Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку та вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик, реставраційних технологій; отримання навичок у розв’язуванні складних типових спеціалізованих задач у мистецькій галузі та професійній діяльності.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра.
Структура програми передбачає оволодіння основними методами й навичками реставрації та дослідження творів мистецтва (скульптури, металу, кераміки, органічних матеріалів, дерев’яної поліхромної скульптури, різьблення).

Програма передбачає багатопрофільну підготовку фахівців з реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва. Програма враховує актуальну специфіку у галузі охорони та історико-культурної спадщини, де реставрація творів мистецтва відіграє ключову роль як інтердисциплінарна система формування цілісності знань, навиків та умінь. Програма характеризується поєднанням принципів гуманітарної, суспільно-економічної, спеціально-наукової, художньої та спеціально-професійної підготовки. Міжгалузевість та інтердисциплінарність фаху диктують необхідність збільшення кількості навчальних дисциплін у порівнянні з іншими мистецькими фахами. Засвоєння програми передбачає набуття художньої освіти, опанування методів комплексного дослідження пам’яток, засвоєння теоретичних знань та навичок (мануальних прийомів) практичної реставрації творів з металу, кераміки, органічних матеріалів а також поліхромної дерев’яної скульптури; вивчення технік і технологій творів з металу, кераміки, органічних матеріалів та відтворення на практиці (шляхом виконання реставраційних робіт).


Повний опис програми

Дисципліни

Введення у реставрацію скульптури та творів ДУМ
Теоретичні дослідження творів мистецтва
Технологія матеріалів творів мистецтва та реставрації
Дослідження творів мистецтва
Техніка станкового живопису
Технологія органічних матеріалів та декоративний розпис
Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва з металу та кераміки
Іконографія християнського мистецтва
Перспектива
Історія українського мистецтва
Історія зарубіжного мистецтва
Прикладна практика

Компетентності

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового й візуального середовища.
2. Здатність володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки, вільно оперувати професійною та мистецтвознавчою термінологією.
3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного
удосконалення та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної реставраційної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних
властивостей.
4. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
5. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.
6. Здатність інтерпретувати раціональні ідеї та засоби їх втілення у мистецькому творі.
7. Здатність адаптувати творчу й реставраційну (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог і умов споживача.
8. Здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально- предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання.
9. Здатність використовувати професійні знання у практичній реставраційній роботі та мистецтвознавчій діяльності.
10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді, визначати пріоритети професійної діяльності.
11. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
12. Здатність презентувати відреставровані художні твори та результати їх мистецтвознавчих і матеріалознавчих досліджень у вітчизняному й міжнародному контекстах.
13. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2455.2 Художник-реставратор
3471 Художник-виконавець, асистент художника-реставратора 3471 Асистент художника-реставратора
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії тощо) 3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Роботи студентів

Розенберг Ірина

сутдентка 4 курсу бакалаврату

Я, Розенберг Ірина, навчаюсь в Національній академії мистецтв та архітектури на кафедрі техніки та реставрації творів мистецтва.

За чотири роки навчання, я працювала з багатьма предметами, на жаль, їх не так багато як хотілося б, але це – невід’ємна складова реставраційного процесу: чітко прописані етапи роботи, методи та процеси, над якими категорично не можна поспішати. Взагалі, робота реставратора вимагає від студентів значного терпіння та посидючості, деякі пам’ятки потребують особливої уваги та забирають чимало часу. Також, в процесі навчання студенти стикаються із писемною роботою, що становить приблизно 40% від всієї праці. Я вважаю, що абітурієнтам потрібно це не тільки знати, а і усвідомлювати.

Одним із найголовніших критеріїв для мене, саме моєї кафедри, є різноманітність матеріалів. Я працюю з предметами із кераміки, металу та органічних матеріалів (дерево, тканина). Вивчаючи таку кількість різних предметів, я розширюю свої знання в різних галузях і можу обрати для майбутньої діяльності ті предмети, з якими в мене виходить працювати найкраще.

Керівник програми
Ревенок Наталія Миколаївна

канд. мистецтвознавства, керівник майстерні реставрації скульптури та творів ДУМ

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]