Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Графічний дизайн

Наша мета – надання професійних компетенцій графічного дизайнера з урахуванням сучасних мистецьких тенденцій та актуальних потреб ринку, що включає розуміння формально-змістових основ у графічному дизайні та вміння втілити їх технічно. Формування специфічного художнього мислення відповідно до національно-культурної парадигми, закладеної в основі академічної освіти.

022 дизайн

дизайнер-графік

денна

4 роки

240 кредитів

неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма з орієнтацією на вивчення художньо-проектних розробок в графічному дизайні.

Акцент на здатності професійно використовувати закони композиційної побудови для вирішення конкретних проектних задач.
Програма спрямована на опанування засобами виразності в графічному дизайні, вмінні враховувати фактори психологічного та емоційного впливу на глядача та базових знань про колір як формо- та образотворчу складову в проектній діяльності.
Ключові слова: графічний дизайнер, візуальна комунікація, проектування, образ, форма, цифрові графічні редактори.

Підготовка фахівців зі специфікою проектного мислення за спеціалізацією «Графічний дизайн». Для глибшого засвоєння професійно орієнтованих дисциплін навчальними програмами кафедри передбачено лекційні та практичні заняття в навчально-творчих майстернях кафедри, музеях та на професійно дотичних виробництвах.
Програма враховує новітні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою, має експериментально-новаторський характер.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни
 • Історія України
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Філософія
 • Основи педагогіки та психології
 • Історія української культури
 • Методика викладання мистецьких дисциплін
 • Академічний рисунок
 • Пластична анатомія
 • Академічний живопис
 • Спецрисунок
 • Спецживопис
 • Композиція
 • Основи композиції
 • Комп’ютерна композиція
 • Проектний рисунок
 • Шрифт
 • Кольорознавство
 • Основи формотворення
 • Основи фотографіки
 • Історія графічного дизайну
 • Історія упаковки. Конструювання й матеріали паковань
 • Графічні техніки
 • Історія мистецтва стародавнього населення України
 • Історія зарубіжного мистецтва
 • Шрифт і типографіка
Компетентності

Здатність створення загальної концепції художнього проекту, її обґрунтування та практична реалізація.
Здатність до візуалізації формальних і функціональних особливостей об’єкта за допомогою композиційних засобів виразності.
Здатність працювати в команді; організовувати роботу групи дизайнерів та керувати нею.
Здатність до проектного мислення; цілісного бачення та виконання проекту: композиційна єдність елементів, технічна та стилістична доцільність.
Здатність професійно використовувати закони композиційних побудов для вирішення конкретних проектних задач.
Вміння проводити аналіз потреб та характеру споживчого ринку.
Здатність практичного застосування знань щодо графічних технік та способів створення зображення. Пошук та вдосконалення індивідуальної графічної мови відповідно до мотивації проектного рішення.
Вміння використовувати засоби виразності матеріалу та його пластичні характеристики в проектній діяльності.
Здатність працювати зі шрифтом: знання з історії шрифту, каліграфії, зі специфіки використання шрифтових гарнітур, побудови літер. Володіння базовими прийомами типографіки.
Здатність застосування основних способів створення образу та способів виразності в графічному дизайні; вміння враховувати фактори психологічного та емоційного впливу на глядача.
Здатність розробляти дизайн об’єктів пакування з урахуванням особливості конструювання та використання паковань, основних функцій паковань.
Розуміння особливостей об’ємно-просторового компонування; проведення проектної діяльності, з опором на технічні й економічні аспекти формотворення.
Здатність користуватися знаннями про колір як формотворчу та образотворчу складову для колористичного вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
Здатність оперувати фаховою термінологією, історією, теорією і методикою графічного дизайну, основами наукових досліджень.
Здатність використання сучасних комп’ютерних програм для створення об’єктів дизайну.
Здатність оперування інструментарієм та технічними засобами фотосправи. Базові уявлення про контактну, аналогову та цифрову фотографію. Знання засобів виразності фотографії та вміння застосувати їх у графічному дизайні.
Здатність виконувати додрукарську підготовку відповідно до вимог та технічних параметрів макетів для тиражованої продукції. Мати сучасні уявлення про матеріали і техніки для виготовлення поліграфічної продукції.
Здатність зробити грамотний виклад дисциплін, пов’язаних з образотворчим мистецтвом та дизайном.

Кар'єрна реалізація

Назви робіт за Державним класифікатором професій:
Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) (3121)
Художник (2452.2)
Декоратори та комерційні дизайнери:
Художник-оформлювач (3471-25256)
Художник-шрифтовик телебачення (3471-25271)
Дизайнер графічних робіт (2452.2)
Дизайнер пакування (2452.2)
Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (3340)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра дизайну

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]