і бароко і їх взаємодії з академічною школою, освоєння принципів іконописного формотворення, розвиток творчих здібностей.
Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технологій ї матеріалів, цілісній образно-пластичній ідеї споруд культового та світського призначення. Об’єктом пізнання та інтерпретації є антропоцентризм. Головний акцент робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образо творення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Академічний рисунок
Рисунок
Академічний живопис
Основи композиції та кольорознавство
Композиція
Техніка й технологія живописних матеріалів та копіювання


Техніка й технології виконання станкових та монументальних робіт та копіювання
Перспектива
Пластична анатомія


Історія мистецтва стародавнього населення України
Історія мистецтва слов’ян, Київської Русі та України 14 -16 ст.
Історія мистецтва України 17-19 ст.
Історія мистецтва України 20-21 ст.
Історія зарубіжного мистецтва
Пленерна та музейна практика

Компетентності

Здатність розуміти базові знання з історії та теоретичних концепцій українського та зарубіжного мистецтва.

Мати базові уявлення про міждисциплінарність станкового та монументального живопису.

Володіти знаннями з пластичної анатомії для виконання фігурних композицій у статиці і динаміці.

Здатність оперувати різними способами передачі просторовості на зображувальній площині, від лінійної, повітряної, тональної, зворотної перспективи та інших систем побудови зображення на картинній площині.

Здатність організовувати картинну площину, мислити гостро та пластично виразно.

Володіти основами кольорознавства, живописними якостями валерного та умовного живопису та його технологічними властивостями.

Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань та навичок, демонструючи розвинену творчу уяву, образне та асоціативне мислення.

Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку в напрямку станкового та монументально-декоративного мистецтва.

Здатність орієнтуватись в сучасних мистецьких процесах, бути відкритим до експериментальних пошуків і впроваджень різних способів формотворення.

Здатність використовувати в своєму творчому арсеналі широкий спектр інструментарію, технік і технологій для виконання станкового та монументального проекту.

Здатність презентувати художні твори та проекти на всеукраїнському та міжнародних рівнях.

Вміти організовувати професійну роботу над художнім проектом на рівні вимог мистецької освіти.

Здатність використовувати професійні знання у науково-дослідницькій діяльності.

Здатність сприймати новітні концепції в галузі візуальних мистецтв та поєднувати їх з класичними традиціями вітчизняного та світового мистецтва.

Здатність вписати власну пластичну ідею в задане урбанізоване середовище.

Кар'єрна реалізація

Випускники можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
347 Художник-живописець, художник-іконописець, художник монументаліст

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра живопису та композиції

Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]