Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку та вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик, реставраційних технологій; отримання навичок у розв’язуванні складних типових спеціалізованих задач у мистецькій галузі та професійній діяльності.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра.

Програма передбачає багатопрофільну підготовку фахівців з реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва. Програма враховує актуальну специфіку у галузі охорони та історико-культурної спадщини, де реставрація творів мистецтва відіграє ключову роль як інтердисциплінарна система формування цілісності знань, навиків та умінь. Програма характеризується поєднанням принципів гуманітарної, суспільно-економічної, спеціально-наукової, художньої та спеціально-професійної підготовки. Міжгалузевість та інтердисциплінарність фаху диктують необхідність збільшення кількості навчальних дисциплін у порівнянні з іншими мистецькими фахами. Засвоєння програми передбачає набуття художньої освіти, опанування методами комплексного дослідження пам’яток, засвоєння теоретичних знань та навичок (мануальних прийомів) практичної реставрації творів з металу, кераміки, органічних матеріалів а також поліхромної дерев’яної скульптури; вивчення технік та технологій творів з металу, кераміки, органічних матеріалів та відтворення на практиці (шляхом виконання реставраційних робіт).

Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Академічний рисунок
Пластична анатомія
Скульптура
Введення у реставрацію та палеографія, геральдика, фалеристика
Теоретичні дослідження творів мистецтва
Дослідження творів мистецтва
Техніка живопису та технологія живописних матеріалів
Техніка й технологія органічних матеріалів та технологія розпису
Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва з металу та кераміки
Іконографія
Перспектива
Історія мистецтва стародавнього населення України
Історія мистецтва слов’ян, Київської Русі та України
ХІV-ХVІ ст.
Історія мистецтва України ХVІІ-ХІХ ст.
Історія мистецтва України ХХ – початку ХХІ ст.
Історія зарубіжного мистецтва

та інші

Компетентності

1.Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності реставрації творів мистецтва, зміст основних категорій та понять сучасної наукової реставрації, усвідомлювати мету й завдання реставраційної діяльності як невід’ємної частини охорони культурної спадщини.
2.Здатність формулювати цілі особистісного і професійного зростання та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності реставраторів.
3.Здатність здійснювати творчу художню діяльність на базі професійних знань та навичок, демонструвати розвинену творчу уяву.
4. Вміння володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній науково-дослідницькій, реставраційній діяльності.
5.Здатність сприймати новітні концепції в галузі реставрації творів мистецтва, поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями.
6.Здатність окреслювати параметри професійної компетенції реставратора, спираючись на базові документи національного законодавства й міжнародні конвенції та хартії, користуючись юридичними, методологічними, етичними основами професійної діяльності реставратора.
7.Здатність організаційно забезпечити умови роботи реставраційної майстерні та підпорядкованих їй дослідницьких лабораторій (приміщення, обладнання, матеріали, персонал).
8.Здатність проводити діагностику стану збереженості матеріально-предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації, представляти відреставрований твір мистецтва для обговорення на реставраційній раді.
9.Здатність, спираючись на знання методології реставрації творів мистецтва, а також на історичні відомості про пам’ятку, виконувати опис та попередні висновки щодо збереженості твору мистецтва за візуальним обстеженням й визначати необхідні види мистецтвознавчих та матеріалознавчих досліджень (хімічних та фізико-оптичних).
10.Здатність правильно ставити завдання спеціалісту-хіміку щодо проведення дослідження основи, визначення сплавів металів, фарбового та покривного шарів, а також самостійно виконувати стратиграфічне дослідження твору мистецтва та робити письмовий висновок щодо технології матеріалів та техніки виконання твору мистецтва.
11.Вміння проводити фотофіксацію твору мистецтва та його деталей у прямому та бічному освітленні; макрофотозйомку; досліджувати твір мистецтва в ультрафіолетовій зоні спектру й виконувати фотофіксацію видимої люмінесценції.
12.Вміння встановлювати вид та ступінь біоуражень творів з органічних матеріалів, самостійно відбирати проби або давати завдання фахівцеві щодо відбору проб; проводити дезінфекцію та дезінсекцію.
13.Здатність формулювати завдання на реставрацію, спираючись на попереднє вивчення стану збереженості та логічну послідовність виконання процесів реставраційного втручання.
14.Вміння обирати оптимальну методику та матеріали, спираючись на знання хімічних та фізичних властивостей творів з металу, кераміки, органічних матеріалів, а також природних та синтетичних реставраційних матеріалів.
15.Вміння правильно вести реставраційну документацію, дотримуючись прийнятих у науковій реставрації засад та принципів, всебічно й повно висвітлюючи результати проведених досліджень, хід виконання реставраційних заходів та їхні результати.
16.Здатність постійно розвивати свою мануальну майстерність та навички праці реставратора, свідомо контролювати кожен процес, глибоко аналізувати його результати та наслідки для твору мистецтва.
17.Здатність відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології в межах спеціалізації образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2455.2 Художник-реставратор
3471 Художник-виконавець, асистент художника-реставратора
3471 Асистент художника-реставратора
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Роботи студентів

Розенберг Ірина

сутдентка 4 курсу бакалаврату

Я, Розенберг Ірина, навчаюсь в Національній академії мистецтв та архітектури на кафедрі техніки та реставрації творів мистецтва.

За чотири роки навчання, я працювала з багатьма предметами, на жаль, їх не так багато як хотілося б, але це – невід’ємна складова реставраційного процесу: чітко прописані етапи роботи, методи та процеси, над якими категорично не можна поспішати. Взагалі, робота реставратора вимагає від студентів значного терпіння та посидючості, деякі пам’ятки потребують особливої уваги та забирають чимало часу. Також, в процесі навчання студенти стикаються із писемною роботою, що становить приблизно 40% від всієї праці. Я вважаю, що абітурієнтам потрібно це не тільки знати, а і усвідомлювати.

Одним із найголовніших критеріїв для мене, саме моєї кафедри, є різноманітність матеріалів. Я працюю з предметами із кераміки, металу та органічних матеріалів (дерево, тканина). Вивчаючи таку кількість різних предметів, я розширюю свої знання в різних галузях і можу обрати для майбутньої діяльності ті предмети, з якими в мене виходить працювати найкраще.

Керівник програми
Ревенок Наталія Миколаївна

канд. мистецтвознавства, керівник майстерні реставрації скульптури та творів ДУМ

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]