Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Станкова і монументальна скульптура

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на самореалізацію творчого потенціалу митця, вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та вміння виконувати художні твори станкової і монументальної скульптури. Надати мистецьку освіту із доступом для подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього фахівця для діяльності в галузі монументальної та станкової скульптури. 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма передбачає оволодіння програми основними мистецькими методами з наголосом на специфіці скульптурної майстерності.

Акцент на поглиблене вивчення та розуміння закономірностей освітньої програми та розвитку мистецтва скульптури на різних етапах розвитку людської спеціалізації цивілізації; освоєння художньо-технічних виражальних засобів скульптури сучасності на основі базових знань і досягнень авторської скульптури минулого; розвиток творчих здібностей задля вміння створювати скульптурну композицію на основі законів, правил та прийомів скульптурного мистецтва, виховання естетичного
смаку.

Вивчення історії та теорії мистецтва скульптури, а також технік та технологій авторської унікальної скульптури; окрім аудиторних і занять в майстернях передбачаються лекційні заняття у музеях Києва та інших історико-культурних осередках України. Студенти заохочуються до міжнародної академічної мобільності, виставкової діяльності, участі в симпозіумах та мистецьких конкурсах, а також благодійної діяльності в галузі мистецтва.


Повний опис програми

Дисципліни

Академічна скульптура.
Основи композиції.
Композиція та основи архітектури і синтезу мистецтв.
Пластична анатомія.
Перспектива.
Тверді матеріали.
Комп'ютерна графіка та шрифт.
Історія зарубіжного мистецтва.
Історія українського мистецтва. 

Компетентності

Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у скульптурі, аргументовані знаннями творчих стилів різних епох та володінням академічними й сучасними техніками, технологіями, прийомами та методиками, спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем мистецтвознавства.

Здатність демонструвати високий рівень творчої майстерності, розуміти основні шляхи інтерпретації художньо-пластичного образу у скульптурі.

Володіння сучасною культурою мистецтва української і закордонної скульптури.

Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології в практичній діяльності.

Здатність інтегрувати професійні знання і навички та використовувати їх у процесі створення скульптурної композиції, впроваджувати сучасні способи формотворення.

Здатність сприймати новітні концепції в галузі розвитку монументальної та станкової скульптури, поєднувати інновації з усталеними українськими та світовими традиціями.

Здатність інтегрувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного світового мистецтва.

Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні
технології в межах спеціалізації розвитку монументальної та
станкової скульптури.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з працевлаштування національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.2 Скульптор
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3471 Скульптор-виконавець
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра скульптури

Дмитро Войтович

студент 3 курсу

Дуже вдячний кафедрі за те, що не ставали на заваді моїм мистецьким авантюрам, а також за підтримку, поради та свободу, дані у час роботи над скульптурними проектами.

Керівник програми
Швецов Валерій Валентинович

професор, заслужений діяч мистецтв

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]